Gode oplægsholdere

PLS oplaegsholdere 2019

Leder du efter en god undervisere og oplægsholder?, så er hjælpen her. Vi har samlet nogle af de oplægsholdere, som vi har brugt i forskellige sammenhænge, og som vi ved, er interessante, kritiske og inspirerende for pædagogstuderende på mange forskellige niveauer.

Om beskrivelserne af oplæggene
Vær opmærksom på, at beskrivelserne er hentet fra tidligere kurser og oplæg, hvoraf nogle af dem har varet en hel weekend. Hvis I fx søger en oplægsholder til et fyraftensmøde, kan det være en god idé at tale med oplægsholderen om, hvordan et oplæg kan tilpasses et par timer. Derudover har mange af oplægsholderne flere vidensområder og kan garanteret holde oplæg om meget mere end det, der står i denne beskrivelse. Det er forskelligt, hvor meget oplægsholderne koster at få ud, så sørg for at spørge dem på forhånd, hvad det vil koste at hyre dem til jeres specifikke arrangement.

Der findes oplægsholdere, der kommer ud gratis eller meget billigt som en del af deres arbejde, og der er oplægsholdere, der lever af at holde oplæg. Derfor kan priserne for oplæg variere meget. 

Ide til struktur for et arrangement
Det kan være en god ide lige at sige et par ord inden oplægsholderen går på. Eksempelvis kan man introducere PLS og fortælle, at det er den lokale afdeling der afholder arrangementet. Herefter kan man sige hvornår det næste afdelingsmøde ligger og invitere ens medstuderende til at deltage. Hvis man har mod på det kan man også fortælle, at det er fællesskabet der gør, at I kan holde faglige oplæg på jeres uddannelsessted. Fordi der er ca. 8.000 pædagogstuderende i Danmark der betaler 88 kr. om måneden, er der råd til at holde oplæg på lige netop jeres uddannelsessted. Herefter kan I opfordre dem der ikke allerede er medlemmer til at melde sig ind.

Kan du anbefale en god oplægsholder?
Mange lokale PLS afdelinger inviterer medstuderende til foredrag og oplæg, som en PLS-aktivitet på deres uddannelsessted. Vores oversigt er skrevet som inspiration. Hvis I har afholdt succesfulde oplæg lokalt med undervisere, der ikke er her på listen, så kontakt os endelig, så oversigten kan udvides.

Mere information
Hvis du er nysgerrig på at vide mere om at afholde lokale arrangementer, så grib telefonen og ring til os på 3546 5880 eller send en mail til . Vi glæder os til at høre fra dig.

 

OVERSIGT OVER OPLÆGSHOLDERE


ALKOHOL OG STOFFER
TUBA (Terapi og rådgivning for Unge som er børn af alkoholikere)

Læs mere

BØRN OG KRIMINALITET
Christina Søgaard - Kærlig hilsen bankrøverens datter

Læs mere

BØRNS UDVIKLING
Helle Heckmann - Børns udvikling 
Anette Risager - Inklusion 
Marie Højholdt - ”Please do not disturb – om nærværets vilkår i børnehaven” 

Læs mere

GADEBØRN OG KRIMINALITET
Khaled Mustapha - Gadeplansarbejde og kriminalitet 

Læs mere

JOBSØGNING
Steen Kræmer Rasmussen - Hit med jobbet – Lær at skrive den ansøgning, der bringer dig til samtale 

Læs mere

KOMMUNIKATION PÅ STUDIET
Anissi Thorndal Ghazeleh - Kommunikation på studiet

Læs mere

KULTURFORSTÅELSE
Iben Jensen - Kulturforståelse 

Læs mere

KØN OG SEKSUALITET
Hanne Mortensen - Køn i pædagogik 
Susanne Laudrup - Børns seksualitet contra børn og sex 
Erik Kirk - Beskyldt for pædofili

