Slide background
Meld dig ind i PLS

Som medlem får du: Fagblade + Rådgivning + Rabatkort + Billige Forsikringer + Kurser og meget mere...

MELD DIG IND

88 kr.

Pr. måned

Slide background

Din studieorganisation

PLS arbejder med at forbedre pædagogstuderendes vilkår og sikre den bedst mulige pædagoguddannelse.

MELD DIG IND

88 kr.

Pr. måned

Slide background
Råd & vejledning, når du har brug for det...

Som medlem af PLS får du adgang til personlig vejledning og rådgivning om pædagoguddannelsen og praktikkerne.

LÆS MERE

Slide background

MEDLEMSFORDELE

Som medlem af PLS har du mange fordele:

Gratis fagblade...

Rådgivning og vejledning...

Rabatter...

Billig studieforsikring...

Gratis eller billig A-kasse

Kurser...

Læs mere...

ok21jafstemning ny

VIL DU VIDE MERE OM PLS?

 Bliv ringet op af PLS, og hør hvordan vi kan hjælpe dig KLIK HER

NYHEDER

NYHEDER

10 gode råd før du starter i praktik

kastanjehuset DSC6924

1. Stik fingeren i jorden
– skab så hurtigt som muligt et overblik over stemningen. Hvordan kommunikerer man i huset? Er man hurtig i replikken? Hvad er forventningen til din deltagelse i personalemøderne – er det OK at komme med input? Er det brainstorm eller velunderbyggede indlæg, der fremlægges?

2. Læs komptencemålene
– sæt dig ind i kompetencemålene for den praktik du skal i, så du har dem i baghovedet allerede fra start. Og husk løbende at dokumentere dit arbejde med kompetencemålene.

3. Du kan ikke ændre verden
– selvom du kommer med al din faglige viden og teori, så kan du ikke ændre hele institutionen på et halvt år. Så lad være at have for store forventninger – og undersøg i stedet hvorfor, de gør tingene, som de gør.

4. Rutiner
– sæt dig ind i og spørg til husets rutiner, samt hvad der forventes af dig. Eksempelvis er der faste tidspunkter, hvor institutionens børn er på legepladsen? Har man vedtaget en kostpolitik? Har du i øvrigt særlige ansvarsområder?

5. Vær opsøgende, udadvendt og engageret
– så kan det ikke gå helt galt. Vær til rådighed og involver dig – og løs opgaverne med et smil. Så får både du og institutionen mest muligt ud af den tid, hvor du er der.

6. Sæt dig ind i personalepolitikken
– mange steder har en skriftlig personalepolitik. Sæt dig hurtigst muligt ind i indholdet fx om hvordan man syge- og raskmelder sig korrekt

7. Vejledning
– få hurtigst muligt lavet en aftale med din vejleder omkring rammerne for vejledning – hvor meget vejledning kan du forvente, hvornår ligger det og fx en fast dagsorden. Vær forberedt til vejledningsmøderne, så får du mest ud af dem. Husk at få taget referat af både vejledningen og 2/3 mødet

8. Kom til tiden
– ja, det virker banalt, men det er et stort irritationsmoment for nogle, at andre er sent på den. Hvis du er sent på den, så ring! Generelt er det vigtigt at være stabil.

9. Vælg dine konflikter
– du vil møde situationer, hvor du føler dig forbigået, ikke forstået eller ligefrem snydt. Forsøg stille og roligt at finde ud af hvad der har været motivationen for de andres handlinger og gør dig herefter klart, om du vil starte en konflikt på det

10. Tillidsrepræsentanten (TR)
– hvis du er medlem af PLS, er tillidsrepræsentanten på praktikstedet også din tillidsrepræsentant. Brug ham eller hende – det kan både være ift. arbejdsregler, udregning af timer, men også andre overvejelser og problemer. Hvis du er på en privat institution – uden TR – så sæt dig ind i reglerne tidligt i forløbet. Husk at kontakte PLS i god tid, hvis der skulle opstå konflikter eller problemer ift. praktikken.

Tillidsrepræsentanten her viden og kendskab til den overenskomst aftale, der er gældende på dit praktiksted, spørg derfor altid TR, om hvilken overenskomst praktikstedet hører under.

Du kan læse nærmere om hvad en overenskomst er, og finde links til de forskellige overenskomster her

Guide til praktikken

Læs også PLS' guide til praktikken, der guider dig hurtigt igennem praktikkernes forskellige faser og husker dig på, hvor du skal være opmærksom for at undgå problemer. 

LÆS DEN HER

Er du medlem af PLS, så står vi klar til at hjælpe. Også hvis der opstår problemer, der kalder på dybere rådgivning.

Guide til praktikken

Froebel praktik 2015 0045

Denne beskrivelse guider dig hurtigt igennem praktikkernes forskellige faser og husker dig på, hvor du skal være opmærksom for at undgå problemer. Vores erfaring er, at det ofte er de små forglemmelser, den lille tvivl eller den manglende dokumentation, der er med til at skabe grobund for en dårlig praktikoplevelse – og i sidste ende en manglende godkendelse.

