Nyheder

OK-resultat - hvad betyder det for mig som pædagogstuderende

I denne weekend har der været fuld gang i overenskomstforhandlingerne. Parterne har indgået en aftale, der betyder lønstigninger på 5,02 % over de næste tre år.

Overenskomsten forhandles mellem fagforeningerne og kommunernes landsforening. For os pædagogstuderende og de uddannede pædagoger, er det BUPL og Socialpædagogerne, der sidder med ved forhandlingsbordet.

Men hvad betyder det for mig?

Resultatet har en betydning for din løn, når du er færdiguddannet, men det har også indflydelse på din løn i anden og tredje praktikperiode. Konkret betyder det, at du som pædagogstuderende vil opleve, at lønnen stiger 5,02 % over de næste tre år. I kroner og øre giver det en lønstigning på ca. 500 kr. om måneden før skat.

Det var ikke godt nok ikke meget!

Nej, det er ikke meget, men heldigvis er forhandlingerne endnu ikke afsluttet helt. I løbet af ugen forhandles pædagogernes specielle krav og det er muligt, at det kan give lidt ekstra til os studerende.

Stem JA eller NEJ

Som medlem af PLS skal du stemme om overenskomsten. Det betyder, at du har indflydelse på resultatet. Fredag den 19. februar tager PLS hovedbestyrelse stilling til det endelige resultat og beslutter, om PLS skal anbefale et JA eller et NEJ til overenskomstresultatet.

Følg med her på siden og på facebook så du kan holde dig opdateret.

 

Er du nyuddannet? Kontakt BUPL og Socialpædagogerne

akasse web PLS
Fra PLS skal der lyde et stort tillykke, til alle jer der afslutter pædagoguddannelsen i øjeblikket. Corona lock down har gjort det til en speciel oplevelse at gå til eksamen, men I har klaret det godt.

Dagpenge, jobsøgning – hvad nu?

Har du spørgsmål om a-kasse, fagforening, dagpenge, jobsøgning, CV eller jobsamtaler – skal du kontakte BUPL eller Socialpædagogerne.

Kontakt Socialpædagogerne
Telefon: 7248 6010

Læs mere på Socialpædagogernes side for nyuddannede.

Kontakt BUPL
Telefon: 35 46 52 43

Læs mere på BUPL's side for nyuddannede.

 

PLS årsmøde 2021

agm 2020 collage
Billeder fra årsmødet 2020

Årsmødet afholdes fra fredag den 5. til søndag den 7. november

Sted
I år afholdes mødet på Metalskolen Jørlunde, Slagslundevej 13, 3550 Slangerup.

Få indflydelse dit studie og din studieorganisation
Hvis du vil have indflydelse på PLS’ arbejde i det kommende år, så skal du helt sikkert med på årsmødet. Det er her vi vedtager de ting PLS skal sætte fokus på og arbejde med i 2022.

Mød studerende fra hele landet
Det er gratis at deltage og PLS dækker dine transportomkostninger og sørger for mad og overnatning i løbet af weekenden. Du vil møde pædagogstuderende fra hele landet, og der er plads til både seriøse debatter og fest.

Forbered dig sammen med din afdeling
I løbet af efteråret vil alle PLS-afdelinger afholde forberedelsesmøder til årsmødet. 

Mere information
Du er altid velkommen til at kontakte de faglige sekretærer i PLS: Mikkel Bøgh Eriksen på , Kasper Bøyen Kirk på  eller Jesper Olsen på .

Årsmødet afholdes fra fredag den 5. nov til søndag den 7. nov 2021. Alle medlemmer af PLS kan deltage. Det er gratis at deltage i Årsmødet. PLS dækker dine transportomkostninger og sørger for mad i løbet af weekenden. Der er buffet til alle måltider, og dermed noget for enhver smag. Du skal selv betale drikkevarer. Deltagerne vil som udgangspunkt blive indlogeret på dobbeltværelser. 

 

DU KAN TILMELDE DIG ÅRSMØDET HER

 

Vigtige Deadlines

Har du eller din lokalafdeling ændringsforslag til PLS' politiske papirer, eller ønsker du at opstille til en post i PLS, så skal du tænke over disse deadlines.

Vedtægtsændringer
Forslag til vedtægtsændringer skal indsendes til PLS senest 8. oktober 

Opstillinger
Opstillinger til PLS' Faglig sekretær og Forretningsudvalg skal indsendes til PLS senest 15. oktober klokken 12.00.

Budgetændringer
Forslag til Budgetændringer skal indsendes til PLS senest 22 oktober

Ændringsforslag og opstillinger sendes til Jacob Fog, PLS' Sekretariatsleder

 

Dagsorden

  

Årsmødemappen 2021

Den officielle PLS årsmødemappe udleveres ved mødets start fredag. Mappen indeholder tidsplan, praktiske oplysninger, opstillinger og de arbejdspapirer, som vi skal bruge i salen i år.

