Slide background
Meld dig ind i PLS

Som medlem får du: Fagblade + Rådgivning + Rabatkort + Billige Forsikringer + Kurser og meget mere...

MELD DIG IND

88 kr.

Pr. måned

Slide background

Din studieorganisation

PLS arbejder med at forbedre pædagogstuderendes vilkår og sikre den bedst mulige pædagoguddannelse.

MELD DIG IND

88 kr.

Pr. måned

Slide background
Råd & vejledning, når du har brug for det...

Som medlem af PLS får du adgang til personlig vejledning og rådgivning om pædagoguddannelsen og praktikkerne.

LÆS MERE

Slide background

MEDLEMSFORDELE

Som medlem af PLS har du mange fordele:

Gratis fagblade...

Rådgivning og vejledning...

Rabatter...

Billig studieforsikring...

Gratis eller billig A-kasse

Kurser...

Læs mere...

ok21jafstemning ny

VIL DU VIDE MERE OM PLS?

 Bliv ringet op af PLS, og hør hvordan vi kan hjælpe dig KLIK HER

NYHEDER

NYHEDER

Det mener PLS

pls kursus kolding 2015 58

Som pædagogstuderende har vi først og fremmest en holdning til vores uddannelse og vores uddannelsesvilkår. 

I overskrifter arbejder vi bl.a. for:

 • Afskaffelse af de lønnede praktikker
 • De pædagogstuderende skal ikke være en del af normeringen
 • Pædagogstuderende skal ikke betale egne studiedage i de lønnede praktikker
 • National garanti på minimum 20 timers undervisning om ugen
 • Ret til overførsel af SU-tillæg og/eller lån i de lønnede praktikker
 • Ret til 2 timers vejledning pr. uge i praktikkerne
 • 2 timers individuel personlig og faglig vejledning om måneden på studiet eller anden fyldestgørende feedback
 • Sikring af regional uddannelsesdækning
 • Valgfagene tilføres flere midler og alle valgfag udbydes på samtlige uddannelsessteder
 • De økonomiske midler til pædagoguddannelsen øremærkes til uddannelsen
 • Generel styrkelse af pædagoguddannelsen

Vi arbejder imod
Enhver forringelse af pædagoguddannelsen, uddannelsesstederne, SU'en og de generelle forhold for studerende.

Vores politiske papirer
Hvis du vil se vores vedtægter og andre papirer, der afspejler PLS' arbejde, så kan du se dem under vores politiske papirer

Kontakt os
Oplever du forringelser på dit uddannelsessted så kontakt PLS!

Ikke partipolitisk
PLS er ikke partipolitiske, men vi blander os i uddannelsespolitik for at sikre de bedste vilkår for pædagogstuderende.

Bliv en del af organisationen

Organisationen drives af aktive studerende, som yder en stor indsats på mange forskellige måder: Arrangementer, oplæg, aktioner, presse kontakt eller skriver debatoplæg og debatterer på nettet. Der er mange måder, du kan være aktiv på.

Bliv aktiv i PLS og gør en forskel for dig selv, dine medstuderende og din uddannelse.

Meld dig ind her

Gør en forskel
Hvis du vil have indflydelse på opbygningen af din uddannelse, er utilfreds med lønnet praktik, din vejledning i praktikken eller undervisningen på din uddannelse, kan du som aktiv i PLS være med til at påvirke dit og andres studieforløb.

 

Sådan er PLS opbygget

pls opbygning 2015

PLS' årsmøde 
Årsmødet er organisationens øverste myndighed. Mødet afholdes en gang om året, og her bliver organisationens politik fastlagt, og ledelsen valgt. Mødet er åbent for alle PLS' medlemmer, og alle har både tale- og stemmeret.

HovedBestyrelsen (HB)
Mellem Årsmøderne er det PLS’ HovedBestyrelse, der bestemmer. HB består af forretningsudvalget samt én repræsentant fra hver PLS-afdeling. Her besluttes, hvordan arbejdsplanen skal udmøntes fx hvordan vi gennemfører en kampagne. Ligeledes vedtages PLS' langsigtede politiske strategier og budgetterne for organisationen. HovedBestyrelsen mødes fem til otte gange om året. 

Forretningsudvalget 
PLS’ ledelse består af pædagogstuderende og nyuddannede pædagoger. Ledelsen udgøres af syv medlemmer, der vælges direkte på PLS' årsmøde. Tre af de syv medlemmer får løn for deres poster, og de udgør den daglige ledelse.

Lokale afdelinger 
Det lokale arbejde er meget vigtigt i PLS. Derfor eksisterer der mange lokale PLS afdelinger rundt om i landet. Som afdeling arbejder man primært med lokale aktiviteter og man har mulighed for at få uddannet rådgivere, der kan hjælpe medlemmerne lokalt. En afdeling har en repræsentant i PLS' hovedbestyrelse.

 Sekretariatet 
Herudover har PLS et sekretariat, som bl.a. tager sig af sagsbehandling, besvarelse af medlemmernes telefonopkald, PR m.m

Underkategorier

Forretningsudvalget

Forretningsudvalget (FU) er PLS’ daglige ledelse. Det er FU, der har ansvaret for, at organisationens daglige arbejde bliver udført, og at organisationens forskellige led er informeret om, hvad der foregår i PLS.

FU består af tre frikøbte pædagogstuderende eller nyuddannede og fire ordinære medlemmer, der alle er pædagogstuderende. Forretningsudvalget benytter sig af PLS’ sekretariat til at udføre mange af de daglige arbejdsopgaver.

Du er altid velkommen til at kontakte PLS' ledelse, hvis du har spørgsmål om organisationen.


Medlemmer:

feedback
feedback