Slide background
Meld dig ind i PLS

Som medlem får du: Fagblade + Rådgivning + Rabatkort + Billige Forsikringer + Kurser og meget mere...

MELD DIG IND

88 kr.

Pr. måned

Slide background

Din studieorganisation

PLS arbejder med at forbedre pædagogstuderendes vilkår og sikre den bedst mulige pædagoguddannelse.

MELD DIG IND

88 kr.

Pr. måned

Slide background
Råd & vejledning, når du har brug for det...

Som medlem af PLS får du adgang til personlig vejledning og rådgivning om pædagoguddannelsen og praktikkerne.

LÆS MERE

Slide background

MEDLEMSFORDELE

Som medlem af PLS har du mange fordele:

Gratis fagblade...

Rådgivning og vejledning...

Rabatter...

Billig studieforsikring...

Gratis eller billig A-kasse

Kurser...

Læs mere...

ok21jafstemning ny

VIL DU VIDE MERE OM PLS?

 Bliv ringet op af PLS, og hør hvordan vi kan hjælpe dig KLIK HER

NYHEDER

NYHEDER

Økonomisk støtte

Almindeligt forekommende spørgsmål om økonomiske støttemuligheder til pædagogstuderende.

Statens Uddannelsesstøtte - SU

Statens Uddannelsesstøtte er den økonomiske hjælp, som den danske stat giver studerende over 18.

På SU's hjemmeside kan du få vejledning om reglerne, du kan se hvad du skal gøre i forskellige situationer, og du kan søge om SU.

Læs mere på su.dk

Børnetilskud til forældre under uddannelse

Der kan udbetales et særligt børnetilskud til uddannelsessøgende forældre. Ansøgning om tilskud indgives til den uddannelsessøgendes bopælskommune.

Vær opmærksom på, at du ikke kan få børnetilskuddet, hvis du får forsørgertillæg til SU som enlig. På nedenstående link kan du læse mere om tilskud for enlige og samlevende under uddannelse.

I 2014 er tilskuddet maksimalt 1.732 kr. i kvartalet. Man kan højst modtage et tilskud per forælder, og tilskuddet er indkomstafhængigt.

Her er det direkte link til børnetilskuddet

Vær opmærksom på at du ikke kan få børnetilskud til forældre under uddannelse, når du er i praktik. I stedet kan du søge supplerende børnetilskud til forældre i praktik

SpecialPædagogisk Støtte (SPS) ved videregående uddannelser

SPS er en støtteordning, der skal sikre, at studerende med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan gennemføre en videregående uddannelse på lige fod med andre. Du kan ansøge om SPS på dit uddannelsessted, når du er optaget på uddannelsen.

Uddannelsesstedet sender ansøgningen til SU-styrelsen, som træffer afgørelse i sagen, og uddannelsesstedet sørger for at skaffe den tildelte støtte.

Vil du vide mere, så kan du læse mere her

Hjælp til enlige forsørgere

Børnesagens Fællesråd uddeler stipendier til enlige forsørgere og er opmærksomme på den lønnedgang, der særligt rammer pædagogstuderende i praktik. Enlige med børn kan søge om stipendier til bogindkøb, studieture og andre uddannelsesrelaterede udgifter.

Børnesagens Fællesråd er en paraplyorganisation for 16 landsdækkende foreninger. Foreningen arbejder for at synliggøre truede og socialt dårligt stillede børn. Beløbet, man kan ansøge, varierer for hver ansøgningsperiode og afsløres sammen med ansøgningsskemaet. I øverste bjælke under "Stipendier" fremgår flere forskellige stipendier, man kan søge.

Her er det direkte link til Børnesagens Fællesråds stipendier.

Barsel fra et studiemodul

Bliver du gravid under uddannelsen og går på barsel i en periode, hvor du er på uddannelsesinstitutionen, har du ret til SU fødselsklip, mens du holder barsel - evt. i form af dobbeltklip.

Som mor har du  ret til 12 ekstra klip og som far 6 ekstra klip. For yderligere oplysninger se her

Brug din studievejleder
Det er en rigtig god idé at tage kontakt til din studievejleder på dit uddannelsessted, når du ved, hvornår du skal gå fra. På den måde kan I i fællesskab planlægge, hvor meget af et semester du kan nå, og hvordan du bedst kommer i gang igen efter barslen.

SU barsel og økonomi

Du skal være mor
Bliver du mor, mens du går på pædagoguddannelsen, kan du, selvom du ikke har flere klip tilbage, få 12 måneders ekstra SU. Du kan tidligst søge om den ekstra SU 3-4 måneder før, og tidligst få udbetalt din ekstra SU fra 2 måneder før din termin eller adoption af dit barn.

Dine ekstra klip eller tillæg behøver du ikke at få udbetalt lige når barnet er født, men du kan vælge at vente til et senere tidspunkt under denne og samme uddannelse. Du skal dog være studieaktiv i måneden inden udbetalingen.

