Slide background
Meld dig ind i PLS

Som medlem får du: Fagblade + Rådgivning + Rabatkort + Billige Forsikringer + Kurser og meget mere...

MELD DIG IND

88 kr.

Pr. måned

Slide background

Din studieorganisation

PLS arbejder med at forbedre pædagogstuderendes vilkår og sikre den bedst mulige pædagoguddannelse.

MELD DIG IND

88 kr.

Pr. måned

Slide background
Råd & vejledning, når du har brug for det...

Som medlem af PLS får du adgang til personlig vejledning og rådgivning om pædagoguddannelsen og praktikkerne.

LÆS MERE

Slide background

MEDLEMSFORDELE

Som medlem af PLS har du mange fordele:

Gratis fagblade...

Rådgivning og vejledning...

Rabatter...

Billig studieforsikring...

Gratis eller billig A-kasse

Kurser...

Læs mere...

ok21jafstemning ny

VIL DU VIDE MERE OM PLS?

 Bliv ringet op af PLS, og hør hvordan vi kan hjælpe dig KLIK HER

NYHEDER

NYHEDER

Eksamen

eksamen PLS

De fleste går heldigvis igennem "eksamensmøllen" uden problemer, men enkelte føler sig under eller efter en prøve uretfærdigt behandlet. Derfor gennemgår vi her, hvad du som studerende kan gøre, hvis du føler dig urretfærdigt bedømt.

Det er altid en god idé at orientere dig i forvejen i din studieordning, hvor der står beskrevet, hvilke regler der gælder ved prøver. Du kan finde din studieordning på dit uddannelsessteds hjemmeside.

Hvis du søger gode råd til eksamen, vil vi anbefale dig denne hjemmeside eksamensteknik.dk

Grund til at klage?
Når du har været til en eksamen, og af én eller flere grunde ikke mener, at du er blevet korrekt bedømt, kan du indgive en klage. Inden du klager, skal du undersøge dine muligheder og gennemtænke hvilken konsekvens det kan få for dig, men også for din eventuelle gruppe eller måske ligefrem for dit studiehold.

Du kan klage over:

  • Prøvegrundlaget: Det vil sige, om prøvespørgsmålene og opgaverne er rimelige og i overensstemmelse med fagets indhold
  • Prøveforløbet: Det vil sige de omstændigheder eller forhold, som prøven er afholdt under.
  • Bedømmelsen: Det vil sige karakteren.

Sådan klager du
Du skal, senest 14 dage efter du har fået karakteren, sende en skriftlig og begrundet klage til uddannelseslederen. Uddannelseslederen vil herefter sende klagen videre til eksaminator og censor, der har bedømt din eksamen.

Eksaminator og censor har derefter 2 uger til at komme med en udtalelse. Som studerende har du derefter 1 uge til at give et svar på deres udtalelse.

Derefter afgør uddannelsesinsitutionen klagen. Afgørelsen kan gå på én af disse tre:

  • Der skal foretages en ny bedømmelse, det gælder dog ikke mundtlige prøver
  • Tilbyde en reeksamination
  • Afvise klagen.

Uddannelsesinsitutionen kan kun afvise klagen, hvis både eksaminator og censor er enige.

Mulighed for at anke
Hvis du ikke er tilfreds med resultatet af din klage, kan du inden for 2 uger anke afgørelsen. Det gør du til uddannelsesstedet, som nedsætter et ankenævn. De træffer beslutning på baggrund af ovenstående udtalelser og kommentarer, samt på baggrund af din begrundede anke. Det er derfor vigtigt, at du beskriver anken godt.

Ankenævnet kan beslutte enten:

  • at beslutte en ny bedømmelse ved nye bedømmere
  • at tilbyde reeksamination ved andre bedømmere
  • at afvise anken.

Ankenævnet er sammensat af to censorer, som udpeges af censorformanden, to undervisere og en studerende, der udpeges af rektor. Ankenævnet kan sammensættes efter, der er indløbet en aktuel klage eller nedsættes permanent.

Der skal ligge en afgørelse senest 2 måneder efter ved vintereksamnier og 3 måneder efter ved sommereksaminer.

Det kan i øvrigt være fint at orientere sig i Eksamensbekendtgørelsen.

Som medlem af PLS er du selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os for at få en snak om din uddannelse.

%MCEPASTEBIN%
feedback
feedback