Nyheder fra sagsbehandleren

Ferieforskud 2020

ferieloven pls

I forbindelse med den nye ferielov og overgangen dertil, vil blandt andre pædagogstuderende opleve, ikke at have optjent særlig mange feriepenge til udbetaling i 2020. Derfor kan alle der har tjent mindre end 8,4 feriedage, søge om det der hedder ferieforskud 2020. 

Ferieforskuddet er en del af de optjente feriepenge, der bliver gemt på en konto og udbetales den dag arbejdsmarkedet forlades. 

Hvem kan søge og hvordan

Har du optjent mindre end 8,4 feriedage til brug i perioden 01.05.2020 - 31.08.2020, kan du, hvis du opfylder følgende betingelser, ansøge om et ferieforskud:

  • Du må højst have arbejdet 4 måneder i perioden 01.01.2019 - 31.08.2019. Her tæller alle typer beskæftigelse: deltidsjob, studiejob, praktik m.v.
  • Du skal have haft en lønindkomst i perioden 01.09.2020 - 31.12.2019
  • De ansøgte feriedage, skal afholdes i perioden 01.05.2020 - 31.08.2020

Der kan tidligst ansøges fire uger før første ønskede feriedag. Du kan ansøge her:

www.borger.dk/feriemidler

Feriedagene planlægges som alt andet ferie efter aftale med din leder.

 

Læs mere om ferieforskuddet her

www.borger.dk/feriemidler-ferieforskud

 

Lønnet praktik godt eller skidt?

godellerdaarlig

Som pædagogstuderende er du i en helt unik position. Fordi pædagoguddannelsen, som den eneste mellemlange videregående uddannelse, har lønnede praktikker. Er det så godt eller skidt? Ja det kommer an på hvem du spørger, og hvor du kommer i praktik.

Hjemmeboenede studerende
Hvis du er hjemmeboende, som er så heldig at få din drømmepraktik med gode kollegaer masser af spændende læring og adækvat ansvarsniveau – What’s not to like? Ja det lyder da dejligt, og ja du får mere end SU – Jubii!!

Enlige forsørgere
Men hvad nu, hvis du er enlig forsørger? Ja så er du på den! I den lønnede praktik falder indtægten, da retten til SU og den særlige SU ydelse til enlige forsørgere bortfalder, når du overgår til praktikløn.

Du kan søge om særligt børnetilskud for forældre i lønnet praktik. Men det er ikke et tilskud du får automatisk og tilskuddet beregnes ud fra differencen mellem SU og din praktikløn. Du kan maksimum få 55 % af differencen mellem SU og din løn (nej lånet tæller ikke med). Som forsørger falder din indtægt, når du skal i praktik.

Eksempel på beregning af særligt børnetilskud - enlig forsørger:
SU som enlig forsørger: 11.678,00 kr. - praktikløn: 10.000,00 kr. - anden personlig indkomst: 500,00 kr. = 1.178,00 kr. Supplerende børnetilskud: 55 % af 1.178,00 kr. = 648,00 kr. pr. måned.

Eksempel på beregning af særligt børnetilskud - samlevende:
SU + forsørgertillæg: 8.171,00 kr. - praktikløn: 6.100,00 kr. - anden personlig indkomst: 1.000,00 kr. = 1.071,00 kr. Supplerende børnetilskud: 55 % af 1.071,00 kr. = 589,00 kr.

Handicaptillæg
Hvis du får handicaptillæg, forsvinder det når praktikken startes! Men du er jo stadig handicappet, selvom du er i praktikken? Ja, men nu er du ansat, i lønnet praktik – og så gælder de vilkår, som for studerende uden handicap. Men hvad gør man så? Der er et godt spørgsmål den eneste mulighed er, at få udbetalt dobbelt handicaptillæg én gang inden praktikken starter.

PLS er modstandere af den lønnede praktik
I PLS arbejder vi på at afskaffe de lønnede praktikker af flere årsager – En af dem er, at der er de indbyggede strukturelle uligheder i den lønnede praktik, blandt andet for enlige forsørgere og handicappede!

 

Pauser i praktikken?

kaffe kop pause

Vi får i PLS jævnligt spørgsmål omkring pauser; “Har jeg ret til en halv times pause hver dag?”

Svaret er både ja og nej, Du har som ansat de samme rettigheder til pauser som det øvrige personale. I daginstitutioner er det ofte sådan, at der holdes 29 minutter, hvor man som medarbejder står til rådighed. Det betyder at du ikke bare kan forlade institutionen for fx at handle ind eller lignende. Det betyder også at du ikke kan kræve at få det hver dag og altid, da du som sagt skal være til rådighed.

