Råd til god vejledningspraksis

godt raad

Et godt læringsmiljø og dertilhørende vejledning er afhængig af flere faktorer. Nedenfor har vi samlet en række konkrete råd og tiltag, som kan være med til at skabe rammerne for den bedst mulige praktik for både studerende og institution.

Et godt læringsmiljø tager højde for den studerendes erfaringer med praksis - så udviklingen er kontinuerlig, og der hele tiden “bygges ovenpå” i et passende tempo.

Lav en plan for hele praktikperioden (sammen med den studerende):

 • Hvad skal der ske i institutionen i praktikperioden?
 • Hvornår er der studiedage?
 • Hvornår skal den studerende lave projekter, og hvem kan evt. hjælpe?
 • Fx en kollega med særlig faglige kompetencer inden for projektet

Rammesæt vejledningstimerne:

 • Hvilke(n) ugedag(e) er der vejledning? Sæt det i kalenderen og prioriter det
 • Start hver vejledning med at spørge ind til, hvordan det går og giv plads til undren og kritik
 • Vær nysgerrig på den studerendes iagttagelser og brug dem som afsæt for dialog
 • Brug praksis som udgangspunkt for de pædagogiske refleksioner og brug mindre tid på at vurdere den studerende

Vejled også i praksis:

Du må som vejleder gerne være til rådighed og vejlede den studerende i praksis, men accepter at den studerende er ny på feltet og øver sig og derfor ikke altid handler i tråd med din eller institutionens forventninger

Handleplaner, nødplaner etc:

 • Brug tid på at sætte den studerende ind i fx pædagogiske handleplaner, beredskabsplaner og rutiner
 • Giv den studerende tid til at læse op i arbejdstiden

Inddrag den studerende i arbejdet med læringsmiljøet:

 • Giv tid til at øve sig
 • Vær konkret hvis du ønsker en særlig opgave løftet fx mere initiativ ved frokosten
 • Accepter at den studerende ikke altid er enig eller forstår alle facetter af institutionens praksis, så længe der reflekteres over den

Husk at jeres arbejdsmiljø også er de studerendes - og det er også deres læringsmiljø:

 • Giv dem ansvar (men ikke alenevagter) og husk at spørge ind undervejs, så I kan ændre og justere løbende.

Dokumentation
Den studerende skal undervejs dokumentere arbejdet og processen med kompetence- og læringsmålene. Dermed får den studerende materiale til brug ved portfolio og praktikprøve. SE mere under afsnittet PORTFOLIO.

Ydermere kan disse være et nyttigt afsæt for fælles refleksioner i vejledningstimerne.

Lav en plan
Vi anbefaler, at vejleder og studerende sammen udarbejder en konkret (tids)plan for arbejdet, så I har overblik over, hvor langt den studerende er med sine mål. Det er samtidig med til at synliggøre, at I som institution har skabt gode rammer for arbejdet med kompetence-, videns- og færdighedsmål. Derudover skal der selvfølgelig være plads til at tage den daglige praksis og eventuel undren over praksis op og reflektere over og lære af disse.

Hvis I er usikre på (lov)grundlaget for en lønnet praktikant, kan det anbefales at læse: Studieordningen fra den studerendes uddannelsessted, Bekendtgørelsen og overenskomsten for pædagogerne.

Læs mere her

 

Som praktikinstitution eller praktikvejleder er du velkommen til at kontakte PLS, for at få mere information om de studerendes rettigheder. Ring: 3546 5880

 

Vælg stikord og læs artiklen nedenfor:

2/3-samtalen

Det er ved 2/3-samtalen, at praktikken evalueres, og der gøres status over, hvor langt den studer

Arbejdsfællesskab og institutionskultur

Når de studerende begynder i praktik, har de ikke nødvendigvis kendskab til arbejdet i jeres insti

Formalia - Hvad skal der være styr på?

KompetencemålDen studerende skal arbejde ud fra de kompetencemål, som ligger til grund for den a

Portfolio

I løbet af praktikken skal den studerende arbejde med portfoliometoden. Intentionen med denne met

Prøven

Praktikkerne afsluttes med en prøve. Efter 1. og 2. praktik deltager praktikvejlederen fra insti

Råd til god vejledningspraksis

Et godt læringsmiljø og dertilhørende vejledning er afhængig af flere faktorer. Nedenfor har v

Råd til praktikinstitutioner

Denne vejledning er udarbejdet af PLS - Pædagogstuderendes Landssammenslutning for at give svar p

Rettigheder

Vi har herunder listet nogle af de rettigheder, der gælder for pædagoger og pædagogstuderende o

Særlige vilkår for pædagogstuderende

Studerende har som ansatte (i de lønnede praktikker) samme overenskomstmæssige rettigheder som d

Vejledning

Den studerende har krav på vejledning i sin praktik jf. bekendtgørelsen. §9 Stk. 2.“Praktiks

pls meld dig ind 2015 blue

Meld dig ind i Danmarks bedste studieorganisation

For kun 99 kr om måneden får du: Fagblade + Personlig rådgivning + Fagligt fællesskab + Billige Forsikringer + Kurser + Rabatkort + og meget mere...

MELD DIG IND

feedback
feedback