Arbejdsmiljø

Dit fysiske arbejdsmiljø omhandler stort set alt det på arbejdspladsen, som ikke er mennesker, samarbejde og planlægning.

Arbejdsmiljø omhandler: Lokaler, indeklima, farlige stoffer, passiv rygning, arbejdsstillinger, hjælpemidler etc. For alle disse elementer gælder ofte særlige regler fra Arbejdstilsynet.

Et godt fysisk arbejdsmiljø er en del af et godt samlet arbejdsmiljø. Arbejdspladsen har højst sandsynligt en arbejdsmiljørepræsentant som arbejder for, at de fysiske vilkår er i orden. Det kan fx være en god idé at blive instrueret i løft og hygiejne i forhold til brugerne på institutionen.

Det psykiske arbejdsmiljø omfatter en hel række forhold på arbejdspladsen, som ikke kun kan løses af arbejdsmiljørepræsentanten. Tillidsrepræsentanten kan inddrages fx, hvis problemerne har at gøre med samspillet mellem ledelse og medarbejdere. Et godt psykisk arbejdsmiljø har stor betydning for medarbejdernes trivsel og udvikling, og for hele arbejdspladsens kvalitet. Derfor er det vigtigt at du som studerende fortæller din vejleder eller anden tillidsperson, hvis du oplever et dårligt psykisk arbejdsmiljø - det kan være forhold som fx konflikter, stress, udbrændthed eller lignende.

For at der er et godt arbejdsmiljø, også for dig som studerende i praktik, skal alle institutioner udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Følsom risikogruppe
Studerende i praktik betragtes som en særlig følsom risikogruppe, idet de på linie med andre, der starter på et nyt arbejde, mangler uddannelses- og erfaringsmæssige forudsætninger, som kan have betydning for arbejdsmiljøforholdene i forhold til fx vold, stress og personløft. Denne gruppe har en forhøjet risiko for at komme til skade ved voldsulykker og lignende og har større risiko for at stå alene med følgerne. Hvis du som medarbejder udsættes for vold eller trusler om vold, er det en arbejdsulykke, som arbejdsgiveren i samarbejde med den ansatte har pligt til at anmelde til Arbejdstilsynet. Voldsulykker kan betyde, at den studerende må afbryde studieforløbet. Det kan være nødvendigt at melde vold til Politiet. Det skyldes at der har været tilfælde, hvor vold som ikke er blevet politianmeldt, har resulteret i manglende erstatning, ved evt. “følgevirkninger” som fx uarbejdsdygtighed pga. angst eller lignende. Hvis du oplever vold, anbefaler vi at du ringer til PLS og i samarbejde med ledelsen anmelder episoden til Politiet inden for 72 timer. Se mere under afsnittet om vold.

Du skal have en instruktion, når du starter
Arbejdsgiveren skal sikre, at du som studerende får en grundig introduktion i arbejdet - navnlig i forhold til alenearbejde, personløft, smittefare og vold. Du skal på lige fod med det øvrige personale have kendskab til arbejdspladsens rutiner i forhold til krisehjælp, vaccination, anmeldelse af arbejdsskader, introduktion i brug af hjælpemidler og andre forhold, der har betydning for din sikkerhed og sundhed.

Studerende i praktikken er omfattet af Arbejdsmiljøloven og Arbejdsskadeforsikringsloven.

Hvis du er i tvivl, så snak med din tillidsrepræsentant og/eller arbejdsmiljørepræsentanten.

Det skal der stå
I ansættelsesbrevet skal der stå hvilken institution du ansættes ved, at det er en praktikantstilling du besætter, hvornår du begynder og på hvilket tidspunkt du skal holde op. Hvor meget du får i løn og hvornår udbetalingen finder sted. Samt hvor mange timer du gennemsnitlig skal arbejde pr. uge. (30 timer skal ansættelsen lyde på, arbejdstiden planlægges med 32,5, timer pr uge, for at optjene frihed til studieindkaldsdagene).

Ligeledes skal der stå at du er ansat i henhold til overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for pædagogstuderende i en lønnet praktik.

Et ansættelsesbrev er ikke det samme som en uddannelsesaftale.

Som medlem af PLS kan du altid kontakte os, for at få mere information og personlig rådgivning.

pls meld dig ind 2015 blue

Meld dig ind i Danmarks bedste studieorganisation

For kun 99 kr om måneden får du: Fagblade + Personlig rådgivning + Fagligt fællesskab + Billige Forsikringer + Kurser + Rabatkort + og meget mere...

MELD DIG IND

feedback
feedback