Bedre forhold er vejen til flere pædagogstuderende

studiest222rt

Tillykke til alle jer der er blevet optaget på pædagoguddannelsen. I skal ud og udføre en vital opgave i vores velfærdssamfund, som består af at udvikle og støtte borgere, børn, unge, voksne og ældre.

af Mikkel Bøgh Eriksen, faglig sekretær i PLS

Optaget er i år steget med to procent, men vi er desværre langt fra at kunne leverer det antal pædagoger der er behov for. BUPL har tidligere vurderet at der i 2030, på grund af stigende børnetal, er behov for 9000 flere pædagoger, blot for at opretholde normeringen. Hvis der skal laves en reel minimumsnormering, som forskere anbefaler, skal der bruges endnu flere pædagoger. Derfor er det er katastrofalt for samfundets børn og borgere. Det betyder nemlig, at der er færre fagfolk tilstede i institutionerne, børnehaverne, skolerne, vuggestuerne, plejehjemmene, botilbuddene og de andre steder hvor der er brug for vores faglighed. Pædagoger har en faglighed, der sætter os i stand til at varetage en professionel relation, der kan underbygge og facilitere udvikling og livskvalitet hos det enkelte individ.

Vi har som pædagogstuderende på uddannelsen et todelt læringsudbytte, som vi får gennem teoretisk undervisning og praktikforløb. For at sikre at endnu flere søger pædagoguddannelsen i fremtiden, er vi nødt til at kigge på de vilkår vi har i praktikken, på uddannelsen og det generelle studiemiljø. Alle de nævnte områder har den fælles problematik, at de er blevet økonomisk udpint af økonomiske nedskæringer.

Praktiklønnen skal op

På den ene side står vi som pædagogstuderende lige nu foran en overenskomstforhandling, der burde bruges til at sikre bedre forhold for pædagogstuderende, så vores uddannelse bliver mere attraktiv. I et år af vores uddannelse, arbejder vi som studerende på overenskomst i vores lønnede praktikker. Det er et år, hvor vi modtager en løn, der minder mere om en ungarbejder end en pædagog - samtidig med at vi indgår i normeringerne og dermed forventes at indgå i den pædagogiske praksis, på niveau med vores uddannede kollegaer.

Derfor skal vi under overenskomsten som studerende kæmpe for en markant lønstigning og en stigning i kroner og øre frem for procent, så vi reelt kan mærke den. Vi skal også kæmpe for bedre vilkår og rettigheder generelt – bl.a. mener vi, at pædagogstuderendende fortjener samme barselsrettigheder som vores uddannede kollegaer. Men for at gøre pædagoguddannelsen attraktiv kan vi heller ikke ignorere startlønnen, man får som nyuddannet pædagog og de begrænsede lønstigninger, man får i løbet af sit arbejdsliv. Derfor skal vi naturligvis også stå solidariske med vores uddannede kollegaer og kæmpe for en løn, der både afspejler vores vigtige funktion i velfærdssamfundet og den kæmpe værdi, vi har for institutionerne, børnene og borgerne.

Uddannelsen skal styrkes

På den anden side står vi overfor en evaluering af pædagoguddannelsen. Vi oplever, at den akademiske del af vores uddannelse er mangelfuld og fejlfokuseret. Vi bliver præsenteret for facitlister og kompetencemål frem for personlig dannelse, udvikling, læring og kontinuitet. Desuden har vi mindre og mindre reel undervisning og mangelfuld feedback. Hvis vi skal gøre pædagoguddannelsen attraktiv, bliver vi nødt til at kigge på rammerne og indholdet for at uddanne dygtige, selvreflekterende og kritiske pædagoger med stolt faglighed.

Under Covid-19 har vi set værdien af et velfungerende pædagogisk område, der har været i stand til at skabe sikkerhed og tryghed omkring en af de mest værdifulde opgaver for samfundet - nemlig at passe på, udvikle, danne og sikre livskvalitet for vores børn og kære. En funktion der har vist sig at være altafgørende for, at resten af samfundet kunne genåbne og køre rundt.

Vi kan ikke undværes og skal have ordentlige vilkår, hvis vi skal gøre pædagogfaget attraktivt.

nyt gennemsigtig pls

Nyheder for pædagogstuderende

Læs seneste nyt fra pædagoguddannelsen samt vigtige informationer fra PLS' sagsbehandler.

Læs mere

pls help

Hjælp når du har brug for det...

Dit medlemskab sikrer dig, at du har et sted at gå hen, hvis du har brug for råd og vejledning. Vores sekretariat hjælper studerende med problemer på uddannelsesinstitutionen såvel som i praktikperioden.

Læs mere

feedback
feedback