Du skal være far/ medmor
Bliver du far/medmor, mens du går på pædagoguddannelsen, kan du få 6 måneders ekstra SU. Det er ikke en betingelse, at barnets fødende forælder har ret til at få SU. Du kan først få de ekstra klip udbetalt fra den måned, du får barnet.

Du kan selv bestemme, hvornår i din uddannelse, du vil have den ekstra SU udbetalt. Du skal være studieaktiv i måneden inden udbetalingen.

Både mor og far går på en videregående uddannelse
Moren kan vælge at overføre op til 6 måneder af den ekstra SU til barnets far. Det vil sige at faren ud over sine 6 fødselsklip får mulighed for at få op til 6 måneder af moderens ekstra SU. På den måde kan du som far få op til 12 måneders ekstra SU i forbindelse med, at du får et barn. Det kræver dog, at I begge går på en videregående uddannelse og opfylder betingelserne for at kunne få SU til jeres uddannelse. Der kan ikke overføres noget af farens ekstra SU til moderen.

SU fødselsklip kun på samme uddannelse

Du skal bruge de ekstra klip i den uddannelse du er i gang med, når du får barnet, det vil sige inden, du afbryder eller afslutter uddannelsen. Du kan ikke overføre den ekstra SU til en ny uddannelse, heller ikke fra en bachelor til en kandidatuddannelse. Hvis du skifter til en ny uddannelse, har du mulighed for at søge ekstra klip på samme vilkår, som hvis du fik barnet, inden du startede på en uddannelse.

Får du først barnet, når du har afsluttet din uddannelse, har du ikke mulighed for at få den ekstra SU.

Du må tjene mere

Når du har barn, må du have en større indtægt ved siden af din SU. Fribeløbet pr. år stiger automatisk med et fast beløb for hvert barn du har under 18 år. Får du et barn, men du læser, så bliver dit fribeløb forhøjet for hele året. Se mere her.

Får du flere børn

Får du fx tvillinger, får du SU fødselsklip, som hvis du fik et barn, da den ekstra SU gives pr. fødsel. Men vær opmærksom på, at du fx må tjene mere ved siden af SU. 

Udbetaling af ekstra SU

Der er 3 forskellige måder, du kan vælge at få den ekstra SU udbetalt på. Uanset hvilken udbetalingsmåde du vælger, kan du i alt højst få udbetalt 2 klip pr. måned. Du kan tidligst få den ekstra SU fra den måned du har afleveret ansøgning om udbetalingen til dit uddannelsessted.

1) Enkelt-klip
Du kan vælge at få din ekstra SU udbetalt som enkeltklip. Det betyder, at du som mor kan forlænge din pædagoguddannelse med 12 måneder og som far med 6 måneder. Vælger du denne udbetalingsmåde, behøver du ikke, at være studieaktiv i perioden.

2) Dobbelt-klip
Her får du den ekstra SU udbetalt som dobbeltklip. Det betyder, at du som mor kan forlænge din pædagoguddannelse med 6 måneder og som far med 3 måneder. Du behøver ikke være studieaktiv i perioden. Vælger du denne udbetalingsmåde, skal du være opmærksom på, at du skattemæssigt stadig kun har ét fradrag pr. måned. Får du SU-lån, bliver det også fordoblet i perioden.

3) Miks-klip
Her udbetales den ekstra SU med ét klip om måneden sammen med et klip af din almindelige SU. Derfor skal du være studieaktiv i perioden og du skal fortsat være heltidsstuderende. Det er ikke tilstrækkeligt at være på nedsat tid, heller ikke selv om uddannelsesstedet har tilrettelagt en særlig uddannelsesperiode på nedsat tid. Som mor kan du få miksklip i 12 måneder og som far i 6 måneder. Udbetalingsmåden kræver at du stadig har mere af den almindelig SU tilbage i dit klippekort. Får du SU-lån, bliver det også fordoblet i perioden.

Forskellig udbetalingsmåde
Du kan vælge mellem udbetalingsmåderne. Du behøver altså ikke at vælge samme udbetalingsmåde for hele den ekstra SU.

For eksempel kan du som mor vælge at få enkeltklip i de første 6 måneder, hvorefter du de sidste 6 måneder kan vælge at få miksklip, hvis du går i gang med pædagoguddannelsen igen.

Tillægsstipendium (forsørgertillæg)

Udover mulighed for supplerende studielån kan forsørgere i nogle tilfælde få tillægsstipendium/forsørgertillæg til SU.

Hvem kan få?

  • Enlige forsørgere.
  • Samboende forældre, hvor begge modtager SU

Tillægsstipendium kan ikke udbetales samtidig med fødselsklip. Tillægsstipendium kan i nogle tilfælde modtages samtidig med særlige børnetilskud til uddannelsessøgende fra kommunen.

Spørg din SU-vejleder på uddannelsesstedet
Uanset hvilken udbetalingsmetode, du vælger, er det en god idé at tale med uddannelsesstedet om det. På den måde kan du finde frem til den udbetalingsmåde, der passer bedst til dit uddannelsesforløb.

feedback
feedback