PROGRAM

 • Fredag 5. november +

  15.00-16.00
  Indkvartering

  15.30-16.00
  Intro til førstegangsdeltagere

  16.00-17.00
  Velkommen

  17.00-18.15
  Beretning og debat

  18.15-19.00
  Vedtægter – debat og afstemning

  19.00-19.30
  Aftensmad

  19.30-20.15
  Præsentation af hovedbestyrelsens indstilling til arbejdsplanen

  20.15-20.45
  Økonomi – Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 2020. Debat og behandling af budget 2022 samt kontingentfastsættelse

  20.45-02.00
  Årsmødehygge

 • Lørdag 6. november +

  09.00-10.00
  Delegationsmøder i afdelingerne

  10.00-11.30
  Debat op til kommunal- og regionsrådsvalg

  11.30-12.00
  Præsentation af nye politikpapirer

  12.00-13.00
  Frokost

  13.00-14.30
  Arbejdsplan - debat og vedtagelse

  14.30-15.00
  Pause

  15.00-15.30
  Præsentation af udtalelser

  15.30-15.45
  Valg til faglig sekretær

  15.45-15.55
  Offentliggørelse af valg til faglig sekretær

  15.55-16.25
  Pause

  16.25-16.40
  Valg til forretningsudvalget

  16.40-16.50
  Offentliggørelse af valg til forretningsudvalget

  16.50-18.00
  Pause og klargøring til middagen

  18.00-02.00
  Aftensmad og fest

 • Søndag 7. november +

  09.00-10.00
  Udtalelser - debat og afstemning

  10.00-12.00
  Politikpapirer - debat og afstemning

  12.00-13.00
  Frokost

  13.00-13.15
  Overraskelse

  13.15 -13.30
  Valg af kritiske revisorer

  13.30-15.00
  Eventuelt, afslutning og tak for denne gang

 • Deadlines +

  Deadline 8. oktober
  Forslag til vedtægtsændringer

  Deadline 15. oktober, klokken 12.00
  Opstillinger til faglig sekretær og forretningsudvalg (opstillede til faglig sekretær som ikke opnår valg, har mulighed for at stille op til FU).

  Deadline 22. oktober
  Ændringsforslag til budget 2022

  Deadline 2. november
  Forslag til udtalelser (kl.12)

  Deadline 4. november
  Ændringsforslag til vedtægtsændringsforslag (kl.12)

  Deadline 5. november
  Ændringsforslag til arbejdsplan (kl.21)

  Deadline 6. november
  Ændringsforslag til udtalelser (kl.18.)
  Ændringsforslag til de politiske papirer (kl.18)

DOKUMENTER FRA HB

ÆNDRINGSFORSLAG

OPSTILLINGER

Praktiske informationer

Torsdag, 14 oktober 2021 11:33

Vi er glade for, at du har tilmeldt dig PLS’ Årsmøde. Her skal vi træffe de valg, der i fremtiden kommer til at forme PLS som organisation. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte de...

PRAKTISK HJÆLP
Jacob Fog-Petersen Sekretariatsleder
M: 2339 6789

POLITISKE SPØRGSMÅL
Mikkel Bøgh Eriksen Faglig sekretær
M: 4139 3746