Slide background
Meld dig ind i PLS

Som medlem får du: Fagblade + Rådgivning + Rabatkort + Billige Forsikringer + Kurser og meget mere...

MELD DIG IND

88 kr.

Pr. måned

Slide background

Din studieorganisation

PLS arbejder med at forbedre pædagogstuderendes vilkår og sikre den bedst mulige pædagoguddannelse.

MELD DIG IND

88 kr.

Pr. måned

Slide background
Råd & vejledning, når du har brug for det...

Som medlem af PLS får du adgang til personlig vejledning og rådgivning om pædagoguddannelsen og praktikkerne.

LÆS MERE

Slide background

MEDLEMSFORDELE

Som medlem af PLS har du mange fordele:

Gratis fagblade...

Rådgivning og vejledning...

Rabatter...

Billig studieforsikring...

Gratis eller billig A-kasse

Kurser...

Læs mere...

ok21jafstemning ny

VIL DU VIDE MERE OM PLS?

 Bliv ringet op af PLS, og hør hvordan vi kan hjælpe dig KLIK HER

NYHEDER

NYHEDER

Gode råd til meritstuderende

campus carlsberg merit

Som meritstuderende vil vi anbefale, at du hurtigst muligt melder dig ind i PLS, da vi kan vejlede specifikt om pædagogstudiet samt de ulønnede praktikker.

Da du både er arbejdstager og studerende, gælder der en række særlige forhold for dit studieforløb. Vi vil især pege på, at du skal tænke nærmere over følgende:

 

Fagforening: Skal du organiseres hos PLS eller FOA - eller begge steder?

Hvis du er medhjælper på en institution med overenskomst hos FOA, er det FOA, der kan hjælpe dig i forhold til din ansættelse som medhjælper. PLS rådgiver og vejleder dig om studiet og vilkårene her - samt i de to (ulønnede) praktikker, du skal i.

  • For at være dækket både i din ansættelse og som studerende anbefaler vi, at du har medlemskab af begge fagforeninger (PLS + FOA).
  • Er du medhjælper på en institution med overenskomst hos Socialpædagogerne (SL), har du medlemsrettigheder i SL gennem dit medlemskab i PLS.
  • Er du medhjælper på en skole med overenskomst for medhjælperne hos BUPL, har du medlemsrettigheder i BUPL gennem dit medlemskab i PLS.

Du melder dig ind i PLS her

 

A-kasse

Som meritstuderende kan du melde dig ind i en pædagogisk a-kasse hos FOA eller SL.

Hos BUPL kan du som meritstuderende ikke få a-kasse, med mindre du er ansat under BUPLs overenskomst i skolen.

– Du må gerne være medlem af flere fagforeninger, men du må kun have én a-kasse.

 

Lønsikring

Muligheden for lønsikring findes i nogle tilfælde via din a-kasse, så du skal kontakte din a-kasse for at høre nærmere.

Du kan kontakte SLs medlemsafdeling på 7248 6030 eller , BUPLs medlemsafdeling på 3546 5210 eller eller din lokale FOA-afdeling.

 

Uddannelsesaftale

PLS anbefaler, at du som meritstuderende får lavet en uddannelsesaftale med din arbejdsgiver, når du starter på pædagoguddannelsen. Her kan I beskrive vilkårene for, hvad du får fri til med løn fx studiedage, prøver og 4. praktik. Det er også en god ide at få beskrevet de vilkår, der gælder, når du er færdiguddannet og dermed bliver pædagog, samt hvad der sker med din medhjælperstilling, hvis du dropper uddannelsen undervejs.

 

Ordblind?

Hvis du er meritstuderende, kan du ikke søge om hjælp via SPS. Men du kan søge hjælp i forhold til eksaminer.

  • Alternative eksamensformer: Du har mulighed for at søge om at få ændret formen på din eksamen, så den eksempelvis ændres fra skriftelig til mundtlig.
  • Forlænget tid til eksaminerne: Du har mulighed for at søge om at få forlænget tid til dine prøver og eksaminer. Gør du dette og er til gruppeeksamen, skal du dog være opmærksom på, hvad din forlængede tid betyder for resten af din gruppe.

For at søge om ændring af din eksamen, skal du kontakte din studievejleder på dit uddannelsessted.

 

Mere information

Hvis du vil vide mere om, hvad PLS kan gøre for dig som meritstuderende, så kontakt PLS' sekretariatet på telefon: 3546 5880  eller

 

Støtte til Talblinde

I modsætning til ordblindhed er der ikke meget viden tilgængelig om talblindhed, og der er derfor også et begrænset omfang af hjælpemidler, som studerende kan søge. Heldigvis findes der dog muligheder for at få hjælp, og vi vil her guide dig til hvordan du søger hjælp. Vi har desuden samlet en række gode links om talblindhed

Hvad er talblindhed?
Dyscalculi (talblindhed) fungerer som et synonym eller som en samlet betegnelse for en række forhold.
 Begrebet dyscalculi har ikke en entydigt og klar definition, da forskningen er alsidig. 


Der er dog generel enighed om, at personer med dyscalculi har svært ved at lære og huske fundamentale principper inden for matematik og regneprocedurer. Dette kan komme til udtryk på mange forskellige måder; fx have svært ved at vurdere om man har penge nok, når man er ude at købe ind samt at huske datoer, navne og steder.

Som pædagogstuderende kan dette komme til udtryk ved, at det er svært at overskue og forholde sig til tidsangivelser. Det kan bl.a. være ved at overskue, hvor meget tid man skal brug på at læse tekster til undervisningen, hvor lang tid man skal bruge på at arbejde med læringsmål i praktikken osv.

Søg hjælp
Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er talblind eller ej, har du mulighed for at få lavet en udredning, som vil klargøre, om du er talblind eller ej. Efter denne test er lavet, kan du søge om støttemuligheder. Dette forgår via den Specialpædagogisk studiestøtte (SPS).

For at få lavet testen skal du kontakte din studievejleder på uddannelsesstedet.

Gode links

Børne- og Undervisningsministeriets side om specialpædagogisk studiestøtte (SPS)

En hjemmeside om et udviklingsprojekt under Børne- og Undervisningsministeriet om at indsamle viden om talblinde til forbedring af undervisning

feedback
feedback