Slide background
Meld dig ind i PLS

Som medlem får du: Fagblade + Rådgivning + Rabatkort + Billige Forsikringer + Kurser og meget mere...

MELD DIG IND

88 kr.

Pr. måned

Slide background

Din studieorganisation

PLS arbejder med at forbedre pædagogstuderendes vilkår og sikre den bedst mulige pædagoguddannelse.

MELD DIG IND

88 kr.

Pr. måned

Slide background
Råd & vejledning, når du har brug for det...

Som medlem af PLS får du adgang til personlig vejledning og rådgivning om pædagoguddannelsen og praktikkerne.

LÆS MERE

Slide background

MEDLEMSFORDELE

Som medlem af PLS har du mange fordele:

Gratis fagblade...

Rådgivning og vejledning...

Rabatter...

Billig studieforsikring...

Gratis eller billig A-kasse

Kurser...

Læs mere...

ok21jafstemning ny

VIL DU VIDE MERE OM PLS?

 Bliv ringet op af PLS, og hør hvordan vi kan hjælpe dig KLIK HER

NYHEDER

NYHEDER

Sygdom

Når du starter i praktikken, skal du sikre dig at få viden om, hvordan proceduren er for at sygemelde sig på institutionen.

Ofte fremgår det af en personalehåndbog, som mange praktikanter får stukket i hånden til gennemlæsning på den første arbejdsdag. Dette skal ikke opfattes som tidsfordriv, men som adgang til vigtig information. Det kan få fatale følger, hvis man ikke følger proceduren for sygemelding. Du skal som hovedregel altid melde dig syg på 1. sygedag.

Flere af de nedenstående regler er fastsat efter overenskomst. Du skal derfor finde ud af om institutionen er omfattet af en overenskomst - hvis der er ansat en tillidsrepræsentant, så er der også en overenskomst.

Praktikperiode

1. praktikperiode
Pædagogstuderende i 1. praktikperiode er omfattet de samme regler som når de studerer på uddannelsesinstitutionen - de specifikke regler er forskelligt og er til at finde i studieordningen. Men du er forpligtet til at melde sygdom til praktikinstitutionen og du kan blive påkrævet dokumentation for fravær.

2. og 3. praktikperiode (lønnede)
Studerende i de lønnede praktikker er ansat på lige vilkår som det øvrige personale på praktikinstitutionen, dvs. at du får løn for de dage du er syg. Hvis du er syg i en længerevarende periode får du sygedagpenge fra din kommune. De timer i vagtplanen som du mister ved sygdom skal du ikke arbejde ind på et andet tidspunkt.

Sygdom - længerevarende

Bliver du syg i en længere periode
Ved længerevarende sygdom skal du have lægens ord for, at du er syg og derfor ikke kan arbejde, men det er institutionens ansvar at indhente og betale for en lægeerklæring, hvis de ønsker dokumentation for sygefravær. Du skal informere institutionen om, at du er langtidssygemeldt på ubestemt tid og at de skal indberette det til NemRefusion (kommunen), så du er berettiget til sygedagepenge, hvilket også vil fortsætte efter praktikperioden ophør såfremt at du stadig er syg.
Ved længerevarende sygdom skal du kontakte din uddannelsesinstitution og PLS, da langvarigt fravær kan få betydning for om du kan opfylde dine læringsmål i praktikperioden. Hvis du ikke kan nå dine læringsmål i praktikken kan det medfører at praktikken ikke kan godkendes og du må derfor gå praktikken om.

Sygdom som forældre

Omsorgsdage
Studerende i praktik har i lighed med det øvrige personale ret til 2 omsorgsdage pr. barn pr. kalenderår frem til og med barnets 7. år. Du skal give besked til din arbejdsgiver om, at du ønsker at afholde en omsorgsdag i så god tid som muligt, og senest samme dag. Du får fuld løn på omsorgsdage.
OBS: Omsorgsdagene er gældende såfremt, at institutionen er omfattet af en overenskomst - hvis du er i tvivl, så spørg de andre ansatte.

Barns 1. og 2. sygedag
Som praktikant har du mulighed for at holde barns 1. og 2. sygedag i lighed med dine kolleger. Institutionen kan dog principielt sige nej, hvis deres skema ikke kan hænge sammen. Det indebærer, at praktikanten efter anmodning i det enkelte tilfælde har adgang til hel eller delvis tjenestefrihed på et barns første sygedag. Forudsætningen for barnets sygedag er:

  • At barnet er under 18 år og har ophold hos praktikanten.
  • Fravær er nødvendigt af hensyn til barnet
  • Tjenestefrihed er forenelig med forholdene på tjenestestedet/institutionen.


