Inflation

Vedtaget på PLS' Årsmøde 2022

Inflation generelt

Inflation er kort sagt når penge mister værdi. Konsekvensen af inflation er grundlæggende at alting løbende stiger i pris, med andre ord “prisstigning i trin med inflation”. Der er mange mekanismer der kan skabe inflation, bl.a. Globaliseringen af økonomien, som vi er uden for politiskkontrol af i Danmark. Vores umiddelbare fokus er ikke at løse inflationen, men at kæmpe for at konsekvenserne af inflationen ikke bliver for store for os som studerende og pædagogfaget.

Inflation og pædagogstuderende

PLS anerkender at vi som pædagogstuderende er særligt udsatte for økonomiske svingninger. Derfor hjælper det ikke på det, at man som studerende og i praktik sjældent har tid og kræfter til job ved siden af. Vores uddannelse forventer at studiet bliver prioriteret som et fuldtidsarbejde. Vi som studerende er afhængige af vores SU, derfor er det problematisk, at det under inflationen er fribeløbet der hæves og ikke SU’en. Vi har derfor som studerende under inflationen to muligheder:

1. være studerende på fuld tid, men undlade at betale vores regninger. 

2. undlade at være studerende på fuldtid, men betale vores regninger 

På grund af disse sårbarheder er de studerendes uddannelseskvalitet truet ikke på grund af undervisere eller undervisningsmateriale, men fordi de studerendes økonomiske udfordringer svækker deres evne til at indgå aktivt i undervisningen.

Inflation 2022

Ifølge dansk statistik er inflationen i Danmark steget fra 2,9% i september 2021 til 11,1% i september 2022. Dette er et gennemsnit, og derfor ikke en flad stigning, men de ting der er særligt ramt, er elpriser og fødevarer. Dette betyder at det særligt har ramt områder, hvor vi ikke “bare” kan vælge fra. Vi kan vælge at købe billigere fødevarer, men prisstigningerne har ikke skelnet mellem de traditionelt billigere varer, og de dyre. Eksempelvis er fødevare som smør, mælk og æg steget voldsomt mens luksusvarer som f.eks. kaviar er faldet i pris.

Vi kan heller ikke nødvendigvis vælge fra ift. elektricitet. Vi kan følge spareråd og slukke for hvad vi ikke bruger, men vi er i en digitaliseret virkelighed, hvor uddannelse, job og fritid alle kræver at vi bruger strøm. Vi er også stadig nødt til at bruge penge på transport i forbindelse med uddannelsen, og har ikke nødvendigvis den nødvendige opsparing til at betale for at investere i alternativer som cykel eller scooter.

Vores krav i forhold til inklusion

Som studerende bliver vi ramt hårdt af inflationskrisen. Vores fremadrettede krav er at vi får en stigning i SU’en, når vi er på studiet og en reallønstigning, når vi er i praktik. Dette kan også balanceres med andre tiltag som transporttilskud, statsbetalte undervisningsbøger/materiale og tillæg i praktikkerne.

I de situationer bør der ikke skelnes mellem studerende på baggrund af deres omstændigheder. Det skal generelt koste mindre og give mere at være pædagogstuderende. 

Det er vores holdning at de pædagogstuderende fortjener at blive bedre rustet til at imødekomme kriser, og at vores indkomster skal styrkes, så en pludselig krise som den russiske invasion af Ukraine ikke vælter økonomien for os.