Slide background
Meld dig ind i PLS

Som medlem får du: Fagblade + Rådgivning + Rabatkort + Billige Forsikringer + Kurser og meget mere...

MELD DIG IND

99 kr.

Pr. måned

Slide background

Din studieorganisation

PLS arbejder med at forbedre pædagogstuderendes vilkår og sikre den bedst mulige pædagoguddannelse.

MELD DIG IND

99 kr.

Pr. måned

Slide background
Råd & vejledning, når du har brug for det...

Som medlem af PLS får du adgang til personlig vejledning og rådgivning om pædagoguddannelsen og praktikkerne.

LÆS MERE

Slide background

MEDLEMSFORDELE

Som medlem af PLS har du mange fordele:

Gratis fagblade...

Rådgivning og vejledning...

Rabatter...

Billig studieforsikring...

Gratis eller billig A-kasse

Kurser...

Læs mere...

ok21jafstemning ny

VIL DU VIDE MERE OM PLS?

 Bliv ringet op af PLS, og hør hvordan vi kan hjælpe dig KLIK HER

NYHEDER

NYHEDER

Rettigheder

godt raad

Vi har herunder listet nogle af de rettigheder, der gælder for pædagoger og pædagogstuderende og knyttet et par ord til omkring, hvad det betyder for de studerende.

Ferie
De studerende er omfattet af den kommunale ferieaftale og har ret til at afholde og ønske ferie, også selvom det øvrige personales ferie er fordelt. Det er som vanligt lederens vurdering, hvad der kan lade sig gøre, men der skal tages hensyn til den studerendes ønsker. Den studerende ret (men ikke pligt) til ferie på lige fod med de øvrige pædagoger. 6. ferieuge udbetales med sidste lønseddel, hvis den ikke er afholdt.

Når i modtager studerende, skal de tænkes med ind i ferieplanlægningen. De studerende kommer direkte fra et studieforløb og har ikke holdt ferie, derfor kan de også have behov for ferie.

Studerende optjener ferie som det øvrige personale, 2,08 feriedag pr. måned. Feriedage indbetales af praktikinstitutionen på feriekonto, senest den 15. i måneden efter de er optjent. Studerende trækkes i løn for afholdt ferie, og kan efterfølgende få udbetalt optjent ferie via feriekonto. Du kan læse mere her.

Skema og arbejdstid
Den studerende skal tildeles et vagtskema, der ligner de øvrige pædagogers.
Den studerende skal på lige fod med sine kollegaer kende sit vagtskema.

Studerende i lønnet praktik ansættes på 30 timer om ugen, men skemalægges ofte med gennemsnitligt 32,5 timer om ugen og sparer derved op til 10 studiedage på professionshøjskolen.

De studerende har fri i det døgn, der er studiedag, så de kan ikke pålægges at komme tilbage til en aftenvagt eller et p-møde - men de må gerne deltage, så de ikke går glip af timerne samt det der bliver talt om.
De studerende bliver trukket det antal timer, de skulle have været på arbejde den pågældende dag.

Studerende i 1. og 4. praktik (ulønnet) arbejder i gennemsnit 6 t/dagen og har ret til fri til indkald. Studerende i ulønnede praktikker kan ikke skylde timer.

Barsel
Studerende, der går på barsel i en lønnet praktik, er berettiget til barselsdagpenge. Moderen har ret til barsel 4 uger før termin og 14 ugers barselsorlov + op til 32 uger forældreorlov efter fødslen. Far eller medmor har ret til 14 dages orlov i forbindelse med fødslen.

Den studerende har ikke mulighed for at meddele institutionen, at hun er gravid, før ansættelsen træder i kraft. Herefter må I samarbejde om at få den periode, den studerende er tilknyttet praktikken, til at fungere.
Det er uddannelsesstedet, der vurderer, om den studerende kan gå til prøve.
Man kan ikke afvise at have en studerende i praktik, fordi vedkommende er gravid eller bliver gravid i løbet af praktikken.

Sygdom
Studerende kan også blive ramt af kortere eller længere tids sygdom.
For mange studerende er praktikkerne deres første rigtige ansættelsesforhold, og derfor er det vigtigt ikke at gå ud fra, at den studerende kender procedurerne for sygemelding.

Sæt derfor vedkommende ind i jeres procedurer i starten af praktikken.

De studerende er omfattet af samme rettigheder ved sygdom som det øvrige personale og er dermed berettiget til løn eller sygedagpenge ved længerevarende sygdom.

Som praktikinstitution eller praktikvejleder er du velkommen til at kontakte PLS, for at få mere information om de studerendes rettigheder. Ring: 3546 5880

 

Prøven

godt raad

Praktikkerne afsluttes med en prøve.

Efter 1. og 2. praktik deltager praktikvejlederen fra institutionen samt en underviser fra uddannelsesstedet. Efter 3. praktik deltager der yderligere en ekstern censor, som findes af Professionshøjskolen. Praktikken bedømmes “bestået” eller “ikke bestået”.

Bestået:
Praktikken er godkendt, og den studerende kan fortsætte på næste studieforløb.

Ikke bestået:
Hvis den studerende ikke består eksamen, skal der holdes et handleplansmøde mellem den studerende og underviseren og findes tid til en omprøve, hvor praktikvejlederen deltager.

Det kan ved særlige forhold tilbydes én gang, at praktikken gås om.

Som praktikinstitution eller praktikvejleder er du velkommen til at kontakte PLS, for at få mere information om de studerendes rettigheder. Ring: 3546 5880

 

feedback
feedback