Læs mere

NATUR
Thomas Ziegler Larsen - Natur

Læs mere

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING
Mia Hesselberg-Thomsen - Performance 
Tina Marlene - At skabe sig selv 

Læs mere

PÆDAGOGISK TEORI
Jens Willer - Pædagogikkens politiske slagkraft eller mangel på samme?
Jan Hoby - Pædagogisk teori og filosofi 5
Jonas Svane - Psykologi og menneskekundskab for pædagogstuderende
Karina Haase - at ytre sig om den pædagogiske faglighed
Kim Løwenstein - Hvor er pædagogikken på vej hen?
Kirsten Løth - kritisk debattør

Læs mere

SORG OG KRISE HOS BØRN
Martin Lytje - Sorghåndtering
Per Bøge - Sorg og krise i børnehøjde

Læs mere

 


 

ALKOHOL OG STOFFER

TUBA (Terapi og rådgivning for Unge som er børn af alkoholikere)
Tema: TUBA tilbyder forskellige slags oplæg og er indstillet på at tilpasse det til hvert enkelt oplæg alt efter behov.

Som overordnede emner beskriver TUBA tre eksempler:
• Dynamikker i familier med stof- eller alkoholmisbrug
• Konsekvenser af at vokse op i en dysfunktionel familie (fx fokus på tilknytningsbesvær, sociale og følelsesmæssige udfordringer etc.).
• Hvordan spotter man og støtter et barn / en ung - som fagperson?

Kontaktoplysninger:
Navn: Mette Bladt Clausen (Psykoterapeut MPF).
Mail:
Tlf: 3085 8177
www.tuba.dk
www.facebook.com/tubadanmark

 

BØRN OG KRIMINALITET

Christina Søgaard - Kærlig hilsen bankrøverens datter

Tema: Christina giver de dømtes børn en stemme, hun bryder tabuet om at være barn af en kriminel. Hendes egen far blev bankrøver. Hun sætter fokus på de signaler, som de voksne og professionelle i børnenes liv, skal være opmærksomme på og hvorfor det er så vigtigt at huske de dømtes børn. Hun bryder tavsheden og taler åbent om skyldfølelse, dårlig samvittighed, lavt selvværd og hvordan det er at have en forælder, der sidder i fængsel. Følelsen af svigtet. Hun giver indblik i en ellers lukket og tabubelagt verden.

Om oplægsholderen: Christina er uddannet pædagog, coach og terapeut – hun har de sidste 12 år arbejdet med familier i udfordringer, har egen virksomhed og er der ud over mentor og coach for kriminelle unge.

Kontaktoplysninger:
Tlf: 4243 4294
Mail:
Hjemmeside: http://christinasogaard.com/

 

BØRNS UDVIKLING

Helle Heckmann - Børns udvikling
Tema: Børns udvikling gennem krop og sanser. I kan sammen finde frem til, hvad hun kan fortælle om.

Om oplægsholderen: Rudolf Steiner-pædagog og forfatter til bl.a. bogen ’Barn - du er vores ansvar’ og ’Barndommens baghave: Inspiration til at skabe en hverdag ud fra det lille barns behov’, som omhandler børns udvikling og kampen for et godt børneliv. De er oversat til flere sprog, hvilket har bragt hende til internationale konferencer som anerkendt foredragsholder, bl.a. for UNESCO’s børnekonference i Brasilien.

Kontaktoplysninger:
Mail:
Tlf: 2123 0772

Anette Risager - Inklusion
Eksempler fra praksis om, hvordan det er lykkes at inkludere børn i forskellige vanskeligheder i det øvrige børnefællesskab. Praktiske bud på, hvad det kalder på af refleksiv kultur, konflikthåndtering og samarbejde i personalegruppen mellem det særlige i det almene og ikke mindst, vigtigheden af god organisering, så børnemiljøer for inkluderende praksis kan opstå. En blanding af oplæg, gruppearbejde og refleksion.

