Slide background
Meld dig ind i PLS

Som medlem får du: Fagblade + Rådgivning + Rabatkort + Billige Forsikringer + Kurser og meget mere...

MELD DIG IND

99 kr.

Pr. måned

Slide background

Din studieorganisation

PLS arbejder med at forbedre pædagogstuderendes vilkår og sikre den bedst mulige pædagoguddannelse.

MELD DIG IND

99 kr.

Pr. måned

Slide background
Råd & vejledning, når du har brug for det...

Som medlem af PLS får du adgang til personlig vejledning og rådgivning om pædagoguddannelsen og praktikkerne.

LÆS MERE

Slide background

MEDLEMSFORDELE

Som medlem af PLS har du mange fordele:

Gratis fagblade...

Rådgivning og vejledning...

Rabatter...

Billig studieforsikring...

Gratis eller billig A-kasse

Kurser...

Læs mere...

ok21jafstemning ny

VIL DU VIDE MERE OM PLS?

 Bliv ringet op af PLS, og hør hvordan vi kan hjælpe dig KLIK HER

NYHEDER

NYHEDER

Økonomisk støtte

penge PLS

Almindelige spørgsmål om økonomisk støttemuligheder til pædagogstuderende.

STATENS UDDANNELSESSTØTTE - SU
Statens Uddannelsesstøtte er den økonomiske hjælp, som den danske stat giver studerende over 18.

På SU's hjemmeside kan du få vejledning om reglerne, du kan se hvad du skal gøre i forskellige situationer, og du kan søge om SU.

Læs mere på su.dk 

BØRNETILSKUD TIL FORÆLDRE UNDER UDDANNELSE
Der kan udbetales et særligt børnetilskud til uddannelsessøgende forældre. Ansøgning om tilskud indgives til den uddannelsessøgendes bopælskommune.

Vær opmærksom på, at du ikke kan få børnetilskuddet, hvis du får forsørgertillæg til SU som enlig. På nedenstående link kan du læse mere om tilskud for enlige og samlevende under uddannelse.

Man kan højst modtage et tilskud per forælder, og tilskuddet er indkomstafhængigt.

Her er det direkte link til børnetilskuddet

Vær opmærksom på at du ikke kan få børnetilskud til forældre under uddannelse, når du er i praktik. I stedet kan du søge supplerende børnetilskud til forældre i praktik

SPECIALPÆDAGOGISK STØTTE (SPS) VED VIDEREGÅENDE UDDANNELSER
SPS er en støtteordning, der skal sikre, at studerende med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan gennemføre en videregående uddannelse på lige fod med andre. Du kan ansøge om SPS på dit uddannelsessted, når du er optaget på uddannelsen.

Uddannelsesstedet sender ansøgningen til SU-styrelsen, som træffer afgørelse i sagen, og uddannelsesstedet sørger for at skaffe den tildelte støtte.

Vil du vide mere, så kan du læse mere her

HJÆLP TIL ENLIGE FORSØRGERE
Børnesagens Fællesråd uddeler stipendier til enlige forsørgere og er opmærksomme på den lønnedgang, der særligt rammer pædagogstuderende i praktik. Enlige med børn kan søge om stipendier til bogindkøb, studieture og andre uddannelsesrelaterede udgifter.

Børnesagens Fællesråd er en paraplyorganisation for 16 landsdækkende foreninger. Foreningen arbejder for at synliggøre truede og socialt dårligt stillede børn. Beløbet, man kan ansøge, varierer for hver ansøgningsperiode og afsløres sammen med ansøgningsskemaet. I øverste bjælke under "Stipendier" fremgår flere forskellige stipendier, man kan søge.

Her er det direkte link til Børnesagens Fællesråds stipendier.

Støtte til ordblinde

penge PLS

Du tror måske, at du er den eneste, men faktisk går der rigtig mange ordblinde på pædagoguddannelsen – så du er sikkert ikke den eneste på dit hold.

Det at starte på pædagoguddannelsen er starten på en ny og spændende tid, men det rummer også mange udfordringer. Dette gør sig særligt gældende for dig, der er har svært med at læse og stave eller er decideret ordblind. Heldigvis findes der en del muligheder for at få hjælp, og vi vil her guide dig til at søge hjælp samt komme med nogle gode råd.

Ordblindhed eller ej
Ordblindhed er ifølge Carsten Elbro "markante vanskeligheder med at lære at bruge skriftens lydprincip" (Elbro: Læsevanskeligheder, Gyldendal 2007). Disse vanskeligheder kan resultere i problemer med læsning og skrivning.

Som ordblind kan man opleve:

 • Langsom læsning
 • Vanskeligheder med at læse nye ord
 • Manglende forståelse af det læste
 • Koncentrationsbesvær eller træthed ved læsning
 • Usikker stavning - især af nye ord
 • Usikker formulering.

