Formalia - Hvad skal der være styr på?

godt raad

Kompetencemål
Den studerende skal arbejde ud fra de kompetencemål, som ligger til grund for den afsluttende prøve.

Målene for de enkelte praktikker og specialiseringer er beskrevet i bilagene til Bekendtgørelsen for pædagoguddannelsen og beskriver mål inden for kompetencer, viden og færdigheder, som den studerende skal demonstrere ved den afsluttende prøve for at bestå.

Kontrakter mv.
Institutionens (daglige) leder forventes at sørge for ansættelseskontrakt, tavshedspligt, evt. børneattest, straffeattest og lignende.

Praktikbeskrivelse med en uddannelsesplan
Praktikinstitutionen skal i samarbejde med uddannelsesstedet udarbejde en praktikbeskrivelse for hver praktikperiode. Praktikbeskrivelsen er et krav, for at institutionen kan have praktikanter og skal indeholde en beskrivelse af praktikstedet samt en uddannelsesplan (jf. bekendtgørelse §9).

Uddannelsesplanen skal som minimum indeholde

  • Forslag til relevant og opdateret litteratur som den studerende kan bruge til inspiration eller i direkte tråd med arbejdet med kompetencemålene for praktikperioden
  • Specialiseringsmuligheder - Hvad kan jeres praktiksted tilbyde inden for specialiseringen?
  • Planlægning af vejledning. Vejlederen og den studerende kan dermed få skemalagt vejledningstimerne og nå at forberede sig op til hver enkel vejledning

Som praktikinstitution eller praktikvejleder er du velkommen til at kontakte PLS, for at få mere information om de studerendes rettigheder. Ring: 3546 5880

 

Vælg stikord og læs artiklen nedenfor:

2/3-samtalen

Det er ved 2/3-samtalen, at praktikken evalueres, og der gøres status over, hvor langt den studer

Arbejdsfællesskab og institutionskultur

Når de studerende begynder i praktik, har de ikke nødvendigvis kendskab til arbejdet i jeres insti

Formalia - Hvad skal der være styr på?

KompetencemålDen studerende skal arbejde ud fra de kompetencemål, som ligger til grund for den a

Portfolio

I løbet af praktikken skal den studerende arbejde med portfoliometoden. Intentionen med denne met

Prøven

Praktikkerne afsluttes med en prøve. Efter 1. og 2. praktik deltager praktikvejlederen fra insti

Råd til god vejledningspraksis

Et godt læringsmiljø og dertilhørende vejledning er afhængig af flere faktorer. Nedenfor har v

Råd til praktikinstitutioner

Denne vejledning er udarbejdet af PLS - Pædagogstuderendes Landssammenslutning for at give svar p

Rettigheder

Vi har herunder listet nogle af de rettigheder, der gælder for pædagoger og pædagogstuderende o

Særlige vilkår for pædagogstuderende

Studerende har som ansatte (i de lønnede praktikker) samme overenskomstmæssige rettigheder som d

Vejledning

Den studerende har krav på vejledning i sin praktik jf. bekendtgørelsen. §9 Stk. 2.“Praktiks

pls meld dig ind 2015 blue

Meld dig ind i Danmarks bedste studieorganisation

For kun 99 kr om måneden får du: Fagblade + Personlig rådgivning + Fagligt fællesskab + Billige Forsikringer + Kurser + Rabatkort + og meget mere...

MELD DIG IND

feedback
feedback