Om oplægsholderen: Anette Risager er leder af en integreret daginstitution, hvor der er plads til 80 børn. Heri plads til 15 børn som af forskellige årsager har brug for ekstra støtte. Hun er uddannet pædagog og har blandt andet været leder af en SFO samt en institution for anbragte børn fra 0 til 6 år. Hun har stået i spidsen for at udvikle en inkluderende praksis, hvor børn fra det særlige og det almene område har en hverdag sammen. Anette er desuden foredragsholder, forfatter og proceskonsulent.

Kontaktoplysninger:
Mail:
Tlf: 2948 1898
Mobil: 3017 4518

Marie Højholdt - ”Please do not disturb – om nærværets vilkår i børnehaven”
Nærvær! Alle vil have det, alle vil kunne give det, men det er flygtigt og svært at etablere og opretholde i en hverdag præget af mange børn og voksne, mange skift, hændelser, indskydelser, akutte indslag af fis og ballade, og stramme rutiner. Jeg har skrevet en videnskabelig artikel om nærværets vilkår og om hvordan skærmer man sit nærvær. Som studerende vil kurset være kvalificerende i forhold til de tre praktikker, modul 2, 7, 8, valgmodul 7, modul 12 og BA: Både i kraft af det tematiske indhold og det forskningsmetodiske element. Det er særligt henvendt til studerende der interesserer sig for daginstitutionsområdet.

Om oplægsholderen: Marie Højholt er lektor på Pædagoguddannelsen Aarhus. Her underviser hun i sprogteori, børns sprogudvikling og sprogpædagogik, køn og identitet, kulturmøder og meget andet. Hun underviser på modul 1-2-3-7-8-9-11-12. Derudover er hun ansat i VIA’s forskningscenter, hvor hun pt er tilknyttet Forsknings- og udviklingscentret ”VIA læring og undervisning”, program for ”Sprogpædagogisk praksis”, hvor hun i 2018-19 deltager i projektet ”Sproglig praksis og læringsmiljø i vuggestuen”.

Kontaktoplysninger:
Tlf: 30110270
E-mail:

 

GADEBØRN OG KRIMINALITET

Khaled Mustapha - Gadeplansarbejde og kriminalitet
Tema: Khaled har praktisk erfaring med gadeplansarbejde, kriminelle unge og deres nærmeste.

Om oplægsholderen: Khaled er pædagog og har en diplomuddannelse i ”børn og unge” foruden en gadeplansuddannelse og projektlederuddannelse. Han har lavet opsøgende gadearbejde for unge med alt fra stofmisbrug til kriminelle tendenser i København. I dag arbejder han via Fredensborg Bibliotekerne, hvorigennem han har etableret en ”Fædreklub” i Nivå og når de unge gennem lektiehjælp i Kokkedal.

Kontaktoplysninger:
Mail:
Telefon: 2612 0348

 

JOBSØGNING

Steen Kræmer Rasmussen - Hit med jobbet – Lær at skrive den ansøgning, der bringer dig til samtale

Tema: Med udgangspunkt i bogen Hit med jobbet får du opskriften på, hvordan du laver den gode ansøgning. Forfatteren Steen Kræmer Rasmussen giver dig fire timers koncentreret viden om, hvordan du rammer plet hos arbejdsgiveren. Du får indsigt i at skrive godt, at lave den nødvendige research, i at skrive den optimale ansøgning og i at sætte den flot op. Du lærer at formulere og sætte din professionelle personlighed i spil, så du fremstår fagligt kompetent og bliver svær at komme uden om. Der er masser af action, eksempler og gode historier, som alt sammen bærer hen mod målet: Du bliver kaldt til samtale.Du får mest udbytte af workshoppen, hvis du laver skriftlige ansøgninger. Vi garanterer, at du får en helt ny opfattelse af, hvad en god ansøgning er.Varighed: 4 timer inkl. 2 pauser

Normale prise for workshop
1-12 deltagere....... 5.000 kr.
13-30 deltagere..... 7.500 kr.
Flere deltagere.... 10.000 kr.
Specialpriser for PLS ved første booking:
1-12 deltagere....... 3.500 kr.
Flere deltagere...... 5.000 kr.

