Slide background
Meld dig ind i PLS

Som medlem får du: Fagblade + Rådgivning + Rabatkort + Billige Forsikringer + Kurser og meget mere...

MELD DIG IND

88 kr.

Pr. måned

Slide background

Din studieorganisation

PLS arbejder med at forbedre pædagogstuderendes vilkår og sikre den bedst mulige pædagoguddannelse.

MELD DIG IND

88 kr.

Pr. måned

Slide background
Råd & vejledning, når du har brug for det...

Som medlem af PLS får du adgang til personlig vejledning og rådgivning om pædagoguddannelsen og praktikkerne.

LÆS MERE

Slide background

MEDLEMSFORDELE

Som medlem af PLS har du mange fordele:

Gratis fagblade...

Rådgivning og vejledning...

Rabatter...

Billig studieforsikring...

Gratis eller billig A-kasse

Kurser...

Læs mere...

ok21jafstemning ny

VIL DU VIDE MERE OM PLS?

 Bliv ringet op af PLS, og hør hvordan vi kan hjælpe dig KLIK HER

NYHEDER

NYHEDER

Formalia - Hvad skal der være styr på?

godt raad

Kompetencemål
Den studerende skal arbejde ud fra de kompetencemål, som ligger til grund for den afsluttende prøve.

Målene for de enkelte praktikker og specialiseringer er beskrevet i bilagene til Bekendtgørelsen for pædagoguddannelsen og beskriver mål inden for kompetencer, viden og færdigheder, som den studerende skal demonstrere ved den afsluttende prøve for at bestå.

Kontrakter mv.
Institutionens (daglige) leder forventes at sørge for ansættelseskontrakt, tavshedspligt, evt. børneattest, straffeattest og lignende.

Praktikbeskrivelse med en uddannelsesplan
Praktikinstitutionen skal i samarbejde med uddannelsesstedet udarbejde en praktikbeskrivelse for hver praktikperiode. Praktikbeskrivelsen er et krav, for at institutionen kan have praktikanter og skal indeholde en beskrivelse af praktikstedet samt en uddannelsesplan (jf. bekendtgørelse §9).

Uddannelsesplanen skal som minimum indeholde

  • Forslag til relevant og opdateret litteratur som den studerende kan bruge til inspiration eller i direkte tråd med arbejdet med kompetencemålene for praktikperioden
  • Specialiseringsmuligheder - Hvad kan jeres praktiksted tilbyde inden for specialiseringen?
  • Planlægning af vejledning. Vejlederen og den studerende kan dermed få skemalagt vejledningstimerne og nå at forberede sig op til hver enkel vejledning

Som praktikinstitution eller praktikvejleder er du velkommen til at kontakte PLS, for at få mere information om de studerendes rettigheder. Ring: 3546 5880

 

Særlige vilkår for pædagogstuderende

godt raad

Studerende har som ansatte (i de lønnede praktikker) samme overenskomstmæssige rettigheder som de øvrige pædagoger i institutionen (jvf. pædagogernes overenskomst på Socialpædagogernes, BUPL og LFS områder), men de har også nogle særlige vilkår, netop fordi de er studerende

De studerende har derfor ret til bl.a.

  • Ferie
  • Vagtskema der ligner de øvrige (30 timers) pædagogers
  • Løn under sygdom
  • Ret til barns første og anden sygedag

Krydspres
De studerende befinder sig i en dobbeltrolle som både ansatte og studerende.

I PLS har vi medlemmer, der fortæller, hvordan de oplever det, når arbejdsdagen i vuggestuen eller bofællesskabet er presset. Fx spurgte en studerende sig selv: “Skal jeg være den gode studerende i dag og gå ind og arbejde med noget til min portfolio, eller skal jeg være den gode kollega, der går ind der hvor der mangler personale - også selvom det betyder jeg står alene med det?”

Der skal tages hensyn til, at den studerende også er studerende og derfor er ansat på nogle særlige vilkår og har brug for tid til at øve sig, lave aktiviteter, reflektere, undre sig, samt modtage vejledning (se mere under punktet VEJLEDNING).

Lønnede studerende skal deltage i mødeaktivitet på lige fod med pædagogerne i institutionen. Det kan være forældremøder, planlægningsmøder, supervision etc.

Det kan ikke forventes, at den studerende altid kan tage sammen ansvar ift planlægning mv. som erfarne pædagoger. Men netop deltagelse i disse møder er et skridt på vejen til i højere grad, at kunne tage rollen som pædagog på sig.

Som praktikinstitution eller praktikvejleder er du velkommen til at kontakte PLS, for at få mere information om de studerendes rettigheder. Ring: 3546 5880

 

feedback
feedback