Vejledning

godt raad

Den studerende har krav på vejledning i sin praktik jf. bekendtgørelsen.

§9 Stk. 2.
“Praktikstedet har ansvaret for, at den studerende modtager praktikvejledning i overensstemmelse med kompetencemålene for praktikperioden.”

Det betyder i praksis, at der ikke findes konkrete anvisninger for, hvor meget vejledning den studerende skal modtage. Derfor har PLS en række anbefalinger til, hvordan vejledningen bør udmøntes.

PLS anbefaler

  • Skemalagt vejledning 1-2 gange om ugen af 1-2 timers varighed (Evt. + forberedelse)
  • Vejledningen skal tage udgangspunkt i kompetencemålene og institutionens uddannelsesplan
  • Den studerende opfordres til at lave dagsorden og referater for vejledningsmøderne

Det er vigtigt, at du som praktikvejleder orienterer dig i de kompetencemål, der gælder for den studerende, I modtager.

Vi anbefaler, at vejledningsrummet mellem dig og den studerende bliver underlagt tavshedspligt, så den studerende kan fortælle om oplevelser uden at bekymre sig om at det kommer videre. Fortæl det til den studerende.

Uddannede vejledere
PLS anbefaler ligeledes, at alle praktikvejledere er pædagoguddannede - gerne suppleret med vejlederkurser og/eller vejlederuddannelse. Dette er ikke altid muligt for institutionerne at tilbyde, men i så fald ser vi gerne, at den tildelte vejleder får tid til at læse op og undersøge grundlaget for praktikken samt forberede praktikvejledningen.

Som udgangspunkt bør der afsættes minimum to timer om ugen til vejlederrollen, heraf mindst en time brugt til vejledning af den studerende.
At være vejleder kræver tid til forberedelse og kontinuitet i vejledningsarbejdet, hvilket kræver opbakning fra hele personalegruppen.

 

Som praktikinstitution eller praktikvejleder er du velkommen til at kontakte PLS, for at få mere information om de studerendes rettigheder. Ring: 3546 5880

 

Vælg stikord og læs artiklen nedenfor:

2/3-samtalen

Det er ved 2/3-samtalen, at praktikken evalueres, og der gøres status over, hvor langt den studer

Arbejdsfællesskab og institutionskultur

Når de studerende begynder i praktik, har de ikke nødvendigvis kendskab til arbejdet i jeres insti

Formalia - Hvad skal der være styr på?

KompetencemålDen studerende skal arbejde ud fra de kompetencemål, som ligger til grund for den a

Portfolio

I løbet af praktikken skal den studerende arbejde med portfoliometoden. Intentionen med denne met

Prøven

Praktikkerne afsluttes med en prøve. Efter 1. og 2. praktik deltager praktikvejlederen fra insti

Råd til god vejledningspraksis

Et godt læringsmiljø og dertilhørende vejledning er afhængig af flere faktorer. Nedenfor har v

Råd til praktikinstitutioner

Denne vejledning er udarbejdet af PLS - Pædagogstuderendes Landssammenslutning for at give svar p

Rettigheder

Vi har herunder listet nogle af de rettigheder, der gælder for pædagoger og pædagogstuderende o

Særlige vilkår for pædagogstuderende

Studerende har som ansatte (i de lønnede praktikker) samme overenskomstmæssige rettigheder som d

Vejledning

Den studerende har krav på vejledning i sin praktik jf. bekendtgørelsen. §9 Stk. 2.“Praktiks

pls meld dig ind 2015 blue

Meld dig ind i Danmarks bedste studieorganisation

For kun 99 kr om måneden får du: Fagblade + Personlig rådgivning + Fagligt fællesskab + Billige Forsikringer + Kurser + Rabatkort + og meget mere...

MELD DIG IND

feedback
feedback