Nyheder

OK21: lønstigninger til pædagogstuderende  

ok21 pls

Overenskomstforhandlingerne er afsluttet, pædagoger og pædagogstuderende har stemt JA til overenskomstresultatet.

“Vi er glade for at så mange pædagogstuderende har brugt deres stemme.” fortæller Mikkel Bøgh Eriksen, der er faglig sekretær i PLS. Han er dog bekymret over den lønforskel der kommer mellem specialiseringerne - “Selv om vi har anbefalet et ja, er det naturligvis et kæmpe dilemma, at vi studerende fremover får forskellige satser alt efter hvilken specialisering vi vælger. De næste 3 år, frem til OK24 vil vi i PLS kæmpe for at løngabet mellem specialiseringerne bliver lukket.”

Hos BUPL stemte 82 % JA, 66 % af medlemmerne deltog i urafstemningen. 88 % af Socialpædagogerne stemte JA, her var valgdeltagelsen på 56 %.

Mere i løn

Samlet set kan du se frem til en lønstigning på 5,29% over de næste 3 år.

Lønstigningerne kommer i flere portioner. Pr. 1. april 2021 med 1%, pr. 1. oktober 2021 med 1,01%. I 2022 er der en stigning i oktober med 1,90, plus en mindre opsamling i 2023.

Herudover vil pædagogstuderende, der er i praktik på 0-6 års-området og skole/fritid stige pr. 1. april 2022 med et grundbeløb på 3.360 kr. årligt, svarende til ca. 400 kr. om måneden.

Du kan se de aktuelle lønsatser her

Socialpædagogen ramt af databrud i forbindelsen med udsendelse af seneste blad

dum fejl

Socialpædagogerne har ved en fejl trykt modtagerens cpr-nummer på adressemærkatet af Socialpædagogen nummer 4. Abonnerer du på Socialpædagogen, er du ramt af uheldet. Dit cpr-nummer vil være trykt på bagsiden af det blad du modtager mellem den 20. til 26. april.

Socialpædagogerne undskylder mange gange for uheldet, der skyldes en menneskelig fejl. Og de oplyser, at de har gennemgået alle procedurer og taget initiativer, som sikrer at det ikke kan ske igen. Bruddet er anmeldt til Datatilsynet.

Mere information
Hvis du har spørgsmål eller bekymringer om det persondataretlige, så er du velkommen til at kontakte Socialpædagogerne på .

Redegørelse

Nedenfor redegør Socialpædagogerne for uheldet og hvordan du skal forholde dig, hvis du vil have mere information.

Hvad er der sket
Fejlen skete, da vi lavede et udtræk af abonnenter fra vores medlemssystem. Filen med modtagere sendes til forsendelsesfirmaet, der påtrykker modtageroplysninger på bladene.

Det må selv sagt ikke ske. Vi har derfor gennemgået vores procedurer og taget initiativer, som sikrer at det ikke kan ske igen. Den slags brud på datasikkerheden skal anmeldes til Datatilsynet, og har vi naturligvis gjort.

Hvem har kunnet se mine data?
Teoretisk er der en risiko for at ansatte på trykkeriet eller i posten har set cpr-numrene i distributionsprocessen. Trykke- og pakkeprocessen foregår dog primært maskinelt og det er derfor vores vurdering at det reelt er postbudet, der har haft en realistisk chance for at se cpr-nr. Vi har naturligvis sørget for, at dine data er slettet hos trykkeriet og andre, der har håndteret bladet.

Hvad skal jeg gøre?
Inden du kasserer fagbladet opfordrer vi til, at du river bagsiden itu eller overstreger cpr-nummeret først. Hermed minimerer du risikoen for at andre kan se oplysningerne.

Hvilken risiko indebærer det for mig?
Et lækket CPR-nr. kan rejse bekymring om identitetstyveri. Men ifølge Det Kriminalpræventive Råd er det faktisk svært at misbruge CPR-nr. til at købe varer eller oprette lån på nettet. Det skyldes, at sikkerheden langt de fleste steder i dag er udvidet med NemID, sikkerhedskoder pr. SMS mv. som gør det svært at misbruge din identitet udelukkende ved brug af cpr.nr.

Læs mere hos Det Kriminalpræventive Råd

Hvordan skal jeg forholde mig, hvis mit CPR-nr. bliver misbrugt efterfølgende?
Man er i udgangspunktet godt beskyttet, hvis man udsættes for identitetsmisbrug, fordi man sjældent hæfter for aftaler, man ikke selv har indgået.

