Kursus: Mellem fritid og skole - styrk din professionsidentitet og din faglighed v/ Trine Ankerstjerne

Kurset her er en del af PLS' kursusweekend der afholdes d. 13. og 14. januar 2024 på pædagoguddannelsen i Jelling.

Mellem fritid og skole - styrk din professionsidentitet og din faglighed 

At være pædagog har ændret sig gennem tiden – men opgaverne er ikke mindre relevante.

På den fritidspædagogiske arena har området udviklet sig særligt de seneste 20 år, hvor en skolediskurs i langt højere grad er blevet dagsordenssættende.

Men fritidspædagogikken har stadig sin berettigelse, og når pædagoger bevæger sig mellem fritid og skole, står de i dag langt tættere på opgaven med trivsel blandt børn og unge.

Det gør det måske endnu mere væsentligt at have styr på sin faglighed og udvikle de kompetencer, som er afgørende i opgaveløsningen.

Dette kursus vil booste din kommende professionsidentitet og give dig overblik over, hvad det er for greb, der er vigtige i arbejdet med at styrke børn og unges deltagelse, udvikling, dannelse og fællesskaber.

Om Trine Ankerstjerne

Trine er uddannet pædagog og cand. pæd., er tidligere uddannelsesleder på Københavns Professionshøjskole. Hun er en markant stemme på det fritidspædagogiske område, og har skrevet flere bøger om emnet.