Gode råd til meritstuderende

merit PLS

Som meritstuderende vil vi anbefale, at du hurtigst muligt melder dig ind i PLS, da vi kan vejlede specifikt om pædagogstudiet samt de ulønnede praktikker.

Da du både er arbejdstager og studerende, gælder der en række særlige forhold for dit studieforløb. Vi vil især pege på, at du skal tænke nærmere over følgende:

Fagforening: Skal du organiseres hos PLS eller FOA - eller begge steder?
Hvis du er medhjælper på en institution med overenskomst hos FOA, er det FOA, der kan hjælpe dig i forhold til din ansættelse som medhjælper. PLS rådgiver og vejleder dig om studiet og vilkårene her - samt i de to (ulønnede) praktikker, du skal i.

  • For at være dækket både i din ansættelse og som studerende anbefaler vi, at du har medlemskab af begge fagforeninger (PLS + FOA).

  • Er du medhjælper på en institution med overenskomst hos Socialpædagogerne (SL), har du medlemsrettigheder i SL gennem dit medlemskab i PLS.

  • Er du medhjælper på en skole med overenskomst for medhjælperne hos BUPL, har du medlemsrettigheder i BUPL gennem dit medlemskab i PLS.

DU MELDER DIG IND I PLS HER

A-kasse
Som meritstuderende kan du melde dig ind i en pædagogisk a-kasse hos FOA eller SL.
Hos BUPL kan du som meritstuderende ikke få a-kasse, med mindre du er ansat under BUPLs overenskomst i skolen.

– Du må gerne være medlem af flere fagforeninger, men du må kun have én a-kasse.

Lønsikring
Muligheden for lønsikring findes i nogle tilfælde via din a-kasse, så du skal kontakte din a-kasse for at høre nærmere.

Du kan kontakte SLs medlemsafdeling på 7248 6030 eller , BUPLs medlemsafdeling på 3546 5210 eller eller din lokale FOA-afdeling.

Uddannelsesaftale
PLS anbefaler, at du som meritstuderende får lavet en uddannelsesaftale med din arbejdsgiver, når du starter på pædagoguddannelsen. Her kan I beskrive vilkårene for, hvad du får fri til med løn fx studiedage, prøver og 4. praktik. Det er også en god ide at få beskrevet de vilkår, der gælder, når du er færdiguddannet og dermed bliver pædagog, samt hvad der sker med din medhjælperstilling, hvis du dropper uddannelsen undervejs.

Ordblind?
Hvis du er meritstuderende, kan du ikke søge om hjælp via SPS. Men du kan søge hjælp i forhold til eksaminer.

Alternative eksamensformer: Du har mulighed for at søge om at få ændret formen på din eksamen, så den eksempelvis ændres fra skriftelig til mundtlig.

Forlænget tid til eksaminerne: Du har mulighed for at søge om at få forlænget tid til dine prøver og eksaminer. Gør du dette og er til gruppeeksamen, skal du dog være opmærksom på, hvad din forlængede tid betyder for resten af din gruppe.

For at søge om ændring af din eksamen, skal du kontakte din studievejleder på dit uddannelsessted.

Mere information
Hvis du vil vide mere om, hvad PLS kan gøre for dig som meritstuderende, så kontakt PLS' sekretariatet på telefon: 3546 5880 eller

Søg på pls.dk

pls meld dig ind 2015 blue

Meld dig ind i Danmarks bedste studieorganisation

For kun 99 kr om måneden får du: Fagblade + Personlig rådgivning + Fagligt fællesskab + Billige Forsikringer + Kurser + Rabatkort + og meget mere...

MELD DIG IND

feedback
feedback