Du kan finde mere information hos Datatilsynet.dk, som giver konkret rådgivning og hjælp.

Du kan også selv spærre adgang til kreditmisbrug. Det kan ske på:
https://www.borger.dk/internet-og-sikkerhed/Identitetstyveri/Kreditadvarsel

Kan jeg få erstatning hvis jeg bliver udsat for misbrug?
Ja, hvis du har fulgt vores opfordring og fjernet cpr.nr. fra bladet, og alligevel bliver udsat for misbrug vil Socialpædagogerne kunne være ansvarlig, hvis misbruget kan føres tilbage til vores databrud.

Hvor kan jeg klage?
Socialpædagogerne har selv indberettet dette alvorlige databrud til Datatilsynet den 22. april. Men du har fuld adgang til at klage til Datatilsynet, idet det er dine persondata, der har været omfattet af databruddet. Du findes klagevejledning på Datatilsynets hjemmeside: Datatilsynet.dk

Hvordan kan det ske?/hvad gør I nu?
Det er en menneskelig fejl. Fejlen skete, da vi lavede et udtræk af abonnenter fra vores medlemssystem. Filen med modtagere sendes til forsendelsesfirmaet, der påtrykker modtageroplysninger på bladene. Det må selv sagt ikke ske. Vi har derfor gennemgået vores procedurer og taget initiativer, som sikrer at det ikke kan ske igen. Den slags brud på datasikkerheden skal anmeldes til Datatilsynet, og har vi naturligvis gjort.

Hvor længe har I vidst det?
Vi blev oplyst om fejlen sent tirsdag d. 20. april. Derefter gik vi i gang med at opklare, hvem der er omfattet af datalækket. Så snart modtagerne var identificeret og deres mailadresser fundet, sendte vi information til de relevante og meldte bruddet til Datatilsynet.

Hvem er mit cpr-nummer sendt til - er det sendt til andre end mig?
CPR-nummeret er kun skrevet på det blad, du selv har modtaget.

Er fejlen sket på flere blade?
Nej, det drejer sig udelukkende om Socialpædagogen nr. 4, som er udsendt i denne uge. I den mail vi har sendt til de berørte medlemmer står, at det handler om blad nr. 5, men det er ikke korrekt. Nr. 5 udkommer først i maj. Det er kun blad nr. 4 det gælder.

Hvorfor skriver I hvad jeg skal gøre - I har jo lavet fejlen?
Ja, fejlen er alene Socialpædagogernes ansvar og vi beklager dybt, at det er sket. Når vi skriver, hvad du kan gøre, er det fordi databruddet på den måde kan begrænses. Og det er vi forpligtet til at oplyse.

Hvorfor opbevarer I overhovedet mit cpr-nummer?
Som fagforening skal vi kunne indberette kontingent betaling til SKAT. Derfor har vi dit CPR.nr. registreret.

Mere information
Hvis du har spørgsmål eller bekymringer om det persondataretlige, så er du velkommen til at kontakte Socialpædagogerne på .

 

Evaluering af pædagoguddannelsen

Følgende er et uddrag af PLS arbejdsplan, der handler om evaluering af Pædagoguddannelsen. Arbejdsplanen blev vedtaget på PLS årsmøde i oktober 2020. Du kan læse hele arbejdsplanen her 

arsmode2017 kopi

Reformen af pædagoguddannelsen fra 2014 skal evalueres i ministeriet i 2020 og 2021, og det skal PLS arbejde med.

Vi skal bruge svarene og bringe resultaterne fra kampagnen #vorespædagoguddannelse fra foråret 2019 i spil, blandt andet ved at fremlægge pointerne fra kampagnen for ordførerne på Christiansborg. Det er vores ansvar i PLS at formidle et reelt billede af de studerendes synspunkter, og derfor skal vi kontinuerligt lytte til de pædagogstuderende. Vi skal påvirke de pædagogiske forbund, og få PLS’ stemme til at bære evalueringen frem imod en forbedret pædagoguddannelse. Den skal ikke kun fokusere på uddannelsens målbare resultater, men der skal også fokuseres på de studerendes vilkår. PLS vil derfor arbejde for, at følgende pejlemærker implementeres i evalueringen:

Flere ressourcer – Et kvalitetsløft af pædagoguddannelsen 

I PLS ønsker vi en uddannelse med høj faglighed, for at skabe denne faglighed kræver det, at vores uddannelse får flere ressourcer i form af et økonomisk løft. Det vil vi gøre ved at kæmpe for at få 2% nedskæringerne fra finansloven tilbageført til uddannelsen samt få større finansiel støtte til uddannelsen.