Hertil kommer transport fra Århus C. Priserne er under forudsætning af, at I stiller lokale og evt. forplejning til rådighed. Vi kan følge op med feedback på de ansøgninger, deltagerne skriver efterfølgende. Enten i en ny workshop, som individuel skriftlig eller telefonisk feedback eller som videofeedback. Det aftaler vi sammen.

Kontaktoplysninger
Steen Kræmer Rasmussen
(+45) 50 10 90 10

www.kraemer.dk

 

KOMMUNIKATION PÅ STUDIET

Anissi Thorndal Ghazeleh - Kommunikation på studiet
Tema: Trænger dine skriftlige fremstillinger til at blive lidt skarpere eller kunne du bare rigtig godt tænke dig at blive bedre til at holde et oplæg – både for klassen og til eksamen? Den skriftlige del består fx af opbygningen af en tekst, grammatiske udfordringer, brug af sproget, hvordan teksten gøres levende og forståelig. Vi vil også komme ind på opgaveskrivning generelt. Den mundtlige del omhandler bl.a. retoriske virkemidler, opbygningen af et oplæg og præsentationsteknik fx omkring eksamensnervøsitet.

Om oplægsholderen: Anissi Thorndal Ghazaleh har en kandidatgrad i retorik fra Københavns Universitet, og driver sin egen konsulentvirksomhed, der hjælper virksomheder med kommunikation.

Kontaktoplysninger:
Tlf: 3121 3021
Hjemmeside: www.ghazaleh.net

 

KULTURFORSTÅELSE

Iben Jensen - Kulturforståelse
Tema: I det daglige hører vi ofte ordet kultur. Iben Jensen giver et indblik i forskellige menneskers syn på virkeligheden. Disse menneskesyn kan være forskellig fra ens eget syn og ens egne erfaringer og værdier, og det kan derfor være utroligt lærerigt at forstå, hvori forskellene ligger.

Et oplæg med Iben giver et godt og grundlæggende indblik i andres kultur, herunder hvordan sproget er, hvordan en kultur kan være mere lukket eller mere åben og ikke mindst, hvordan vi ved at lære at forstå kan udnytte hinandens interkulturelle kompetencer.

Om oplægsholderen: Iben Jensen er antropolog og professor på Aalborg universitet.

Kontaktoplysninger: Tlf.: 9940 3406 email: 

 

KØN OG SEKSUALITET

Erik Kirk - Beskyldt for pædofili
Tema: Fortæller om, hvordan det er at blive beskyldt for pædofili, og hvad man (ikke) kan gøre. En virkelig historie om Erik, der blev beskyldt for at have blottet sig i den børnehave, hvor han var ansat.

Læs om Eriks historie på: http://www.boernogunge.dk/internet/boernogunge.nsf/0/D057CA22118F36A9C1257AEE003533DF?opendocument

Om oplægsholderen: Erik er uddannet pædagog og bor i Midtjylland. Et oplæg koster en dagsløn som pædagog plus dækning af statens takst for kørsel.

Kontaktoplysninger:
Tlf: 4219 9845
Mail:

Hanne Mortensen - Køn i pædagogik
Tema: Hvad er det der foregår i Danmark, når vi fokuserer mere og mere på piger og drenges forskelle, samtidig med vi i vores naboland Sverige ser en modsatrettet udvikling, hvor der i disse år, arbejdes konsekvent på at udjævne kønsforskelle?

Om oplægsholderen: Hanne Mortensen er underviser på pædagoguddannelsen Frøbel.