Nedenstående retter sig primært mod de to lønnede praktikker. Ønsker du at læse mere om de konkrete emner, trykker du blot på overskrifterne.

Inden du starter i praktik


Du skal altid besøge praktikstedet inden du starter. På dit besøg vil du få mulighed for at se stedet og hilse på dine kolleger. Tal evt. med stedets tillidsrepræsentant (TR) for at forhøre dig om særlige forhold på stedet. Tal også gerne med lederen om ferieplanlægning, vagtplaner og om deres forventninger til dig og omvendt.

Læs mere om forbesøget her

Ansættelsesbrev


Når du er studerende i 2. eller 3. praktik, bliver du ansat på praktikinstitutionen. Du bliver en del af institutionens normering og har som udgangspunkt samme vilkår og forpligtelser som det resterende personale. Derfor skal du have et ansættelsesbrev der skal beskrive alle de formelle ansættelsesvilkår, der gælder for dig i praktikperioden.

Du skal have ansættelsesbrevet senest en måned efter, at praktikperioden er startet. Hvis ikke dette sker, skal du gøre praktikinstitutionen opmærksom på det. Får du stadig ikke dit ansættelsesbrev efter du har gjort din leder opmærksom herpå, kan du henvende dig til PLS. Så skal vi nok hjælpe dig!

Læs mere om ansættelsesbrevet her

Mål for praktikken


Du skal i praktikken opfylde en række kompetencemål, som beskriver, hvad du skal have ud af praktikforløbet og hvad der forventes af dig.

Hvert kompetencemål har en overordnet målsætning og derudover en beskrivelse af vidensmål og færdighedsmål. Kompetencemålene er beskrevet i Bekendtgørelsen.

Første, anden og tredje praktikperiode afsluttes med en eksamen - der overordnet set kommer til at tage udgangspunkt i kompetencemålene.

Læs mere om kompetencemålene her

Studerende – og lønmodtager


Som praktikant skal du forholde dig til at være studerende og lønmodtager på samme tid. Du vil tit opleve, at det kan være svært at være studerende og samtidig indgå i normeringen. Derfor er det vigtigt, at du selv er opsøgende og aktiv i forhold til at nå dine mål. Du skal reflektere over det du oplever i hverdagen og diskutere dine refleksioner med dine kollegaer og din vejleder.

Samtidig er du en del af normeringen og skal indgå som brik i institutionens drift og funktion. Hvis din praktik ´plads har overenskomst med en fagforening og du er medlem af PLS, har du altid nogen til at støtte dig, i at forstå dine vilkår, rettigheder og forpligtelser.

Du kan læse mere om overenskomster her

Hvis du har brug for hjælp til at forstå overenskomsterne, er du som medlem af PLS, altid velkomme til at kontakte os med spørgsmål.

Vejledning


I bekendtgørelsen står der, at du under praktikken skal modtage vejledning i overensstemmelse med de godkendte læringsmål. Hvordan vejledningen skal tilrettelægges eller hvad omfanget skal være, er dog ikke fastlagt. Derfor kan det være en god ide, at du allerede ved praktikkens begyndelse selv tager initiativ til, at der lægges en plan for vejledningen og at denne plan bliver en del af dit skema, f.eks. 2 timers vejledning pr. uge.

Til vejledningen er det vigtigt, at du har en dagsorden, og at du tager referat. Læs mere her

2/3 samtale


Ca. 4 måneder inde i praktikforløbet skal praktikstedet afholde et møde, hvor din vejleder, seminariets praktiklærer og du er til stede. Her skal vejlederen fortælle om det forventes, at du vil kunne opfylde dine mål for praktikken. Hvis der er tvivl om kompetencemålene kan opfyldes, skal det på mødet drøftes hvad der skal gøres, for at du når målene. Her er vel at mærke tale om de mål, der allerede er opstillet i læringsmålene, og ikke nye mål for resten af praktikperioden.

Læs mere om 2/3 samtalen her

Den endelige vurdering


De tre første praktikker på pædagoguddannelsen afsluttes med en eksamen. I første og anden praktik vil din vejleder fra uddannelsesstedet, og din vejleder fra praktikinstitutionen være til stede som eksaminator og censor. I tredje praktikperiode deltager der også en ekstern censor. Til eksamen skal du redegøre for hvordan du har arbejdet og opnået kompetencemålene. Praktikken er herefter enten bestået eller ikke bestået.

 

10 gode råd før praktikstart

Vi har samlet en masse gode råd i en komprimeret vejledning. Vi anbefaler, at du kigger på den.

PLS' 10 GODE RÅD

Er du medlem af PLS, så står vi klar til at hjælpe. Også hvis der opstår problemer, der kalder på dybere rådgivning.

 

feedback
feedback