 • Midlerne fra 2% nedskæringerne skal tilbageføres til pædagoguddannelsen.
 • Der skal investeres flere penge i pædagoguddannelsen.

Afskaffelse af modulopbygning på pædagoguddannelsen

I PLS mener vi, at modulopbygningen af uddannelsen på div. professionshøjskoler skal fjernes og ændres. Modulopbygningen er med til at skabe for stor forskellighed på professionshøjskolerne. Uddannelsen skal have samme høje faglighed på alle campusser.

 • Der skal indføres semesterordning og fag på alle professionshøjskoler, fremfor den nuværende modulopbygning.
 • Hvis pædagoguddannelsen blev semester opdelt ville det være en fordel at have 3 fagpr semester, hvoraf pædagogik er det eneste vedvarendefag gennem hele uddannelsen. Faget pædagogik udvikles gennem hele studiet så det følger specialiseringerne.
 • Hvert semester skal der laves et passende semesterkompendie. Semesterkompendierne gælder landsdækkende for 60% af undervisningsmaterialet

Højere timetal og feedback på pædagoguddannelsen

I PLS mener vi, at konfrontationsundervisning og feedback er med til at skabe dygtigere fremtidige pædagoger. Derfor mener vi, at timetallet til undervisning og feedback skal være en højt prioriteret del af pædagoguddannelsen.

 • Timetallet er for lavt på pædagoguddannelsen. Vi ønsker i PLS, at det hæves til minimum 25 timers konfrontationsundervisning om ugen.
 • Det skal være en ret for pædagogstuderende at modtage feedback fra en underviser, når de løser obligatoriske opgaver på uddannelsen.
 • Underviserne skal have mere tid afsat til at give

Æstetikken skal tilbage på pædagoguddannelsen

I PLS mener vi, at vi skal tilbage til vores rødder. Æstetik har historisk set altid været en stor del af den pædagogiske praksis. Som fremtidens pædagoger ønsker vi, at de æstetiske valgfag kan udbydes til alle pædagogstuderende.

 • Der skal tilbydes flere æstetiske valgfag på pædagoguddannelsen.
 • Alle valgfag skal udbydes på alle campusser.

Pædagogikken som bærende element i pædagoguddannelsen

I PLS mener vi, at pædagogik som fag, teori og praksis er en grundsten for vores fremtidige arbejde som pædagoger. Derfor mener vi, at pædagogikken skal tilbage på uddannelsen som en gennemgående faglighed, så vi lærer at reflektere, vurdere og handle på baggrund af pædagogisk viden.

 • Pædagogik skal være et selvstændigt fag på pædagoguddannelsen

Praktikken skal ikke være statsstøttet løndumping men uddannelsesinstitutioner for fremtidens pædagoger

I PLS ønsker vi lige vilkår med vores uddannede kollegaer. De pædagogstuderende er forventes at løfte opgaver tilsvarende de pædagoguddannede i praktikkerne. Derfor mener vi, at vores indsats skal belønnes med højere faglighed, uddannede vejledere, fair løn og ansættelsesforhold på lige fod med vores pædagoguddannede kollegaer i praksis.

 • Praktikkerne skal placeres udenfor hovedferien og gerne som i 2007-reformen.
 • Studiedagene skal løftes til et højere fagligt niveau.
 • SU finansierede praktikker frem for løn- og ansættelsesforhold.
 • Alle praktikvejledere skal have en vejlederuddannelse på diplomniveau.
 • Alle studerende skal være garanteret en pædagogiskuddannet vejleder.
 • Ved vejlederens længere tids fravær har den studerende ret til en tilsvarende stedfortræder.
 • De studerende har krav på vejledning mindst en gang om ugen.

Tværfaglighed i fokus på pædagoguddannelsen

I PLS mener vi, at man som pædagogstuderende har ret til et fagligt relevant tværfaglighedsforløb. Det betyder pædagogstuderene skal arbejde med faggrupper, som målretter sig fremtidigt samarbejde i pædagogiskpraksis, og at alle pædagogstuderende kan tilbydes forløb med studerende, der er tilsvarende langt i deres uddannelser.

