FAQ

Sygdom og arbejdsskader
 • Hvis man bliver mobbet på sin praktikinstitution og er ved at gå ned med depression over dette, hvad skal man så gøre?

  Du skal kontakte din praktiklærer og PLS. Du skal også sørge for at få taget hul på en dialog med ledelsen på praktikinstitutionen.

  Hvis du føler dig deprimeret, skal du gå til din læge, som måske vil sygemelde dig. Det er vigtigt, at du får snakket om det, og at der bliver handlet på din oplevelse.

 • Skal jeg arbejde de timer ind, som jeg har været sygemeldt?

  Nej. Alle kan gå hen og blive syge, og din praktikinstitution kan ikke kræve af dig, at du arbejder mere, end der står på din arbejdsplan.

  På institutionen kan de således ikke kræve, at fordi du har været syg i 3 dage, skal du arbejde ekstra timer de følgende dage. Institutionen kan heller ikke kræve, at du bruger din optjente afspadsering, fordi du er syg.

 • Får man fuld løn under sygdom?

  Ja, det gør man. Studerende i lønnet praktik er omfattet af de samme regler, som der gælder for det øvrige personale på praktikinstitutionen, dvs. at du får løn eller sygedagpenge for de dage, du er syg. De timer du mister ved sygdom, skal du ikke arbejde ind på et andet tidspunkt. Hvis du er startet i lønnet praktik, så får du enten løn eller sygedagpenge. Praktikinstitutionen udbetaler som udgangspunkt løn, men hvis du ikke får løn (f.eks. ved længerevarende sygdom), er det institutionens ansvar at meddele det til sygedagpengekontoret, og du har så ret til at få sygedagpenge i stedet for.

  Hvis du er sygemeldt, når praktikken slutter, så har du mulighed for at fortsætte i en periode  på sygedagpenge.

  Husk, at når du er medlem af den gratis a-kasse, må du ikke modtage offentlige ydelser, det gælder også sygedagpenge. Det betyder, at du kommer til at skulle betale kontingent til a-kassen, hvis du bliver syg i praktikken. Bliver du syg i en længerevarende periode, er det en god idé at kontakte din a-kasse. Du kan kontakte BUPL på 3546 5210 og Socialpædagogerne på 7248 6030.

 • Kan jeg blive fyret pga. sygdom?

  Ja. Du kan godt blive fyret pga. meget højt sygefravær.

  Der er ikke nogen fastsatte grænser for, hvor meget sygdom der skal være tale om, men som udgangspunkt vil det ikke være legitimt at fyre en medarbejder, bare fordi denne er blevet ramt af fx influenza.

 • Jeg var syg de første tre dage af min praktik - hvorfor har jeg ikke fået løn for dem?

  Dit ansættelsesforhold træder først i kraft/aktiveres, når du rent fysisk er mødt op på arbejdspladsen. Uanset om du har underskrevet ansættelsesbrevet eller ej.

  Det betyder, at man ikke har ret til løn/sygedagpenge før ansættelsen er aktiveret. Derfor har du ikke krav på løn/sygedagpenge de første tre dage.

 • Jeg har fået en arbejdsskade, hvad skal jeg gøre?

  Alle skader skal indberettes til arbejdsskadestyrelsen. Det er lederen af institutionen eller sikkerhedsrepræsentanten/arbejdsmiljørepræsentanten som skal indberette.Søg på pls.dk

pls meld dig ind 2015 blue

Meld dig ind i Danmarks bedste studieorganisation

For kun 99 kr om måneden får du: Fagblade + Personlig rådgivning + Fagligt fællesskab + Billige Forsikringer + Kurser + Rabatkort + og meget mere...

MELD DIG IND

feedback
feedback