FAQ

Ferie
 • Optjener jeg 6. ferieuge i min lønnede praktik, og hvornår kan jeg få dem udbetalt?

  Som studerende i lønnet praktik optjener du - som alle andre ansatte - timer til 6. ferieuge, dvs at du på 6 måneder optjener 15 timer, som udbetales sammen med den sidste løn, når ansættelsen stopper.

 • Kan jeg holde ferie i min ulønnede praktik?

  I 1. praktik er der mødepligt, sår du har ikke krav på at holde ferie.

  Skulle det være sådan, at du står med den perfekt planlagte og betalte rejse til eksotiske egne, kan du forsøge at lave en aftale med dit praktiksted om at afspadsere ferien på et andet tidspunkt i praktikperioden.

 • Hvilke dage i løbet af året er fridage?

  Lovgivningsmæssigt er kalenderens helligdage altid fridage, dvs. at du i din praktik har dagene fri med løn.

  Du kan regne en fridag for 6 arbejdstimer. På nogle institutioner har man en lokal aftale om ekstra fridage, eksempelvis 24. og 31. december.

  Spørg din tillidsrepræsentant (TR), hvilke aftaler I har på dit praktiksted.

 • Hvad hvis mit praktiksted holder ferielukket og tvinger mig på ferie?

  Hvis dit praktiksted holder ferielukket, kan praktikstedet tvinge dig til at afholde ferie i den periode. Husk at ferien er selvbetalt, dvs. du ikke får løn i de uger, du holder ferie.
  Praktikstedets ferielukning skal varsles 3 måneder i forvejen, og der er ikke noget til hinder for, at din praktikperiode begynder med ferielukning.
  I perioder hvor praktikinstitutionen har åben, kan de derimod ikke tvinge dig til at holde ferie. Praktikinstitutionen har ret til at holde ferielukket i maksimalt 3 uger i hovedferieperioden (1. maj - 30. september) og 2 uger den resterende ferieperiode.

  Nogle institutioner er store nok til, at man i en periode kan overflyttes til en anden afdeling, hvis ens egen holder ferielukket. Hvis man fx arbejder på en skole, der holder lukket i sommerferien, kan man undgå at holde ferie ved at arbejde i fritidshjemmet i den givne periode.

 • Hvad hvis man er syg, og der er tvungen ferielukning?

  Pædagogstuderende er omfattet af ferieloven, hvilket betyder, at sygdom er en feriehindring.

  Hvis du bliver syg før ferien begynder, har du ret til at få ferien suspenderet og udsat til senere (og ikke holde tvungen ferie) o. Det er vigtigt at du giver besked til din leder og sygemelder dig senest på den første feriedag ved arbejdstidens begyndelse. 

  Hvis du bliver syg under ferien kan du få erstatningsferie for sygdom ud over 5 dage. De første 5 dage efter du har sygemeldt dig får du ikke erstatning for. Lederen skal have en lægeerklæring, som du selv skal betale.

  Man kan blive bedt om at dokumentere sin sygdom. Hvis institutionen kræver en lægeerklæring eller mulighedserklæring, er det institutionen, som skal betale.

 • Har jeg ret til ferie i min lønnede praktik?

  Som alle andre har du som pædagogstuderende ret (men ikke pligt) til 6 ugers ferie i de lønnede praktikker, men du får ikke løn under ferien. Studerende på private institutioner kan dog være omfattet af andre regler.

  Normalt vil ferien fordeles med mindst 3 uger i hovedferien (1.5.-30.9) og de resterende uger som øvrig ferie.

   

   Søg på pls.dk

pls meld dig ind 2015 blue

Meld dig ind i Danmarks bedste studieorganisation

For kun 99 kr om måneden får du: Fagblade + Personlig rådgivning + Fagligt fællesskab + Billige Forsikringer + Kurser + Rabatkort + og meget mere...

MELD DIG IND

feedback
feedback