PROGRAM

 • Fredag 28. oktober +

  15:00 - 16:00 Indkvartering 

  15:30 - 16:00 Intro til førstegangsdeltagere 

  16:00 - 17:00 Velkommen 

  17:00 - 18:15 Beretning og debat 

  18:15 - 19:00 Præsentation af indkomne forslag (herunder udtalelser) 

  19:00 - 19:30 Aftensmad 

  19:30 - 20:15 Præsentation af hovedbestyrelsens indstilling til arbejdsplanen

  20.15 - 21.00 Delegationsmøde

   

 • Lørdag 29. oktober +

  9.00-9.15 Morgensang og navneopråb

  9.15-10.00 Debat og vedtagelse af vedtægter

  10.05-10.15 Præsentation af nyt politikpapir kaldet “Procentsats”

  10.15-11.00 Delegationsmøde

  11.00-11.15 Valg til forpersoner

  11.15-11.45 Opstillingstaler til forretningsudvalget

  11.45-12.00 Valg til forretningsudvalget

  12.00-12.45 Frokost

  12.45-13.00 Afsløring af valg til forretningsudvalget

  13.00-14.00 Ungdomspolitikerdebat

  Pause

  14.05-14.15 Præsentation af principprogram

  14.15-14.30 Præsentation af ændringsforslag til principprogram

  14.30-14.45 Valg til kritisk revision

  15.00-15.30 Kaffepause

  15.30-17.00 Debat og vedtagelse af arbejdsplan

  17.00-18.20 Delegationsmøde

  18.30-20.00 Aftensmad

  20.30-22.00 Afdelingsunderholdning

  22.00-02.00 Fest

 • Søndag 30. oktober +

  09.00 - 09.15 Navneopråb og morgensang 

  09.15 - 09.45 Indkomne forslag (herunder udtalelser) - Debat og vedtagelse 

  09.45 - 10.15 Politikpapirer - Debat og vedtagelse

  10.15 - 11.00 Principprogram - Debat og vedtagelse

  11.00 - 12.00 Økonomi. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 2021. Debat og 

                        vedtagelse af budget 2023 samt kontingentfastsættelse

  12.00 - 13.00 Frokost

  13.00 - 15.00 Eventuelt, afslutning og tak for denne gang

  15.00 - 15.30 Kaffe og kage

  16.00             Busafgang

   

 • Deadlines +

  Deadlines til årsmøde

  Deadline 30. september:

  Forslag til vedtægtsændringer

  Deadline 7. oktober

  Opstillinger til faglig sekretær og forretningsudvalg (opstillede til faglig sekretær som ikke opnår valg, har mulighed for at stille op til FU).

  Indkomne forslag (herunder udtalelser)

  De politiske papirer

  Principprogram

  Deadline 14. oktober:

  Ændringsforslag til budget 2022

  Deadline 27. oktober:

  Ændringsforslag til vedtægtsændringsforslag (kl.12)

  Deadline 28. oktober:

  Ændringsforslag til arbejdsplan (kl.21)

  Deadline 29. oktober:

  Ændringsforslag til Indkomne forslag (herunder udtalelser) (kl.18:30)

  Ændringsforslag til De politiske papirer (kl.18:30)

  Ændringsforslag til Principprogram (kl.18:30)

   

DOKUMENTER FRA HB

ÆNDRINGSFORSLAG

OPSTILLINGER

Praktiske informationer

Tirsdag, 25 oktober 2022 06:47

Pædagogstuderendes Landssammenslutnings samværspolitik PLS samværspolitik henholder sig til vedtægternes §16 og §17 og indeholder følgende afsnit: • Opførsel i PLS • Mangfoldighed • Fester / Sociale...

Mandag, 24 oktober 2022 08:04

Vi er glade for, at du har tilmeldt dig PLS’ Årsmøde. Her skal vi træffe beslutninger, omkring fremtiden for PLS som organisation. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte PLS’...

PRAKTISK HJÆLP
Jacob Fog-Petersen Sekretariatsleder
M: 2339 6789

POLITISKE SPØRGSMÅL
Mikkel Bøgh Eriksen Faglig sekretær
M: 4139 3746