Klode med termometer og isbjørn

Klimapolitik i PLS

Vedtaget på PLS Årsmøde 2020

I PLS ønsker vi en grøn og bæredygtig fremtid for pædagogstuderende såvel som færdiguddannede pædagoger. Hvis det skal lykkes, skal vi bære i flok. Vi skal derfor tænke ud over os selv, hvis målet skal opnås. PLS kan som organisation række ud til andre organisationer, som har samme mål: at sænke CO2- aftrykket i samfundet og på arbejdsmarkedet. 

PLS er en feministisk organisation. Derfor mener vi, at alle mennesker er lige. Derfor skal en indsats for bæredygtighed, miljø og klima tænkes som let tilgængeligt for alle, og PLS skal være med til at påvirke og ændre de skævvridninger og sociale udfordringer det kan bringe i samfundet at tænke grønt. 

Skal den grønne omstilling lykkes, skal den ikke betales af dem, som har færrest midler. Vi bør forholde os til initiativer, som tager kampen op mod de menneskeskabte klimaforandringer, der forårsager ekstremt vejr og forhold, som gør dele af kloden ubeboelig og som skaber klimaflygtninge og miljøkatastrofer. 

I PLS vil vi bestræbe os på at holde os opdaterede på den nyeste viden og forskning inden for området. Vi tilsigter os på at have viden om relevante diskurser, fagudtryk og fakta, så den kan anvendes i samspil med kolleger, venner og andre organisationer. Dermed kan vi i PLS frem over danne tidsrelevante holdninger og lave udtalelser om miljø og bæredygtighed. Klimakrisen betyder, at den almene dannelse skal tænkes i en grønnere retning. Det kræver, at vi som kommende pædagoger bliver klædt på til at håndtere de klimaudfordringer, vi vil møde i praksis. 

PLS skal kæmpe for at få bæredygtige løsninger implementeret i den generelle undervisning. Når man fx har visuel kommunikation, madlavning eller innovation, bør bæredygtighed indtænkes. 

Derfor mener PLS, at der på pædagoguddannelsen skal fokus på den grønne og bæredygtige fremtid. Vi ønsker, at det fagligt er muligt at følge med de grønne tiltag, som påvirker resten af samfundet. Derfor ønsker vi, at der oprettes et valgfag for klima og bæredygtighed i pædagogisk praksis.  

PLS kan være en aktør i relevante rum, hvor klima og pædagogik mødes. Vi skal være stemmen, der kæmper for et grønnere pædagogfag – ikke kun under studietiden, men også på arbejdsmarkedet. 

PLS bør støtte op om, og være i dialog med andre studieorganisationer, som også er interesserede i at arbejde med en grønnere fremtid. PLS forpligter sig til at forholde sig kritisk på campusserne og i praksis, og skal stille spørgsmålstegn til tiltag, der kan stride med de grønne værdier. 

Vi mener, at Professionshøjskolerne i Danmark har pligt til at prioritere et øget samarbejde og en erfaringsudveksling, der kan fremme klimavenlige initiativer og bæredygtig omstilling.