Ansættelsesbrev

ansaettelsespapir PLS

Ansættelsesbrevet fastsætter de minimumskrav, der gælder for en ansættelse i Danmark.

Pædagogstuderende har som udgangspunkt ikke mulighed for selv at vælge en praktikplads, og er derfor tvunget til at acceptere den praktik, seminariet har til rådighed og kan tilbyde den studerende – uanset om institutionen har ordnede forhold eller ej. Derfor er et ansættelsesbevis af meget stor betydning.

Desværre hører PLS ofte om pædagogstuderende i lønnet praktik, der hverken får et ansættelsesbrev eller er omfattet af en overenskomst.

Lovens krav til ansættelsesbeviset
Et ansættelsesbevis skal indeholde følgende oplysninger:

  • Arbejdsgiverens og lønmodtagerens navn og adresse
  • Arbejdsstedets beliggenhed
  • Beskrivelse af arbejdet eller angivelse af lønmodtagerens titel, rang, stilling eller jobkategori
  • Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt
  • Ansættelsesforholdets forventede varighed, hvor der ikke er tale om tidsubestemt ansættelse
  • Lønmodtagerens ferierettigheder
  • Lønmodtagerens og arbejdsgiverens opsigelsesvarsler
  • Lønmodtagerens løn, pensionsbidrag mv. samt lønnens udbetalingstermin
  • Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid
  • Angivelse af hvilke kollektive overenskomster eller aftaler, der eventuelt regulerer arbejdsforholdet

Det sidste punkt er overordentlig vigtigt. Hvis der ikke er overenskomst eller andre aftaler, der regulerer arbejdsforholdet, så er det her der skal aftales om: Sygefravær, barns sygedage, omsorgsdage, barsel, mer- og overarbejde, opsigelse m.m. Eller man kan nøjes med at skrive, at man er omfattet af samme regler som er gældende i "Overenskomst for pædagogstuderende der er i lønnet praktik" i BUPL og SL´s overenskomst for pædagogstuderende.

Alle lønmodtagere er omfattet
Det fremgår af loven ("Lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet", der trådte i kraft den 1. juli 1993), at den gælder for alle lønmodtagere, hvis ansættelsesforhold har en varighed på mere end én måned, og hvis gennemsnitlige ugentlige arbejdstid overstiger 8 timer. Loven omfatter således størstedelen af de fuld- eller deltidsbeskæftigede i Danmark. Dermed også pædagogstuderende i lønnet praktik, og hvis man i sit studiejob opfylder de beskrevne betingelser om 8 timer.

Det er præciseret i loven, at arbejdsgiveren skal give lønmodtageren et ansættelsesbevis senest en måned efter, at ansættelsesforholdet er påbegyndt. Og som det fremgår, er de fleste af oplysningerne jo ganske naturlige at give for en arbejdsgiver. Derfor vil der heller ikke være noget som helst, der taler for, at arbejdsgiveren ikke skulle være villig til at give et ansættelsesbevis, med mindre man bevidst har planer om ikke at sikre sine medarbejdere et minimum af sikkerhed i ansættelsen. Men loven er ufravigelig, ingen kan komme uden om at skulle overholde den, og hvis arbejdsgiveren ikke lever op til lovens forpligtelser, kan arbejdsgiveren idømmes en godtgørelse, der tilfalder arbejdstageren.

10.000 kroner i erstatning for manglende papirer
Udgangspunktet er i dag, at en manglende opfyldelse af ansættelsesbevisloven medfører krav om betaling af 10.000 kroner. Det skal pointeres, at godtgørelsesbeløbet er skattefrit for lønmodtageren. PLS har dog ikke kendskab til pædagogstuderende, der har fået udbetalt godtgørelse. Det kan hænge sammen med, at det trods alt ikke er det helt store problem med manglende ansættelsesbevis. Men det kan i realiteten også hænge sammen med, at pædagogstuderende enten ikke har været klar over, at denne lov skal overholdes, og at der rent faktisk kan blive tale om en godtgørelse, hvis den ikke overholdes, eller at pædagogstuderende ikke anser det for særligt vigtigt at få et ansættelsesbevis, når man "bare" er i praktik.

Men det man skal se på er, at man rent faktisk er ansat, og at de regler, der gælder på arbejdsmarkedet, også gælder når man er studerende i lønnet praktik. Hvis du ikke får et ansættelsesbrev, er det vigtigt, at du henvender dig til PLS, for at vi kan sikre dig at love og regler også overholdes over for pædagogstuderende, der er i lønnet praktik.

Som medlem af PLS kan du altid kontakte os, for at få mere information og personlig rådgivning.

pls meld dig ind 2015 blue

Meld dig ind i Danmarks bedste studieorganisation

For kun 99 kr om måneden får du: Fagblade + Personlig rådgivning + Fagligt fællesskab + Billige Forsikringer + Kurser + Rabatkort + og meget mere...

MELD DIG IND

feedback
feedback