Slide background
Meld dig ind i PLS

Som medlem får du: Fagblade + Rådgivning + Rabatkort + Billige Forsikringer + Kurser og meget mere...

MELD DIG IND

88 kr.

Pr. måned

Slide background

Din studieorganisation

PLS arbejder med at forbedre pædagogstuderendes vilkår og sikre den bedst mulige pædagoguddannelse.

MELD DIG IND

88 kr.

Pr. måned

Slide background
Råd & vejledning, når du har brug for det...

Som medlem af PLS får du adgang til personlig vejledning og rådgivning om pædagoguddannelsen og praktikkerne.

LÆS MERE

Slide background

MEDLEMSFORDELE

Som medlem af PLS har du mange fordele:

Gratis fagblade...

Rådgivning og vejledning...

Rabatter...

Billig studieforsikring...

Gratis eller billig A-kasse

Kurser...

Læs mere...

ok21jafstemning ny

VIL DU VIDE MERE OM PLS?

 Bliv ringet op af PLS, og hør hvordan vi kan hjælpe dig KLIK HER

NYHEDER

NYHEDER

Persondatapolitik for PLS

persondata sh

Dataansvarlig
PLS er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Vores kontaktoplysninger er:

PLS
Rosenvængets Alle 16, 3. sal
2100 København Ø
Telefon: 3546 5880
Mail:

Hvorfor behandler vi dine personoplysninger?

I PLS behandler vi dine personoplysninger for at administrere dit medlemskab og for at kunne hjælpe og rådgive dig som studerende. Herudover bruger vi dine personoplysninger til at sikre dig en personlig kommunikation og til markedsføring af medlemstilbud og -fordele.

På hvilket grundlag behandler vi dine personoplysninger?

I de fleste tilfælde er grundlaget for, at vi i PLS behandler dine personoplysninger, at vi skal opfylde vores aftale i forhold til, hvad vi lover ved indmeldelse i PLS, dvs. en kontraktlig forpligtelse. Det betyder derfor, at vi på baggrund af dit medlemskab har ret til at behandle dine personoplysninger.

Derudover sker behandlingen af dine personoplysninger for, at PLS kan overholde forpligtelser og rettigheder efter kollektive overenskomster og for, at vi kan forfølge en legitim interesse, som udspringer heraf.

I nogle situationer behandler og videregiver vi dine personoplysninger på baggrund af et samtykke fra dig. Samtykket vil blive indhentet i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger.

Afgiver du et samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage.

Hvilke personoplysninger behandler vi?

Når du er medlem af PLS, behandler vi følgende personoplysninger:

 • Fulde navn
 • CPR-nummer
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mail
 • Uddannelsessted
 • Dato for studiestart og forventet afslutning af studiet.
 • Betalingsoplysninger
 • Interesseområde inden for uddannelsen
 • Evt. interesse for at være lokalaktiv i PLS

Personoplysninger i forbindelse med PLS indmeldelse, tilmeldinger til kurser og aktiviteter og nyhedsbreve.
Som udgangspunkt indsamler vi kun de oplysninger, som vi nævner i det foranstående afsnit. Oplysningerne bruges udelukkende til at opfylde vores aftale i forhold til dit medlemskab. Herudover bruger vi dine personoplysninger til at sikre dig en personlig kommunikation og til markedsføring af medlemstilbud og -fordele.

I forbindelse med kursustilmeldinger bruges de personlige oplysninger udelukkende i forbindelse med kommunikation vedrørende det arrangement, du har tilmeldt dig.

I forbindelse med tilmelding til nyhedsbreve bruges oplysningerne udelukkende til at udsende nyhedsbreve. Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsbrevet via et link i selve nyhedsbrevet.

Personoplysninger i forbindelse med sagsbehandling og rådgivning
Afhængig af dit medlemskab og konkrete sagsog rådgivningsforløb behandler vi følsomme oplysninger. Det drejer sig om følgende oplysninger:

 • Fagforeningsmedlemskab
 • Helbredsforhold
 • Straffedomme/lovovertrædelser
 • Praktiksted

I særlige tilfælde kan en konkret sag medføre, at vi også behandler følsomme oplysninger omkring race, etnisk oprindelse, politisk eller religiøs overbevisning eller seksuelle forhold. Det vil kun være tilfældet, hvis du selv har oplyst dette, og det er nødvendigt for at varetage dine interesser i en given sag.

Billeder fra arrangementer

Alle der deltager i PLS' arrangementer orienteres ved timeldingen om, at PLS tager situationsbilleder af kursusaktiviteterne, for at kunne bruge dem i PLS' informationsarbejde. 

