Slide background
Meld dig ind i PLS

Som medlem får du: Fagblade + Rådgivning + Rabatkort + Billige Forsikringer + Kurser og meget mere...

MELD DIG IND

88 kr.

Pr. måned

Slide background

Din studieorganisation

PLS arbejder med at forbedre pædagogstuderendes vilkår og sikre den bedst mulige pædagoguddannelse.

MELD DIG IND

88 kr.

Pr. måned

Slide background
Råd & vejledning, når du har brug for det...

Som medlem af PLS får du adgang til personlig vejledning og rådgivning om pædagoguddannelsen og praktikkerne.

LÆS MERE

Slide background

MEDLEMSFORDELE

Som medlem af PLS har du mange fordele:

Gratis fagblade...

Rådgivning og vejledning...

Rabatter...

Billig studieforsikring...

Gratis eller billig A-kasse

Kurser...

Læs mere...

ok21jafstemning ny

VIL DU VIDE MERE OM PLS?

 Bliv ringet op af PLS, og hør hvordan vi kan hjælpe dig KLIK HER

NYHEDER

NYHEDER

Portfolio

godt raad

I løbet af praktikken skal den studerende arbejde med portfoliometoden. Intentionen med denne metode er blandt andet at koble læring i praksis med læring på studiet.

Portfolioen skal sikre, at der løbende arbejdes med faglige refleksioner i praksis. Desuden skal det synliggøre selve læringsprocessen og fremstår dermed som dokumentation for læringsindholdet i praktikken.

Der skelnes mellem arbejdsportfolio og præsentationsportfolio.

Arbejdsportfolio
Arbejdsportfolioen laves undervejs i praktikken til dokumentation af og refleksion over arbejdet i praksis. Den bidrager til at synliggøre den studerendes læreproces.

Arbejdsportfolioen skal indeholde den studerendes arbejde med kompetence-, videns- og færdighedsmålene, redegørelse for egne handlinger og læreprocesser samt refleksioner over læring og udvikling af kompetencer. Arbejdsportfolioen danner grundlag for 2/3-samtalen.

Præsentationsportfolio
Præsentationsportfolioen udgør den studerendes grundlag for prøven og afleveres kort inden. Præsentationsportfolioen sammensættes af dele fra den studerendes arbejdsportfolio

Som praktikinstitution eller praktikvejleder er du velkommen til at kontakte PLS, for at få mere information om de studerendes rettigheder. Ring: 3546 5880

 

2/3-samtalen

godt raad

Det er ved 2/3-samtalen, at praktikken evalueres, og der gøres status over, hvor langt den studerende er med sine mål.

Den studerende skal her give et konkret billede af, hvor langt h*n er nået med målene, og hvad der skal arbejdes med i resten af praktikken. Mange 2/3-samtaler foregår i dag digitalt.

Før mødet:

  • Vejleder og den studerende forbereder sig sammen
  • Overvej de enkelte mål: Er de opfyldt? Hvad mangler?

Under mødet:

  • Den studerende gennemgår sine kompetence-, videns- og færdighedsmål med praktikvejleder og vejleder fra uddannelsesstedet
  • Der gøres status på målene. Hvilke mål er opfyldt, hvilke skal der arbejdes videre på frem mod eksamen, og hvordan kan der arbejdes med det der mangler?
  • Der skal skrives referat af mødet

PLS anbefaler, at det ikke er den studerende, der skriver referat, da den studerende er ‘på’ og skal beskrive, hvordan arbejdet er gået

Efter mødet:

Vejleder og den studerende laver en handleplan for det videre arbejde med målene. Er institutionen betænkelig ved arbejdet med målene, anbefaler PLS, at der laves en handleplan. Det er vigtigt, at handleplanen er konkret, så der ikke senere opstår tvivl om, hvorvidt målene er nået eller ej. I handleplanen skal det fremgå:

  • hvordan den studerende skal arbejde med de mål, der fortsat mangler
  • hvad den studerende skal præstere for at opfylde de enkelte mål
  • hvornår den studerende skal (kan få tid til at) arbejde med målene

Reager ved bekymring
I skal ikke lave en vurdering af den studerende ud over til prøven. Ligeledes kan den studerende ikke opsiges med baggrund i arbejdet med målene for praktikken.

Hvis der er bekymring for den studerendes arbejde eller fravær, skal I tage kontakt til professionshøjskolen. Se beskrivelse for proceduren i studieordningen for den relevante professionshøjskole (Der er forskellige rundt om i landet)

Som praktikinstitution eller praktikvejleder er du velkommen til at kontakte PLS, for at få mere information om de studerendes rettigheder. Ring: 3546 5880

 

feedback
feedback