Lønnet praktik godt eller skidt?

godellerdaarlig

Som pædagogstuderende er du i en helt unik position. Fordi pædagoguddannelsen, som den eneste mellemlange videregående uddannelse, har lønnede praktikker. Er det så godt eller skidt? Ja det kommer an på hvem du spørger, og hvor du kommer i praktik.

Hjemmeboenede studerende
Hvis du er hjemmeboende, som er så heldig at få din drømmepraktik med gode kollegaer masser af spændende læring og adækvat ansvarsniveau – What’s not to like? Ja det lyder da dejligt, og ja du får mere end SU – Jubii!!

Enlige forsørgere
Men hvad nu, hvis du er enlig forsørger? Ja så er du på den! I den lønnede praktik falder indtægten, da retten til SU og den særlige SU ydelse til enlige forsørgere bortfalder, når du overgår til praktikløn.

Du kan søge om særligt børnetilskud for forældre i lønnet praktik. Men det er ikke et tilskud du får automatisk og tilskuddet beregnes ud fra differencen mellem SU og din praktikløn. Du kan maksimum få 55 % af differencen mellem SU og din løn (nej lånet tæller ikke med). Som forsørger falder din indtægt, når du skal i praktik.

Eksempel på beregning af særligt børnetilskud - enlig forsørger:
SU som enlig forsørger: 11.678,00 kr. - praktikløn: 10.000,00 kr. - anden personlig indkomst: 500,00 kr. = 1.178,00 kr. Supplerende børnetilskud: 55 % af 1.178,00 kr. = 648,00 kr. pr. måned.

Eksempel på beregning af særligt børnetilskud - samlevende:
SU + forsørgertillæg: 8.171,00 kr. - praktikløn: 6.100,00 kr. - anden personlig indkomst: 1.000,00 kr. = 1.071,00 kr. Supplerende børnetilskud: 55 % af 1.071,00 kr. = 589,00 kr.

Handicaptillæg
Hvis du får handicaptillæg, forsvinder det når praktikken startes! Men du er jo stadig handicappet, selvom du er i praktikken? Ja, men nu er du ansat, i lønnet praktik – og så gælder de vilkår, som for studerende uden handicap. Men hvad gør man så? Der er et godt spørgsmål den eneste mulighed er, at få udbetalt dobbelt handicaptillæg én gang inden praktikken starter.

PLS er modstandere af den lønnede praktik
I PLS arbejder vi på at afskaffe de lønnede praktikker af flere årsager – En af dem er, at der er de indbyggede strukturelle uligheder i den lønnede praktik, blandt andet for enlige forsørgere og handicappede!

 

nyt gennemsigtig pls

Nyheder for pædagogstuderende

Læs seneste nyt fra pædagoguddannelsen samt vigtige informationer fra PLS' sagsbehandler.

Læs mere

pls help

Hjælp når du har brug for det...

Dit medlemskab sikrer dig, at du har et sted at gå hen, hvis du har brug for råd og vejledning. Vores sekretariat hjælper studerende med problemer på uddannelsesinstitutionen såvel som i praktikperioden.

Læs mere

feedback
feedback