Kontaktoplysninger:
Tlf: 4189 7773
Mail:

Susanne Laudrup - Børns seksualitet contra børn og sex
Tema: Børn har en seksualitet. De oplever lystfornemmelser, som er af erotisk karakter. De onanerer og kan også få noget, der minder om orgasme. For mange er ordene ‘børn’ og ‘seksualitet’ i samme sætning en provokation i sig selv, især fordi det ofte bliver forbundet med pædofili og overgreb. »Hvis man tror, at den voksne seksualitet og den barnlige seksualitet er det samme, tror man måske også, at man kan være fælles om den og det kan man helt bestemt ikke.« Mange forældre og pædagoger har oplevet at skælde ud, når de eksempelvis opdager, at børnene onanerer eller piller ved hinanden, men de nysgerrige børn er langtfra unormale. Susanne fortæller om børns oplevelse af seksualitet og pædagogisk personales forforståelser af emnet med formålet at skabe rum for bud på, hvordan vi kan blive bedre til at håndtere dette område såvel kollegialt som i forhold til forældre, kommune og ikke mindst i forhold til de børn det hele handler om.

Om oplægsholderen: Susanne Laudrup er seminarielektor på pædagoguddannelsen København. Susanne er cand.pæd.biologi, og har skrevet specialet ”Seksualundervisning fra viden til handling”. Har været medforfatter på Folkeskolen læseplaner og Undervisningsvejledning for sundheds-seksualundervisning samt familiekundskab fra Undervisningsministeriet. Har skrevet adskillige bøger og artikler om emnet, ligesom hun er en ofte brugt foredragsholder for såvel pædagoger som forældre i daginstitutioner og SFOer.

Kontaktoplysninger:
Mail:
Tlf: 4189 7901

 

NATUR

Thomas Ziegler Larsen - Natur
Tema: Det er godt for børn at være ude i naturen. Vi har i Danmark en lang tradition for skovbørnehaver og udflytterbørnehaver, og de fleste børn er ude hver dag. Det er gavnligt for både motorik, sundhed og trivsel at være ude i naturen, men hvis børnene også skal lære noget om naturen, kræver det pædagogiske og didaktiske overvejelser.

Børn bliver ikke nødvendigvis klogere på naturen blot ved at være i den. Viden om naturen kommer gennem pædagogisk planlægning og formidling, og en central del af kurset vil handle om at tilrettelægge pædagogiske aktiviteter med udgangspunkt i naturen. Derudover vil vi diskutere, hvordan aktiviteter kan tilpasses forskellige målgrupper.

Når kurset er slut, har du fået enkle redskaber til at tilrettelægge et lille forløb, du senere kan bruge i din praktik, eller når du er færdiguddannet. Du får forhåbentlig også lyst til at undersøge og blive klogere på den natur, du bevæger dig i, så du kan give viden videre til andre.

Om oplægsholderen: Thomas Ziegler Larsen. er uddannet pædagog i 2011, Daglig leder, Undervisnings- og udviklingsansvarlig for Skoletjenesten, Naturcenter Amager Strand. Tidligere Børnehaveklasseleder.

Kontaktoplysninger:
Mail:
Tlf: 6170 8319

 

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING 

Mia Hesselberg-Thomsen - Performance
Tema: Gennem foredrag og undervisning oversætter Mia Hesselberg-Thomsen teori om roller, relationer og adfærd til praksis på en interaktiv, lærende og humoristisk facon, og hun oversætter praksis til en teoretisk forståelse gennem analyse, fortolkning og identificering af de fænomener der indgår i relationer og kommunikation. Denne dobbelte forståelse giver håndgribelige værktøjer til selv at kunne arbejde videre med udvikling af relations- og kommunikationspraksis. Mia arbejder grundlæggende ud fra tre perspektiver, det sceniske, det retoriske og det pædagogiske, da menneskers adfærd, performance og mundtlige kommunikation både kan forstås som retoriske og pædagogiske handlingscenarier, afhængig af formålet.

Om oplægsholderen: Mia Hesselberg-Thomsen er uddannet sceneinstruktør fra Centre for the Performing Arts, KBH, cand.pæd. i generel pædagogik fra Aarhus Universitet samt certificeret i protreptisk samtalepraksis hos professor ved CBS, idéhistoriker og dr.phil. i filosofi Ole Fogh Kirkeby.

