Socialpædagogernes vidensbank

PLS vidensbank

Vidensbanken indeholder en samling af socialpædagogisk forskning, som den finder sted på for eksempel DPU. Den indeholder ligeledes undersøgelser og analyser, Socialpædagogerne selv foretager i forbundet

I banken kan du finde inspiration til opgaver, undervisningsforløb, udviklingsprojekter med mere.

Overodnet set finder du seks typer af viden i banken:

Brugerfortællinger
Barnet, den unge eller den voksne fortæller om hverdagsliv og oplevelse af den socialpædagogiske indsats. Fortællinger af pårørende indgår også her.

Praksisfortællinger
Fortællinger om den socialpædagogiske praksis og den mening denne praksis tilskrives. Fortællinger, der omhandler arbejdspladsudvikling på socialpædagogiske arbejdspladser indgår også her.

Dokumentation og udviklingsarbejde
Socialpædagogiske arbejdspladsers udviklingsarbejde, der omhandler socialpædagogisk praksis og/eller arbejdspladsudvikling, samt arbejdet med dokumentation og måling af indsatsen.

Undersøgelser og evalueringer
Undersøgelser og evalueringer, der er udført af eksterne aktører. Der kan både være tale om kvalitative og kvantitative analyser. Fokus er socialpædagogiske indsatser og udvikling af socialpædagogiske arbejdspladser.

Forskning
Publikationer af forskere tilknyttet en forskningsinstitution, hvor publikationen har et eksplicit metodegrundlag, herunder ph.d. afhandlinger og doktordisputatser. Forskningsoversigter indgår også i denne type af viden. Fokus er socialpædagogiske indsatser og udvikling af socialpædagogiske arbejdspladser.

Lærebøger og værktøjer
Generaliseret viden om socialpædagogiske indsatser og udvikling af socialpædagogiske arbejdspladser. Foruden lærebøger er der tale om håndbøger og vejledninger, karakteriseret ved ikke at tage afsæt i konkret empirisk materiale.

Besøg vidensbanken

Vidensbanken drives af Socialpædagogern, der er er fagforening for 39.000 socialpædagoger. Læs mere

 

nyt gennemsigtig pls

Nyheder for pædagogstuderende

Læs seneste nyt fra pædagoguddannelsen samt vigtige informationer fra PLS' sagsbehandler.

Læs mere

pls help

Hjælp når du har brug for det...

Dit medlemskab sikrer dig, at du har et sted at gå hen, hvis du har brug for råd og vejledning. Vores sekretariat hjælper studerende med problemer på uddannelsesinstitutionen såvel som i praktikperioden.

Læs mere

feedback
feedback