Hvis du ikke ønsker, at der bliver taget billeder af dig, når du deltager i et PLS arrangement, så skal du blot orientere fotografen om det. Endvidere er du altid velkommen til at kontakte PLS, hvis du mener, at vi bruger billeder, som du uønsket figurerer på.

Udveksling af oplysninger

Alle vores medarbejdere har tavshedspligt og videregiver derfor ikke uberettiget dine personoplysninger.

Vi videregiver kun oplysninger i det omfang, som vi er berettiget til, dvs. når vi får dit samtykke til det, når det er legitimt i henhold til interesseafvejning eller for at overholde vores forpligtelser efter kollektive overenskomster.

Afhængig af den konkrete situation kan vi videregive dine personoplysninger til følgende:

 • Offentlige myndigheder Det kan eksempelvis være SKAT eller arbejdsskademyndigheder
 • Forsikringsselskaber
 • Andre fagforeninger
 • Domstole
 • Hovedorganisationer
 • Pensionsselskaber
 • Arbejdsgivere (praktiksted)
 • Advokater
 • Uddannelsesinstitutioner
 • Tillidsrepræsentanter
 • Databehandlere (som handler efter vores instruktioner, og som vi har indgået databehandleraftale med) Det kan eksempelvis være LO PLUS

Beskyttelse af dine personoplysninger

I PLS benytter vi IT-løsninger, der gør, at vores medarbejdere kun har adgang til de personoplysninger, som er relevante og nødvendige for at kunne varetage deres eget område.

Når vi videregiver dine oplysninger, anvender vi altid sikker kommunikation.

Når du sender e-mails til os
Hvis du sender e-mails til PLS, er der som udgangspunkt tale om en ukrypteret meddelelse. Vi anbefaler derfor, at du ikke sender følsomme oplysninger, som eksempelvis CPR-nummer og helbredsoplysninger til os på mail og i øvrigt angiver så få personoplysninger som muligt i dine mail til os.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe du er medlem hos os og så længe, det er nødvendigt for at rådgive og bistå dig.

Behandler vi dine oplysninger på baggrund af et samtykke, sletter vi dine personoplysninger, hvis du trækker dit samtykke tilbage og vi ikke i øvrigt har adgang til at behandle oplysningerne.

Dine rettigheder

Herunder kan du læse om de forskellige rettigheder, du har. Du kan kontakte os via mail, brev eller eBoks, hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder.

Ret til at se dine oplysninger (indsigt)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig.

Ret til at få rettet dine oplysninger (berigtigelse)
Du har ret til at få rettet eventuelle forkerte oplysninger, som vi opbevarer om dig. Du har også ret til at få suppleret vores oplysninger med yderligere oplysninger, hvis det vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige.

Ret til at blive glemt (sletning)
Du har ret til at få slettet de personoplysninger, vi opbevarer om dig, hvis det ikke længere er nødvendigt, at vi opbevarer dem.

Beder du om at få slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne herfor er opfyldt.

Du skal i den forbindelse være opmærksom på, at vi ifølge lovgivningen kan være forpligtet til at gemme dine personoplysninger i et bestemt antal år.

Ret til dataportabilitet
Du har ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og eventuelt få overført disse oplysninger til en anden dataansvarlig. Det kan eksempelvis være tilfældet, hvis du ønsker, at oplysninger, som vi har har behandlet i PLS, skal videregives til en anden fagforening.

Ret til indsigelse
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til begrænsning
Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset vores behandling af dine personoplysninger. Opfylder du betingelserne for at have ret til dette, må vi alene opbevare personoplysningerne.

Hvem kan du klage til?
Du har mulighed for at klage til Datatilsynet, hvis du ikke er tilfreds med vores behandling af dine persondata. Du finder datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

 

PLS Indmeldelse

pls banner 2016

 

For kun 88,00 kroner om måneden får du: Fagblade + Rabatkort + Kurser + Rådgivning. Endvidere kan du som medlem af PLS tegne en ekstra fordelagtig studieforsikring. Læs mere her

Personlige oplysninger – Det er vigtigt, at du udfylder alle felter. Hvis der mangler informationer,kan vi ikke aktivere dit medlemskab.

Om dit kommende medlemskab • Medlemsrettigheder opnås fra indmeldelsesdagen. • Efter en måneds medlemsskab har du ret til juridisk bistand. • Medlemskab gælder for en periode på mindst 3 måneder og opsigelse heraf kan kun ske til udgangen af et kvartal.

Sikkerhed– CPR skal oplyses af hensyn til SKAT. 

 

MELD DIG IND

 

feedback
feedback