Kontaktoplysninger:
Tlf: 2240 1686
E-mail:

Tina Marlene - At skabe sig selv
Tema: Tina Malene underviser i pædagogik og samspillet med ydre og indre påvirkning.
Hun inddrager en række teorier, som hun selv har brugt i pædagogisk praksis i det skabende arbejde og æstetiske læreprocesser med bla. børnehavebørn, fritidshjemsbørn og stofafhængige i substitutionsbehandling. Hun argumenterer for at forståelsen for at pædagogik er et personligt anliggende, som bliver til et operationelt redskab til at opnå mere udvikling og dannelse for dem, vi skal arbejde med.

Om oplægsholderen: Tina Malene Hansen, pædagog siden 2003 har arbejdet med det skabende arbejde i pædagogikken, æstetiske læreprocesser og aktiviteter. Har været fællestillidsrepræsentant i LFS i 10 år og har et bredt kendskab til den praksis, der udøves i Københavns Kommune.
Er aktiv udøvende kunstner og aktivist; kæmper for et bedre samfund.
Har et atelier på Vennemindevej i København sammen med andre kunstnere og elsker at spille musik og lege.

Kontaktoplysninger:
Tlf.: 41288018
E-mail:

 

PÆDAGOGISK TEORI


Jan Hoby - Pædagogisk teori og filosofi
Tema: Pædagogisk teori: Få en grundlæggende indføring i 3 store teoretikere, hvor der bliver plads til at gå i dybden og forstå, hvad det egentlig er teoretikerne siger, og ikke mindst hvilken betydning det har i vores pædagogiske praksis. Vi lægger vægt på, at indholdet bliver nærværende og relevant, så det kan omsættes til praksis, men samtidig tager vi os tiden til at forbyde os i det teoretiske. Teoretikerne er Pierre Bourdieu, Paolo Freire og Bernt Gustavsson.

Pædagogisk filosofi: Kurset har haft en kritisk perspektiv til den almene undervisning på pædagoguddannelsen. Der har været behandlet væsentlige pædagogiske områder mede inddragelse af betydningsfulde klassiske teoretikere. Dette er sket på måde, hvor på der opnås anvendelig viden til nutiden og praksis. Oplæggene har sigtet på at give en tilbundsgående indsigt og viden om vitale emner på det pædagogiske område. For pædagogikken kan kun eksistere som humanistisk praksis, i det omfang den er reflekteret og teoretisk informeret, og det vil sige informeret om, hvad der gør den til andet end opdragelse til samfundets herskende moralske værdier og politisk-økonomiske doktriner.

Om oplægsholderen: Jan Hoby er til daglig næstformand i LFS i København og uddannet pædagog, specialestuderende på Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU) i pædagogisk sociologi. Har skrevet debatoplægget ”En profession på vej - strategi for en styrkelse af den pædagogiske faglighed” og en række artikler om blandt andet Freud, Vygotsky og Paulo Freire.

Kontaktoplysninger:
Mail:
Telefon: 40971638
Mobil: 30948142

Jens Willer - Pædagogikkens politiske slagkraft eller mangel på samme?
Tema: Jeg vil forsøge at revitalisere en politisk bevidsthed på en måde, som kan aktivere en moderne pædagogs politiske orientering. Hvad indebærer det at have et politisk ståsted, som er bevægeligt, moderne og udholdeligt? Alt for meget politik er druknet i økonomitænkning, ressourcekamp og visionerne for velfærdssamfundet lugter af mest af alt af effektivitet, produktivitet og konkurrenceevne – jeg vil forsøge at give en kritik af den økonomiske fornuft og sammen kan vi måske ende op med en forståelse af politiske visioner, som reelt kan motiverer til kamp for forbedringer af vores samfund. Hvordan kan vi få politik til at indeholde blomstrende og magtfulde visioner for en fremtid, vi gerne ser os selv, som medskabere af?