På døgnområdet er der andre måder at arbejde på, og derfor er pauser ofte integreret på andre måder i arbejdet. Der kan fx være perioder af din vagt, hvor du ikke har direkte borgerkontakt. Andre steder har man valgt ikke at holde pauser i normal forstand, men arbejder måske mere flydende med pauserne.

Spørg og få svar
Men som det gælder alle andre sager, når man starter op på en arbejdsplads – så spørg!, når kulturen og praksis er uklar: hvordan er det med pauser her? Hvorfor ligger mine timer som de gør? - så spørg! 

Hvis du ikke får fornuftige svar på dine spørgsmål, så ring eller skriv til PLS, så kan vi måske hjælpe med at finde ud af det.

 

Vi er de billigste vikarer i landet!

tilbud vikar

Som konsekvens af blandt andet folkeskolereformen, samt årtiers nedskæringer på skoleområdet med stadig større fokus på læring og test af elever, havner mange pædagogstuderende på skoleområdet i uholdbare praktikforhold. Der er i højere grad end tidligere fravær og mangel på timer og hænder Folkeskolen er presset! Og de ansatte i den, er også.

Når man så som pædagogstuderende dukker op i 0. klasse med gejst og entusiasme, klar til at lære, mødes man af decentrale enheder, hvor hænder er hænder og den villige studerende bliver et godt og billigt supplement til at afhjælpe stigende sygefravær grundet stress og psykisk dårligt arbejdsmiljø. Problemet med det, er at de studerende havner i en “praktikantklemme”.

Praktikantklemmen, er et krydspres på den studerende, som nogle gange (eller ofte), må vælge – ”Hvem skal jeg være i dag”?
”Skal jeg være den gode kollega?”, jeg vil gerne være afholdt, og hjælpe til hvor der er behov, fx 3. klasse dansk. “Skal jeg være den gode studerende?”, som insisterer på at gøre sit udviklingsprojekt færdig til tiden (muligvis i modstrid med arbejdspladsens behov). Eller skal jeg være den rare voksne, (hjerte)pædagogen som prioriterer relationsarbejdet frem for alt, som prioriterer barnet ovre i hjørnet, som man véd, har det svært derhjemme for tiden? Muligvis, er der også sygdom hos den faste lærer eller vejleder som gør at man selvfølgelig tager over. Man ved jo hvad der skal ske i timerne. Og hvis man er så heldig at en vikar kommer på, får man måske den unge vikar, som lader praktikanten tage styringen og efter timen hæver 240 kr. i timen, altså det tredobbelte af praktikantlønnen.

Det går altså ikke i længden!
I PLS får vi ofte henvendelser fra studerende i folkeskolen, som rejser disse dilemmaer.

”Hvad er mine rettigheder?” spørger de – Og vi må i PLS svare: ”Ikke mange og de ikke særligt præcise. Du skal arbejde på lige fod med pædagogerne!”.

Men hvad så, når min vejleder er syg? Skal jeg overtage? De andre pædagoger får tid til forberedelse, gør jeg? Og vi må i PLS sige: Har du opgaver relateret til undervisning, skal du have samme forberedelse som pædagogerne på stedet - Du skal ihvertfald ikke være vikar for en lærer!

Når de studerende presses i skolepraktikkerne spørger vi i PLS: “har du en TR? skal vi ringe til skolen”? Og den studerende siger, “nej jeg har ikke så langt igen og jeg skal jo også op til eksamen, så jeg tror bare jeg holder ud!”

Derved bliver de pædagogstuderende i folkeskolen klemt på flere fronter - HOUSTON – We have a problem!

Som medlem af PLS er du altid velkommen til at kontakte vores sagsbehandler for at får råd og vejledning. Oplever du uheldige forhold i din praktik, så vil vi i PLS gøre alt for, at du bliver hørt og at forholdene bliver bragt i orden.

nyt gennemsigtig pls

Nyheder for pædagogstuderende

Læs seneste nyt fra pædagoguddannelsen samt vigtige informationer fra PLS' sagsbehandler.

Læs mere

pls help

Hjælp når du har brug for det...

Dit medlemskab sikrer dig, at du har et sted at gå hen, hvis du har brug for råd og vejledning. Vores sekretariat hjælper studerende med problemer på uddannelsesinstitutionen såvel som i praktikperioden.

Læs mere

feedback
feedback