Kursus: Leg, fantasi og stærke børnefællesskaber v. Nils Falk Hansen

Kurset her er en del af PLS' kursusweekend der afholdes d. 13. og 14. januar 2024 på pædagoguddannelsen i Jelling.

Kurset sætter fokus på legens vitale betydning i børns liv med hinanden og pædagogens vigtige rolle som kreativ inspirator og sparringspartner for børnene i legen. 

Vi retter et nysgerrigt blik mod legens skiftende former, farver og funktioner i det tidlige børneliv med afsæt i klassiske og nyere legeteorier, og går på opdagelse i den eksisterende viden og forskning om, hvordan vi som pædagoger kan understøtte børns leg på frugtbare måder. Vi inddrager en lang række illustrative praksiseksempler, filmklip og diskussioner, og bringer deltagernes egne pædagogiske erfaringer og spørgsmål i spil i arbejdet med weekendens to centrale spørgsmål: 

  • Hvordan skaber vi et legemiljø, hvor alle børn får erfaringer som værdifulde deltagere, og oplever glædesfyldt fordybelse i kreative fantasilege?
  • Hvad ved vi fra forskningen, og hvilke tilgange og metoder findes der ude i den pædagogiske praksis?

Om Nils Falk Hansen:
Nils er tidligere lektor på pædagoguddannelsen, bidragyder til en lang række pædagogiske fagbøger og tidskrifter, og i øjeblikket ved 
at færdiggøre et Ph.d. projekt om pædagogisk deltagelse i børns fantasileg på Aalborg Universitet.