Om oplægsholderen: Jens Willer (f.1964), lektor i pædagogik ved UCC, Pædagoguddannelsen København. Medforfatter til bogen ‘Pædagoguddannelsen på tværs’. Tidligere beskæftigelse i daginstitutioner, støttepædagog, i Kommunernes Landsforening på bladet Danske Kommuner, undervisningsassistent Medicinstudiet Panum i faget medicinsk sociologi, ekstern lektor på Medicinsk antropologi, konsulent for NVIE – national videnscenter for inklusion og eksklusion, foredragsholder, specialkonsulent for institutioner og kommuner. Cand.mag. fra Københavns Universitet i fagene filosofi og pædagogik.

Kontaktoplysninger:
Mail:
Tlf: 4189 7910

Jonas Svane - Psykologi og menneskekundskab for pædagogstuderende
Tema: Vi ser på nogle af de vigtigste psykologiske, pædagogiske, samfundsvidenskabelige og filosofiske tankesæt, der har vist sig at kunne hjælpe mange mennesker videre i udviklingen af deres personlige verdensanskuelse. Disse tanker vil blive analyseret med et kritisk blik, for at undgå at de fremstår som ”sande og nemme løsninger”. Vi vil sammen styrke jeres pædagogfaglige bevidsthed, ved at tage udgangspunkt i både de psykologiske og pædagogiske fagdiskurser og i jeres egen selvforståelse og praksis. Så kan I møde verden med den indsigt og handlekraft, som man med rette kan forvente kendetegner veluddannede moderne pædagoger (en del af beskrivelsen til et weekendkursus).

Om oplægsholderen: Jonas Svane er psykolog cand. Psych. og filosof Bach. Phil. fra Københavns Universitet. Har undervist i psykologi og pædagogik på Gentofte socialpædagogiske Seminarium, Gladsaxeseminariet, Københavns Pædagogseminarium , Zahles lærerseminarium og på efter- og videreuddannelser for pædagoger og lærere. Han har tidligere været skolepsykolog og projektleder i Københavns kommunes Pædagogiske Psykologiske Rådgivning.

Kontaktoplysninger:
Mail:
Tlf: 4189 7663

Karina Haase - at ytre sig om den pædagogiske faglighed
Tema: Karina brænder for at skabe opmærksomhed om de forhold, pædagoger er ansat under og sætte stemme på børns og pædagogers virkelighed.

Om oplægsholderen: Karina er pædagog og medlem af Kritiske Pædagoger Århus, en forsamling som tør træde frem og kritisere danske pædagogers forhold, faglighed og omdømme. Hun er en eminent formidler og aldrig bange for at sprede sine budskaber foran større forsamlinger!

Kontaktoplysninger: Mobil: 26 21 50 27

Kim Løwenstein - Hvor er pædagogikken på vej hen?
Tema: Hvordan implementerer vi ny viden i vores pædagogik og indretningen af læringssteder?
Hvad er det for en størrelse? Hvad kan vi med neuropædagogikken? Hvordan lære vi overhovedet noget? Hvordan kan vi bruge det innovative i pædagogikken i tanker og indretning?

Ud fra menneskelige ressourcer og pædagogisk viden vil vi prøve at se på, hvad der er oppe i tiden. Jeg vil åbne op for hvad det betyder når vi lære enten ved at være visuelle, auditive eller ved hjælp af kinæstesien. Vi vil se på vores viden og få indsigt i vores ikke viden. Vi vil også se på bevægelsen fra den Freudianske tankegang til den kognitive tankegang og den afsmitning det kan have på vores hverdag i mødet med det andet menneske.

