2/3-samtalen

godt raad

Det er ved 2/3-samtalen, at praktikken evalueres, og der gøres status over, hvor langt den studerende er med sine mål.

Den studerende skal her give et konkret billede af, hvor langt h*n er nået med målene, og hvad der skal arbejdes med i resten af praktikken. Mange 2/3-samtaler foregår i dag digitalt.

Før mødet:

  • Vejleder og den studerende forbereder sig sammen
  • Overvej de enkelte mål: Er de opfyldt? Hvad mangler?

Under mødet:

  • Den studerende gennemgår sine kompetence-, videns- og færdighedsmål med praktikvejleder og vejleder fra uddannelsesstedet
  • Der gøres status på målene. Hvilke mål er opfyldt, hvilke skal der arbejdes videre på frem mod eksamen, og hvordan kan der arbejdes med det der mangler?
  • Der skal skrives referat af mødet

PLS anbefaler, at det ikke er den studerende, der skriver referat, da den studerende er ‘på’ og skal beskrive, hvordan arbejdet er gået

Efter mødet:

Vejleder og den studerende laver en handleplan for det videre arbejde med målene. Er institutionen betænkelig ved arbejdet med målene, anbefaler PLS, at der laves en handleplan. Det er vigtigt, at handleplanen er konkret, så der ikke senere opstår tvivl om, hvorvidt målene er nået eller ej. I handleplanen skal det fremgå:

  • hvordan den studerende skal arbejde med de mål, der fortsat mangler
  • hvad den studerende skal præstere for at opfylde de enkelte mål
  • hvornår den studerende skal (kan få tid til at) arbejde med målene

Reager ved bekymring
I skal ikke lave en vurdering af den studerende ud over til prøven. Ligeledes kan den studerende ikke opsiges med baggrund i arbejdet med målene for praktikken.

Hvis der er bekymring for den studerendes arbejde eller fravær, skal I tage kontakt til professionshøjskolen. Se beskrivelse for proceduren i studieordningen for den relevante professionshøjskole (Der er forskellige rundt om i landet)

Som praktikinstitution eller praktikvejleder er du velkommen til at kontakte PLS, for at få mere information om de studerendes rettigheder. Ring: 3546 5880

 

Vælg stikord og læs artiklen nedenfor:

2/3-samtalen

Det er ved 2/3-samtalen, at praktikken evalueres, og der gøres status over, hvor langt den studer

Arbejdsfællesskab og institutionskultur

Når de studerende begynder i praktik, har de ikke nødvendigvis kendskab til arbejdet i jeres insti

Formalia - Hvad skal der være styr på?

KompetencemålDen studerende skal arbejde ud fra de kompetencemål, som ligger til grund for den a

Portfolio

I løbet af praktikken skal den studerende arbejde med portfoliometoden. Intentionen med denne met

Prøven

Praktikkerne afsluttes med en prøve. Efter 1. og 2. praktik deltager praktikvejlederen fra insti

Råd til god vejledningspraksis

Et godt læringsmiljø og dertilhørende vejledning er afhængig af flere faktorer. Nedenfor har v

Råd til praktikinstitutioner

Denne vejledning er udarbejdet af PLS - Pædagogstuderendes Landssammenslutning for at give svar p

Rettigheder

Vi har herunder listet nogle af de rettigheder, der gælder for pædagoger og pædagogstuderende o

Særlige vilkår for pædagogstuderende

Studerende har som ansatte (i de lønnede praktikker) samme overenskomstmæssige rettigheder som d

Vejledning

Den studerende har krav på vejledning i sin praktik jf. bekendtgørelsen. §9 Stk. 2.“Praktiks

pls meld dig ind 2015 blue

Meld dig ind i Danmarks bedste studieorganisation

For kun 99 kr om måneden får du: Fagblade + Personlig rådgivning + Fagligt fællesskab + Billige Forsikringer + Kurser + Rabatkort + og meget mere...

MELD DIG IND

feedback
feedback