Slide background
Meld dig ind i PLS

Som medlem får du: Fagblade + Rådgivning + Rabatkort + Billige Forsikringer + Kurser og meget mere...

MELD DIG IND

88 kr.

Pr. måned

Slide background

Din studieorganisation

PLS arbejder med at forbedre pædagogstuderendes vilkår og sikre den bedst mulige pædagoguddannelse.

MELD DIG IND

88 kr.

Pr. måned

Slide background
Råd & vejledning, når du har brug for det...

Som medlem af PLS får du adgang til personlig vejledning og rådgivning om pædagoguddannelsen og praktikkerne.

LÆS MERE

Slide background

MEDLEMSFORDELE

Som medlem af PLS har du mange fordele:

Gratis fagblade...

Rådgivning og vejledning...

Rabatter...

Billig studieforsikring...

Gratis eller billig A-kasse

Kurser...

Læs mere...

ok21jafstemning ny

VIL DU VIDE MERE OM PLS?

 Bliv ringet op af PLS, og hør hvordan vi kan hjælpe dig KLIK HER

NYHEDER

NYHEDER

Råd til god vejledningspraksis

godt raad

Et godt læringsmiljø og dertilhørende vejledning er afhængig af flere faktorer. Nedenfor har vi samlet en række konkrete råd og tiltag, som kan være med til at skabe rammerne for den bedst mulige praktik for både studerende og institution.

Et godt læringsmiljø tager højde for den studerendes erfaringer med praksis - så udviklingen er kontinuerlig, og der hele tiden “bygges ovenpå” i et passende tempo.

Lav en plan for hele praktikperioden (sammen med den studerende):

 • Hvad skal der ske i institutionen i praktikperioden?
 • Hvornår er der studiedage?
 • Hvornår skal den studerende lave projekter, og hvem kan evt. hjælpe?
 • Fx en kollega med særlig faglige kompetencer inden for projektet

Rammesæt vejledningstimerne:

 • Hvilke(n) ugedag(e) er der vejledning? Sæt det i kalenderen og prioriter det
 • Start hver vejledning med at spørge ind til, hvordan det går og giv plads til undren og kritik
 • Vær nysgerrig på den studerendes iagttagelser og brug dem som afsæt for dialog
 • Brug praksis som udgangspunkt for de pædagogiske refleksioner og brug mindre tid på at vurdere den studerende

Vejled også i praksis:

Du må som vejleder gerne være til rådighed og vejlede den studerende i praksis, men accepter at den studerende er ny på feltet og øver sig og derfor ikke altid handler i tråd med din eller institutionens forventninger

Handleplaner, nødplaner etc:

 • Brug tid på at sætte den studerende ind i fx pædagogiske handleplaner, beredskabsplaner og rutiner
 • Giv den studerende tid til at læse op i arbejdstiden

Inddrag den studerende i arbejdet med læringsmiljøet:

 • Giv tid til at øve sig
 • Vær konkret hvis du ønsker en særlig opgave løftet fx mere initiativ ved frokosten
 • Accepter at den studerende ikke altid er enig eller forstår alle facetter af institutionens praksis, så længe der reflekteres over den

Husk at jeres arbejdsmiljø også er de studerendes - og det er også deres læringsmiljø:

 • Giv dem ansvar (men ikke alenevagter) og husk at spørge ind undervejs, så I kan ændre og justere løbende.

Dokumentation
Den studerende skal undervejs dokumentere arbejdet og processen med kompetence- og læringsmålene. Dermed får den studerende materiale til brug ved portfolio og praktikprøve. SE mere under afsnittet PORTFOLIO.

Ydermere kan disse være et nyttigt afsæt for fælles refleksioner i vejledningstimerne.

Lav en plan
Vi anbefaler, at vejleder og studerende sammen udarbejder en konkret (tids)plan for arbejdet, så I har overblik over, hvor langt den studerende er med sine mål. Det er samtidig med til at synliggøre, at I som institution har skabt gode rammer for arbejdet med kompetence-, videns- og færdighedsmål. Derudover skal der selvfølgelig være plads til at tage den daglige praksis og eventuel undren over praksis op og reflektere over og lære af disse.

Hvis I er usikre på (lov)grundlaget for en lønnet praktikant, kan det anbefales at læse: Studieordningen fra den studerendes uddannelsessted, Bekendtgørelsen og overenskomsten for pædagogerne.

Læs mere her

 

Som praktikinstitution eller praktikvejleder er du velkommen til at kontakte PLS, for at få mere information om de studerendes rettigheder. Ring: 3546 5880

 

Vejledning

godt raad

Den studerende har krav på vejledning i sin praktik jf. bekendtgørelsen.

§9 Stk. 2.
“Praktikstedet har ansvaret for, at den studerende modtager praktikvejledning i overensstemmelse med kompetencemålene for praktikperioden.”

Det betyder i praksis, at der ikke findes konkrete anvisninger for, hvor meget vejledning den studerende skal modtage. Derfor har PLS en række anbefalinger til, hvordan vejledningen bør udmøntes.

PLS anbefaler

 • Skemalagt vejledning 1-2 gange om ugen af 1-2 timers varighed (Evt. + forberedelse)
 • Vejledningen skal tage udgangspunkt i kompetencemålene og institutionens uddannelsesplan
 • Den studerende opfordres til at lave dagsorden og referater for vejledningsmøderne

Det er vigtigt, at du som praktikvejleder orienterer dig i de kompetencemål, der gælder for den studerende, I modtager.

Vi anbefaler, at vejledningsrummet mellem dig og den studerende bliver underlagt tavshedspligt, så den studerende kan fortælle om oplevelser uden at bekymre sig om at det kommer videre. Fortæl det til den studerende.

Uddannede vejledere
PLS anbefaler ligeledes, at alle praktikvejledere er pædagoguddannede - gerne suppleret med vejlederkurser og/eller vejlederuddannelse. Dette er ikke altid muligt for institutionerne at tilbyde, men i så fald ser vi gerne, at den tildelte vejleder får tid til at læse op og undersøge grundlaget for praktikken samt forberede praktikvejledningen.

Som udgangspunkt bør der afsættes minimum to timer om ugen til vejlederrollen, heraf mindst en time brugt til vejledning af den studerende.
At være vejleder kræver tid til forberedelse og kontinuitet i vejledningsarbejdet, hvilket kræver opbakning fra hele personalegruppen.

 

Som praktikinstitution eller praktikvejleder er du velkommen til at kontakte PLS, for at få mere information om de studerendes rettigheder. Ring: 3546 5880

 

feedback
feedback