Om oplægsholderen: Kim Løwenstein. Lektor i pædagogik på UCC., exsam. art. i pædagogik Københavns Universitet (KU), uddannet pædagog, læser til Master i Socialinnovation og entreprenørskab på RUC, lavet skoleudviklingsprojekter for arkitektfirmaet Wilhelm Lauritzen A/S, vandt konkurrencen om ’Fremtidens skole’, skolen ved Trekroner i Roskilde. 5. årig SKUB projektet i Gentofte Kommune (Skoleudbygnings projekt), 4. årig udviklingsprojekt for alle pædagoger i Gentofte Kommune. 3. år som konsulent i ‘Det Kan Nytte’-projektet for Københavns Amt. mm. Har blandt andet været med til at skrive bogen: “Hvis er barnet?” og "Barndom med udsigt".

Kontaktoplysninger:
Mail:
Tlf: 4189 7902 // 2843 4841

Kirsten Løth - kritisk debattør
Tema: Kirsten forholder sig kritisk til pædagogik og pædagogers arbejdsforhold. Spørg hende, hvad hun for tiden går op I og har lyst til at dele med jer. Kirsten har tidligere undervist i Legeteori på kursusweekend.

Om oplægsholderen: Kirsten er pædagog og redaktør for Kritisk Debat, hvor hun udbreder sin holdning om at lade at legen og kærligheden være omdrejningspunktet for al arbejde med daginstitutionsbørn. Desuden sidder hun i fagforeningen LFS' hovedbestyrelse - her arbejder hun aktivt for bedre vilkår for pædagoger inden for almenområdet.

Kontaktoplysninger:
Mail:
Tlf: 6177 1985

 

SORG OG KRISE HOS BØRN

Martin Lytje - Sorghåndtering
Tema: Døden har altid både skræmt og fascineret os. Den er nemmest at håndtere, når vi kan udforske den trygt bag mediernes rammer. Langt sværere er døden, når vi møder den i vores eget liv. Med din rolle som pædagog vil du med stor sandsynlighed komme til at møde børn og unge, der har livstruende sygdom eller død tæt inde på livet. På dette kursus får du viden og vejledning til, hvordan du som pædagog kan støtte børn og unge i sorg.

Om oplægsholderen: Undervisningen bliver afholdt af Martin Lytje, som er uddannet pædagog og PhD fra University of Cambridge. Martin er Postdoc i Kræftens Bekæmpelse og arbejder til dagligt med udviklingen af støtte til professionelle, der møder sorgramte børn i deres praksis.

Kontaktoplysninger:
 

Per Bøge - Sorg og krise i børnehøjde
Tema: Hvordan skal pædagoger i de danske daginstitutioner håndtere, når et barn rammes af midlertidig eller langvarig sorg og krise? Desværre oplever 42.000 danske børn hvert år, at en af deres forældre bliver indlagt over 5 dage med en alvorlig sygdom som fx kræft. Hvis en familie bliver udsat for en alvorlig sygdom eller dødsfald, rammer det naturligvis hele familien utrolig hårdt. Det kan derfor være svært for den eller de efterladte forældre at dele deres sorg med børnene. Børn i sorg har ekstra brug for dygtige voksne i den offentlige sektor, det gælder både i daginstitutionen og i skolen. Et hovedbudskab er, at pædagoger skal kunne tage ansvar for at hjælpe et menneske igennem sorg som et helt menneske.

Om oplægsholderen: Per Bøge er til daglig ansat i Kræftens Bekæmpelse og projektchef i OmSorg. Han har stor erfaring i at støtte voksne i at hjælpe børn i sorg, samt i at efteruddanne fagpersonale til at få viden, indsigt og forståelse i et barns sorg og krise situation.

Kontaktoplysninger:
Mail:
Tlf: 2023 0028  

Søg på pls.dk

pls meld dig ind 2015 blue

Meld dig ind i Danmarks bedste studieorganisation

For kun 99 kr om måneden får du: Fagblade + Personlig rådgivning + Fagligt fællesskab + Billige Forsikringer + Kurser + Rabatkort + og meget mere...

MELD DIG IND

feedback
feedback