#BLACKLIVESMATTER

blm Tegnebræt 1

Vores samfund er ikke en tom størrelse eller et naturgivent produkt. Det er skabt af sociale mennesker, der udvikler sig i mellemmenneskelige relationer gennem de afhængigheds- eller tvangsforhold, vi har til hinanden. Samfundet er en politisk størrelse, og det er skabt af mennesker gennem politiske kampe og diskussioner - vi påvirker samfundet, og samfundet påvirker os. Det betyder også, at en samfundsorden hverken er naturlig eller hellig, den er skabt gennem vekselvirkende forhold, og der eksisterer derfor ikke en deterministisk afgjort skæbne for mennesket. Det betyder også, at den systematiske og strukturelle racisme, som vi også ser i Danmark i form af ghettopakker, vuggestue-tvang af brune børn, deportationslejre osv, er menneskeskabt. Vi har et ansvar, og vi skal tage ansvar - både som mennesker, pædagogstuderende og pædagoger.

Derfor støtter PLS op om #blacklivesmatter

I PLS ønsker vi et samfund, der bygger på mellemmenneskelig tillid, respekt og ligeværd. Vi vil leve i og skabe et samfund, hvor vi alle kan leve som frie og lige i samfundets fællesskab. Vi har alle et ansvar for, at vi har et samfund, hvor der er plads til alle, der giver plads til alle. Derfor er det nødvendigt, at vi alle tager ansvar, og at vi tager ansvar for hinanden. Den med mange ressourcer og privilegier skal hjælpe den, som har få. Vi ønsker et samfund, hvor de bredeste skuldre skal bære det tungeste læs, et samfund, der baserer sig på solidaritet, og et samfund, der ikke tolererer eller accepterer nogen form for undertrykkelse af mennesker. Derfor støtter PLS op om #blacklivesmatter.

I PLS ser vi det enkelte menneske som et unikt individ, der er en del af et stort samfund. Vi ser alle mennesker som ligeværdige med retten til at udvikle deres eget liv, og vi arbejder ud fra ønsket om, at alle mennesker skal have lige muligheder uanset etnicitet, køn, seksualitet, religion, funktionsvariationer, kropskapabilitet, kulturel- og/eller social baggrund. Det enkelte menneskes frihed er grundlaget for alle menneskers frihed. Vi har en solidaritetsforståelse, der måles på, hvordan vi tager hånd om vores medmennesker, og hvordan vi gennem omsorg, sociale relationer og udvikling arbejder for at forbedre deres levevilkår.

Videre ser vi i PLS, at kampen for et bedre samfund er en kamp om magten og en kamp mellem modstridende interesser. På den ene side står vi sammen med mange andre, der mener, at vejen til et bedre samfund går gennem solidaritet og udvidelse af demokratiet. På den anden side står de, der mener, at enhver er sin egen lykkes smed. Det er en økonomisk, kulturel og ikke mindst ideologisk kamp om samfundets ressourcer. Ingen kan tage kampen alene, og derfor støtter PLS op om #blacklivesmatter. Styrken i bevægelser ligger i deres evne til at skabe en enhed. Gennem kollektiv organisering og kollektiv kamp formår vi at skabe en modmagt.

For at gøre mennesket frit må vi stå sammen om de fælles udfordringer og fjerne de menneskeskabte undertrykkelsesmekanismer, der gør, at vi ikke er lige eller frie.

Derfor er PLS en feministisk organisation. Vi kæmper for at ændre det diskriminerende og ekskluderende menneskesyn, der rammer, former og undertrykker mennesker på baggrund af arbitrært tildelte identitetsmarkører - både på pædagoguddannelsen og i samfundet generelt, men også i vores egen organisation. Vi er langt fra i mål men forsøger kontinuerligt at gøre det bedre og blive klogere. Feminisme, antiracisme og kampen mod alle andre former for undertrykkelse er ikke ekstrem, men nødvendig.

Plads til alle, der giver plads til alle

Derfor mener PLS også at pædagoguddannelsen, ligesom alle andre dele af samfundet, skal være fri for enhver form for undertrykkelse. Pædagoguddannelsen skal være en uddannelse med plads til alle, der giver plads til alle. I PLS ser vi forskelligheder som ressource, og vi ønsker, at de forskelligheder, som de pædagogstuderende og underviserne har, bruges som ressourcer i vores uddannelse. Vi vil have en uddannelse, der bygger på mellemmenneskelig tillid, respekt og ligeværd.

Som pædagog og pædagogstuderende skal man kunne planlægge, udføre og reflektere over relationsarbejdet. Pædagogik handler om den menneskelige dannelse og om at støtte mennesker i at blive og forblive frie borgere i et samfundets fællesskab. Det handler om at ville noget med et andet menneske på en meningsfuld og omsorgsfuld måde. Det professionelle relationsarbejde bygger på ligeværdige og anerkendende møder mellem mennesker. Vi ønsker, at vores uddannelse lærer os at turde tage kritisk stilling til samfundet, seminariets formidling af pædagoguddannelsen og de logikker samt pædagogiske metoder vi møder i vores praksis - men vigtigst af alt skal vi reflektere kritisk over vores uddannelse, profession, det samfund vi er i og vores egen praksis. Det er blandt andet derfor, at vi også har fået indført faget ‘køn, seksualitet og mangfoldighed’ - et skridt på vejen, men vi er langt fra i mål.

Vi vil gerne opfordre til, at alle PLS’ere deltager i de lokale #blacklivesmatter demonstrationer. Vi vil gerne opfordre til, at I uddanner jer selv, opsøger viden og bryder stilheden. Ingen er lige, før alle er lige.

nyt gennemsigtig pls

Nyheder for pædagogstuderende

Læs seneste nyt fra pædagoguddannelsen samt vigtige informationer fra PLS' sagsbehandler.

Læs mere

pls help

Hjælp når du har brug for det...

Dit medlemskab sikrer dig, at du har et sted at gå hen, hvis du har brug for råd og vejledning. Vores sekretariat hjælper studerende med problemer på uddannelsesinstitutionen såvel som i praktikperioden.

Læs mere

feedback
feedback