Elektronisk årsmødemappe
Indtil du får udleveret årsmødemnappen kan du orientere dig i vores elektoniske årsmødemappe, der især er tiltænkt brug på mobil: Online årsmødemappe

 

Nedsat tid i praktikken pga. handicap eller kronisk sygdom

Efter pres fra PLS lavede ministeriet i 2016 ændringer i bekendtgørelsen. Studerende med kronisk sygdom eller handicap har derfor nu mulighed for at gennemføre praktikkerne på nedsat tid.

Bekendtgørelsesændringen blev vedtaget den 1. juli 2016, og siden april 2017 er det ikke længere Styrelsen for Videregående Uddannelser, der skal godkende ansøgningerne. Det er nu uddannelsesstederne, der skal dispensere for timetallet i praktikkerne.

Uddannelelsestederne skal rådgive
Uddannelsesstedet har pligt til at orientere alle studerende om muligheden for nedsat tid i praktikken.

Uddannelsesstederne har forskellige procedurer og deadlines omkring ansøgningerne, så det er vigtigt, at du orienterer dig lokalt omkring de gældende forhold på netop dit studiested. Alle studiesteder har deadlines for ansøgningerne et godt stykke tid inden praktikstart, så du skal i gang i god tid.

For at kunne behandle din ansøgning skal der bruge følgende:

  • en begrundet ansøgning om nedsat tid fra den studerende
  • en aktuel lægeerklæring som dokumenterer skånebehovet
  • en uddannelsesfaglig vurdering foretaget af uddannelsesinstitutionen (ved uddannelseslederen)

Når du har lægeerklæring og ansøgning, tager du kontakt til uddannelseslederen. Uddannelseslederen har ansvaret for, at der bliver lavet en uddannelsesfaglig vurdering, samt at den samlede ansøgning bliver vurderet.

Økonomi
Ved overenskomstforhandlingerne i foråret 2018 blev det vedtaget, at studerende på nedsat tid ikke længere må trækkes i løn. Der står nu i overenskomsten:

[O.18] Bemærkning: Studerende, der gennemfører praktikken på et nedsat timetal, jf. § 28, stk. 2, aflønnes med ovennævnte løn uden lønreduktion. [O.18] 

Se fx BUPLs nye overenskomst her: https://bupl.dk/wp-content/uploads/2018/09/filer-o.18-60.01-overenskomst-for-paedagoger-ved-daginstitutioner-skolefriti.._.pdf (side 26)

OBS: Det er ikke muligt at få fuld løn på nedsat tid, når du er i praktik i en regional institution eller en institution uden overenskomst. Er du i tvivl om din kommende praktik er regional eller uden overenskomst, så kontakt PLS

Nye udfordringer for de studerende
Det er en sejr, at studerende på nedsat tid nu ikke må trækkes i løn, men det medfører også nye problemer. Fx at institutionerne afviser at tage de studerende i praktik, når de skal have nedsat tid. Dette mener vi i PLS ikke er i orden, og vi er derfor i gang med, at rejse de første sager.

Mulige grunde til afslag
De mest almindelige grunde PLS ser til afslag på nedsat tid er: For lavt timetal – hvis det skønnes at den studerende kan arbejde under 25 timer, bliver det som oftest vurderet, at den studerende ikke kan nå de faglige mål for praktikken.

Kontakt PLS for at få hjælp
Hvis du overvejer at søge nedsat tid eller oplever problemer med at få en praktikplads pga. nedsat tid, anbefaler vi, at du kontakter os for rådgivning og vejledning. Skriv gerne på .

Fakta om lægeerklæring
Skal konkret beskrive den studerendes lidelse/handicap og det heraf følgende skånebehov med en lægefaglig vurdering af, at skånebehovet alene kan tilgodeses ved en nedsættelse af timetallet og ikke på anden måde, f.eks. med mulighed for hvile på praktikinstitutionen eller ved aflastning ved f.eks. løft.

Fakta om uddannelsesfaglig vurdering
På baggrund af den studerendes ansøgning og ønske om nedsættelse af timetallet, foretager uddannelsesinstitutionen - ved uddannelseslederen - en uddannelsesfaglig vurdering af den konkrete studerendes muligheder for at opnå de fastsatte læringsmål for praktikperioden, uanset at timetallet nedsættes. Den faglige vurdering foretages på baggrund af den studerendes hidtidige opnåede faglige udbytte af uddannelsen. Hvis den uddannelsesfaglige vurdering ikke støtter den studerendes ønske om nedsættelse af timetallet - eller nedsættelsen kun skønnes faglig forsvarlig med en mindre nedsættelse end det, den studerende har søgt om - skal dette fremgå af den vurdering, som institutionen foretager.

 

Underkategorier

nyt gennemsigtig pls

Nyheder for pædagogstuderende

Læs seneste nyt fra pædagoguddannelsen samt vigtige informationer fra PLS' sagsbehandler.

Læs mere

pls help

Hjælp når du har brug for det...

Dit medlemskab sikrer dig, at du har et sted at gå hen, hvis du har brug for råd og vejledning. Vores sekretariat hjælper studerende med problemer på uddannelsesinstitutionen såvel som i praktikperioden.

Læs mere

feedback
feedback