Der er forskellige grader af ordblindhed, og man har ikke nødvendigvis både læse- og skrivevanskeligheder som ordblind. Det er meget forskelligt, hvilke problemer man får på grund af sin ordblindhed, da det afhænger af ens omgivelser og af de læse- og skrivekrav, man møder i hverdagen, på jobbet eller i studierne.

Søg hjælp
Uanset om du er blevet testet for ordblindhed eller ej, kan du søge om hjælp, da det er en del af processen omkring ansøgningen, at du kan blive testet. Du behøver altså ikke at have dokumenteret ordblindhed, før du søger.

 Som ordblind studerende kan man få hjælp til sine studier i form af specialpædagogisk studiestøtte (SPS). Støtten sikrer, at den studerende kan gennemføre en uddannelse på lige fod med andre. 

Du kan søge om SPS, så snart du er optaget på en uddannelse.

Vi anbefaler, at du starter processen så hurtigt som muligt, da der godt kan være ventetid på at blive testet, og på at din ansøgning behandles.

Læs mere om hvordan du søger her

OBS! Hvis du er meritstuderende, kan du desværre ikke søge om hjælp via SPS. Den eneste hjælp du kan søge er i forhold til eksaminer – se senere afsnit om dette.

Støtte - hvilke muligheder
Tildelingen af støtte er individuel og vurderes efter dine behov for at lette tiden på uddannelsen som ordblind. Derfor kan det ikke garanteres, hvilke konkrete hjælpemidler du vil få tildelt.

Dog er de mest almindelige støtteformer:

 • En it-startpakke, som består af en pc med fx skrive- og læseprogrammer samt undervisning i brugen af dem
 • Studiestøttetimer - fx hjælp til opgaveskrivning
 • Særligt tilrettelagte studiematerialer - f.eks. studiebøger i særligt elektronisk format som computeren kan læse.

Eksaminer
Udover at du har mulighed for at få tildelt hjælpemidler, har du også mulighed for, at der til dine eksaminer bliver taget hensyn til din ordblindhed:

 • Alternative eksamensformer: Du har mulighed for at søge om at få ændret formen på din eksamen, så den eksempelvis ændres fra skriftelig til mundtlig. For at søge om dette skal du kontakte din studievejleder.
 • Forlænget tid til eksaminerne: Du har mulighed for at søge om at få forlænget tid til dine prøver og eksaminer. Gør du dette og er til gruppeeksamen, skal du dog være opmærksom på, hvad din forlængede tid betyder for resten af din gruppe.

For at søge om dette skal du kontakte din studievejleder.

Hvordan håndterer du din ordblindhed på studiet

For mange ordblinde er det sårbart at være ordblind. Det kan være forbundet med en følelse af, at det er pinligt, og man er flov over ikke at kunne skrive og læse på samme niveau som ens studiekammerater. Derfor er det vigtigt, at du forholder dig til, hvordan du vil arbejde med og tale om din ordblindhed i løbet af studietiden.

Det er vores erfaring, at det gør situationen nemmere, hvis du tør at tale åbent om, at du er ordblind - særligt i gruppearbejde, projektopgaver osv. Derfor anbefaler vi, at du fortæller dine medstuderende, hvordan situationen er, og hvad det betyder for dig i en gruppe- og skriveproces.

Studerende, der er ikke er ordblinde, kan godt have svært ved at sætte sig ind i, hvad det betyder at være ordblind; hvilke følelser og udfordringer der er forbundet med det. Derfor er det en stor hjælpe både for dig og dine medstuderende, hvis du fortæller, hvad lige præcis din type ordblindhed betyder.

På pædagoguddannelsen arbejdes der meget i grupper, og det er ofte i de situationer, at det kan være en udfordring at være ordblind. Derfor kan det være en god ide at:

 • Tale med dine medstuderende i gruppen om, hvordan du får den bedste skriveproces, og hvordan du gerne vil have, at de giver dig feedback på det, du har skrevet. Særligt det sidste er vigtigt, da det for mange ordblinde er ømtåligt at modtage kritik, på det man har skrevet.

 • Undgå at starte et gruppearbejde ud med at sige, at du ikke vil skrive noget, fordi du er ordblind. Dette vil være en dårlig start på samarbejdet. Prøv i stedet at komme med en positiv indstilling om, at du gerne vil deltage i skrivearbejdet, men at du har nogle særlige vilkår som ordblind, som der skal tages hensyn til.

 • Vis initiativ og kom med ideer til, hvordan du kan bidrage til arbejdet, uden at du sidder med det mest skrivetunge. Fx:
  • At du laver aftaler om interviews, og at du også kan lave dem.
  • At du laver aftaler om observationer, og at du også kan lave dem.
  • At du finder den relevante litteratur til opgaven.

Gode links

Få tekst læst op elektronisk

– Hent og installer gratis dette program, så kan du få en vilkårlig tekst i fx e-mail, tekstprogram eller på en hjemmeside læst højt.

Socialstyrelsens side om ordblindhed

Hvordan kan man som ordblind opnå en bedre læseforståelse

%MCEPASTEBIN%
feedback
feedback