Slide background
Meld dig ind i PLS

Som medlem får du: Fagblade + Rådgivning + Rabatkort + Billige Forsikringer + Kurser og meget mere...

MELD DIG IND

88 kr.

Pr. måned

Slide background

Din studieorganisation

PLS arbejder med at forbedre pædagogstuderendes vilkår og sikre den bedst mulige pædagoguddannelse.

MELD DIG IND

88 kr.

Pr. måned

Slide background
Råd & vejledning, når du har brug for det...

Som medlem af PLS får du adgang til personlig vejledning og rådgivning om pædagoguddannelsen og praktikkerne.

LÆS MERE

Slide background

MEDLEMSFORDELE

Som medlem af PLS har du mange fordele:

Gratis fagblade...

Rådgivning og vejledning...

Rabatter...

Billig studieforsikring...

Gratis eller billig A-kasse

Kurser...

Læs mere...

ok21jafstemning ny

VIL DU VIDE MERE OM PLS?

 Bliv ringet op af PLS, og hør hvordan vi kan hjælpe dig KLIK HER

NYHEDER

NYHEDER

Arbejdsfællesskab og institutionskultur

Når de studerende begynder i praktik, har de ikke nødvendigvis kendskab til arbejdet i jeres institutionstype - og slet ikke lige netop hos jer.

I PLS ved vi, at 37% af de pædagogstuderende ikke tidligere har haft job i en pædagogisk institution, og dem der har, kender måske ikke til jeres brugergruppe.

Nyt arbejdsfællesskab - nye logikker
Når de studerende træder ind ad døren i jeres institution, træder de ind i et arbejdsfællesskab med en bestemt tilgang og holdning til tingene - en bestemt pædagogisk praksis og institutionskultur.

Langt de fleste studerende falder nemt ind, stikker en finger i jorden og ‘optager’ institutionens logikker, men det er hårdt arbejde og kræver meget af den studerende. Logikker, der var naturlige i deres forrige praktik eller studiejob, falder måske ikke i god jord hos jer - og omvendt, dette er en problematik både vejleder og studerende skal være opmærksom på.

Forventningsafstemning
Det er vigtigt, at I taler med hinanden og den studerende om, hvad I er for et sted, hvad I forventer, og hvorfor man gør tingene på en bestemt måde hos jer - og samtidig giver plads til, at den studerende udfordrer jer med spørgsmål og undren.
Det kan også være en god idé at fortælle om de “uskrevne regler”- både pædagogisk og kollegialt - eksempelvis møde- og pausekultur.

Som praktikinstitution eller praktikvejleder er du velkommen til at kontakte PLS, for at få mere information om de studerendes rettigheder. Ring: 3546 5880

 

Råd til praktikinstitutioner

studerende i praktik

Denne vejledning er udarbejdet af PLS - Pædagogstuderendes Landssammenslutning for at give svar på nogle af de spørgsmål, I kan have, når I modtager studerende i praktik.

Vejledningen er tænkt som et input til praktikinstitutionen og som et opslagsværk, hvis I bliver i tvivl om noget.

Vi har udarbejdet en kortere version til de studerende, som kan hentes her

Den studerende er et bidrag til praksis
PLS mener, at studerende er en gevinst for jeres institution. De studerende kan bidrage med input om den nyeste teori, være med til at igangsætte pædagogiske forløb og stille kritiske og reflekterende spørgsmål til praksis. 

Tag godt imod den studerende

Som praktiksted har I et stort ansvar i uddannelsen af landets kommende pædagoger, og I har som kollegaer et fælles ansvar, når I modtager pædagogstuderende. I modtager en ny kollega og en kommende pædagog.

Det er i alles interesse at få dygtige og engagerede studerende i praktikkerne og i sidste ende ud som pædagoger og kollegaer.

Sæt jer ind i det studiemæssige
Når I er praktikinstitution, får I oplysninger fra den professionshøjskole, I modtager studerende fra, om hvornår der er studiedage, afleveringsfrister og eksamen.

Praktikvejlederen har ofte mulighed for at deltage i informationsmøder evt sammen med den studerende på professionshøjskolen. Møderne kan være med til at danne en god base for relationen mellem vejlede rog den studerende.

Et godt læringsmiljø starter med et godt arbejdsmiljø
I PLS ved vi, hvor meget det betyder for den studerende at blive taget godt imod og inkluderet i arbejdsfællesskabet. Så husk at alle ansatte - ikke kun praktikvejlederen - har et ansvar for de studerende - et ansvar for deres arbejdsmiljø og dermed deres læringsmiljø.

Tag rollen som uddannelsesinstitution alvorligt
En stor del af pædagoguddannelsen foregår ude på landets institutioner. Det er i samspil med praksis, at de studerende sætter sig selv i spil og danner deres faglighed og professionidentitet.

Derfor anbefaler PLS, at I på institutionen drøfter, hvad det betyder at få studerende, og hvordan I vil tage imod dem. At I aktivt tager stilling til, hvordan I understøtter den studerendes læring - og omvendt hvad I kan få ud af at have studerende.

Grundig introduktion
Giv den studerende en grundig introduktion til vagtskema, timesedler, afspadsering, kriseplaner, evt. medicinhåndtering m.m. for at imødegå misforståelser og understøtte den studerendes opstart og deltagelse i jeres arbejdsfællesskab.

Som praktikvejleder anbefaler vi, at du hurtigst muligt præsenterer den studerende for kollegaer, ledelse, tillidsrepræsentant (TR), arbejdsmiljørepræsentant (AMR) mv.

Vi anbefaler, at du sammen med den studerende tidligt rammesætter vejledningen. Se mere i afsnittet VEJLEDNING.

TR/AMR anbefales at holde et møde med den/de studerende, hvor de fortæller om deres roller. Medlemmer af PLS har medlemsrettigheder under både BUPL, SL og LFS. Institutionens TR er derfor også TR for studerende, der er medlem af PLS.

Udlever evt. personalehåndbog/personalepolitik og vis den studerende rundt på institutionen. 

Uddybende artikler og stikord

Nedenfor finde du artikler, der uddyber vigtige elementer fra praktikken. Du kan også via stikord finde frem til relevante artikler. 

Som praktikinstitution eller praktikvejleder er du velkommen til at kontakte PLS, for at få mere information om de studerendes rettigheder. Ring: 3546 5880

 

feedback
feedback