Du får fuld løn under barns 1. og 2. sygedag. De to dage kan holdes uafhængig af hinanden - en ansat kan altså godt holde barnets anden sygedag, selvom han ikke holdt barnets første sygedag. Man kan evt. lægge omsorgsdagene i forlængelse af sygedagene, hvis det bliver nødvendigt.

OBS: Barns 1. og 2. sygedag er gældende såfremt, at institutionen er omfattet af en overenskomst - hvis du er i tvivl, så spørg de andre ansatte.

Fridage ved barns indlæggelse
Hvis dit barn er under 14 år og bliver hospitalsindlagt, så har du ret til tjenestefri med løn i op til fem arbejdsdage. Dette gælder også, hvis dit barn under indlæggelse opholder sig i hjemmet. Du skal kunne fremlægge dokumentation for hospitalindlæggelse.

Hvis dit barn er alvorligt syg og er under 18 år, så har du ret til hel eller delvis tjenestefri med løn - det kræver at betingelserne for at modtage dagpenge er opfyldt. Arbejdsgiver kan dog begrænse retten til tjenestefri til èn måned pr. år pr. barn. Herudover kan der aftales yderligere tjenestefri med arbejdsgiver. For mere information se bekendtgørelsen af lov om dagpenge.

Generelt ved sygdom

Sygdom og godkendelse af praktik
Professionshøjskolerne har forskellige regler for fx fravær i forhold til at blive indstillet til eksamen i praktikken – det er en god ide at undersøge din studieordning omkring disse regler. Du vurderes dog ikke på dit sygefravær ved selve eksamen.

Raskmelding
Du skal raskmelde dig til de samme instanser som du sygmeldte dig til. Husk, at det ikke er din læge, som skal raskmelde dig - det skal du selv sørge for. Undersøg ved praktikstart institutionens regler for raskmelding.

Gratis a-kasse og sygedagpenge
Hvis du er under 30 år og medlem af den gratis a-kasse ved enten BUPL eller SL, så må du ikke samtidig modtage offentlige ydelser, hvilket også glæder sygedagepenge. Det betyder, at hvis du bliver længerevarende syg i praktikken og skal modtage sygedagpenge fra kommunen, så skal du betale kontingent til a-kassen og kan derfor ikke længere få gratis a-kasse.

Bliver du syg i en længerevarende periode, så er det en god idé at kontakte din a-kasse - du kan kontakte BUPL på tlf: 3546 5210 eller SL (Socialpædagogerne) på tlf: 7248 6030.

Barsel

Barselsregler – for kvinder

Som udgangspunkt er du altid sikret en praktikplads, lige meget om du er gravid eller ej. Seminariet kan således ikke nægte at give dig en praktikplads, uanset hvor langt du er henne. Du skal for at få adgang til prøven opfylde deltagelseskravet, som står beskrevet i den gældende studieordning. Det betyder også, at du kan være nødt til at gå i praktik, selv om du ikke får adgang til praktikprøven. Forhør dig evt. hos din praktikkoordinator, hvis du er i tvivl om du kan opfylde deltagelseskravet.

Du har som ansat ret – men ikke pligt – til at gå fra 4 uger før forventet fødsel. Du har ret til barselsdagpenge fra den kommune du bor i. Sammen med barnets far har du ret til sammenlagt 52 ugers barsel – herfra skal dog trækkes de 4 uger før forventet fødsel.

Du skal give dit praktiksted besked om din graviditet senest 3 måneder før forventet fødsel. Samtidig skal du give dem besked om, hvornår du ønsker at påbegynde barslen.

Barselsregler – for mænd

Bliver du far mens du er i praktik, har du ret til 2 ugers orlov i forbindelse med fødslen, samt de samme rettigheder om barsel som gælder for dine kolleger.
Ud over moderens barsel har I 32 uger, som I selv kan fordele imellem jer.

Du har ret til at få barselsdagpenge fra den kommune, som du bor i.

Senest 4 uger før du forventer at gå på barsel skal du give praktikstedet besked.

Er du medlem af PLS, så står vi klar til at hjælpe. Også hvis der opstår større problemer, der kalder på dybere rådgivning eller egentlig bisidning.

feedback
feedback