 • Det tværfaglige modul skal reelt være tværfagligt. Det kræver, at pædagogstuderende møder og indgår i fælles uddannelsesforløb med andre relevante professionshøjskolestuderende.
 • Studerende på det tværfaglige modul skal være sammenlignelige steder i deres respektive uddannelser.
 • Studerende skal have krav på, at kunne deltage i tværfaglige møder i praktikken. Således at vi er rustet til at kunne varetage fremtidige tværfaglige møder, når vi som studerende er færdiguddannet.

 

OK21: Lønforskel på specialiseringerne

lille stor

Overenskomstforhandlingerne er langt om længe afsluttet. Pædagogstuderendes løn forhandles i forbindelse med de generelle overenskomstforhandlinger for alle offentlige ansatte. Det er BUPL og Socialpædagogerne, der forhandler på vegne af PLS.

Resultatet er klar

Du kan med OK21-resultatet se frem til en lønstigning på 5,02% over de næste 3 år. I kroner og øre betyder det, at din praktikløn om 3 år vil være steget med cirka 500 kr. om måneden, men… der er forskel på dagområdet og specialområdet...

Du får mere i løn, når du er i BUPL-praktik
Ud over den generelle lønstigning, der kommer alle til gode, har BUPL og Socialpædagogerne hver deres pulje. Puljen kaldes organisationsmidler. BUPL og Socialpædagogerne bestemmer selv hvordan disse midler skal fordeles mellem de forskellige medlemsgrupper i den respektive fagforening.

På 0-6 års og skole/fritids-området har BUPL valgt at pædagogstuderende, i løbet af en 3 årig periode, skal stige yderligere 400 kr. om måneden. Samlet set betyder det, at pædagogstuderende på 0-6 års og skole/fritids-området om 3 år vil være steget knap 1000 kr. om måneden. På social/specialområdet, der forhandles af Socialpædagogerne, er der ud over de generelle lønstigninger på 5,02% blevet prioriteret 0,5% til pædagogstuderende. Hvilket betyder en månedlig lønstigning på 5,52% (56 kr i 2. praktik) over de næste 3 år.

EKSEMPEL: Hvis en studerende lige nu er i 2. praktik vil lønnen uanset specialisering være 11.358 kr. om måneden. Med den nye overenskomstaftale vil lønnen stige gradvist over de kommende 3 år. Det betyder at en studerende der om 3 år er i 2. praktik på enten 0-6 års området eller skole/fritids-området vil være steget til 12.328 kr. om måneden. En studerende der er i praktik på social/sepcialområdet vil være steget til 11.985 kr.

Det mener PLS

Her kan du læse, hvad PLS mener om OK21 

KLIK HER

Din stemme tæller

Som medlem af PLS har du mulighed for at stemme JA eller NEJ til overenskomst resultatet. PLS hovedbestyrelse er i øjeblikket ved at tage stilling til resultatet, samt om PLS skal anbefale et JA eller et NEJ til overenskomsten.

Læs mere

Video: PLS-facebook Mikkel fortæller om OK-systemet
Link til SL ok-info 
Link til BUPL ok-info 

 

FAKTA OM OK
• Som medlem af PLS kan du stemme ved urafstemningen om OK-resultatet.
• Du har mulighed for at stemme på det område du valgte ved indmeldelsen i PLS - altså enten BUPL eller Socialpædagogernes område.
• Du vil få besked fra BUPL eller Socialpædagogerne med information om hvordan du kan stemme.
• Der kan stemmes JA eller NEJ ved urafstemningen.
• Bliver resultatet et JA, er overenskomstaftalen vedtaget.
• Bliver der stemt NEJ, skal aftalen genforhandles.
• Kan parterne ikke blive enige ved en genforhandling, kan strejke eller lockout blive aktuel.

Underkategorier

nyt gennemsigtig pls

Nyheder for pædagogstuderende

Læs seneste nyt fra pædagoguddannelsen samt vigtige informationer fra PLS' sagsbehandler.

Læs mere

pls help

Hjælp når du har brug for det...

Dit medlemskab sikrer dig, at du har et sted at gå hen, hvis du har brug for råd og vejledning. Vores sekretariat hjælper studerende med problemer på uddannelsesinstitutionen såvel som i praktikperioden.

Læs mere

feedback
feedback