Arbejdsskader

Ifølge Arbejdsmiljøloven har arbejdsgiveren, hvor du som studerende er i praktik, ansvaret for at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige.

Studerende er omfattet af Arbejdsmiljøloven og i 2.-3. års praktikperioderne også Arbejdsskadeforsikringsloven.

Ifølge loven skal særlige risikogrupper - herunder studerende, beskyttes imod fare, som for dem er særligt alvorlige. Arbejdsgiveren skal sikre, at du som studerende får en grundig introduktion i arbejdet - navnlig i forhold til alene-arbejde, personløft, smittefare og vold. Du skal have kendskab til arbejdspladsens rutiner i forhold til krisehjælp, vaccination, anmeldelse af arbejdsskader, introduktion i brug af hjælpemidler og andre forhold, der har betydning for din sikkerhed og sundhed.

Anmeldelse af arbejdsskader
Arbejdsskadeforsikringsloven åbner mulighed for, at den skadelidte kan få dækket nødvendige behandlingsudgifter, erstatning for mén efter ulykker samt erstatning for tab af erhvervsevne.

Hvis du som studerende bliver udsat for en arbejdsulykke eller arbejdsskade, er det vigtigt, at du tager til din læge eller på skadestuen og får en lægeerklæring. Derefter skal du kontakte arbejdsmiljørepræsentanten eller institutionens leder hurtigst muligt, med henblik på, at få arbejdsskaden korrekt anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen, Arbejdstilsynet og forsikringsselskabet. Anmeldelse af arbejdsulykker skal ske senest 9 dage efter ulykken.

Hvis der opstår tvivl - skal I kontakte den lokale fagforening.

Som medlem af PLS kan du altid kontakte os, for at få mere information og personlig rådgivning.

pls meld dig ind 2015 blue

Meld dig ind i Danmarks bedste studieorganisation

For kun 99 kr om måneden får du: Fagblade + Personlig rådgivning + Fagligt fællesskab + Billige Forsikringer + Kurser + Rabatkort + og meget mere...

MELD DIG IND

feedback
feedback