PLS årsmøde 2020

aarsmøde 2020

Årsmødet afholdes i weekenden fra lørdag den 31. oktober til søndag den 1. november 2020 på Hotel Nyborg Strand.

Få indflydelse dit studie og din studieorganisation
Hvis du vil have indflydelse på PLS’ arbejde i det kommende år, så skal du helt sikkert med på årsmødet. Det er her vi vedtager de ting, PLS skal sætte fokus på og arbejde med i 2021.

Mød studerende fra hele landet
Der er garanti for, at du møder pædagogstuderende fra hele landet, og der bliver plads til både seriøse debatter og til fest.

Evaluering af pædagoguddannelsen
Pædagoguddannelsen evalueres i 2020, vi går derfor ekstra i dybden med, hvordan vi kan forbedre uddannelsen og fremtidssikre den. 

Styr på principperne
På årsmødet vil vi gennemgå PLS' principprogram, der er det ideologiske grundlag for PLS. Principprogrammet blev sidst opdateret i 2018.

Forbered dig sammen med din afdeling
I løbet af efteråret vil alle PLS-afdelinger afholde forberedelsesmøder til årsmødet. 

Du kan finde årsmødemappen med alle de ting der skal behandles og debatteres på årsmødet her (PDF)

 

DU KAN TILMELDE DIG ÅRSMØDET HER

 

Dagsorden

1. Valg af dirigenter og referenter
2. Godkendelse af forretningsorden
3. Beretning fra Hovedbestyrelsen
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
5. fremlæggelse og behandling af hovedbestyrelsens
forslag til budget
6. Indkomne forslag (herunder udtalelser)
7. Principprogram (behandles i lige år)
8. Arbejdsplan
9. Politiske papirer (genbehandles i ulige år)
10. Forslag til PLS’ vedtægter til vedtagelse
11. Fastsættelse af kontingent til vedtagelse
12. Valg af tre frikøbte faglige sekretærer
13. Valg af fire ordinære medlemmer af Forretningsudvalget
14. Valg af to kritiske revisorer
15. Evt.

Årsmødemappen 2020

Her vil du i løbet af kort tid kunne finde Årsmødemappen. I den finder du tidsplan, praktiske oplysninger, opstillinger og de arbejdspapirer, som vi skal bruge i salen i år. Mappen ligger som en pdf-fil, så du let kan læse den på mobil eller computer.

– Mappen opdateres løbende. 

Årsmødet afholdes fra lørdag den 31. oktober til søndag den 1. november 2020.

Praktisk:
Medlemmer af PLS deltager gratis i Årsmødet. PLS dækker dine transportomkostninger og sørger for mad i løbet af weekenden. Du skal selv betale drikkevarer. 

 

nyt gennemsigtig pls

Nyheder for pædagogstuderende

Læs seneste nyt fra pædagoguddannelsen samt vigtige informationer fra PLS' sagsbehandler.

Læs mere

pls help

Hjælp når du har brug for det...

Dit medlemskab sikrer dig, at du har et sted at gå hen, hvis du har brug for råd og vejledning. Vores sekretariat hjælper studerende med problemer på uddannelsesinstitutionen såvel som i praktikperioden.

Læs mere

feedback
feedback