Hviletid

Hovedreglen for forholdet mellem arbejde og hvile er den såkaldte ”11-timers regel”.

11-timers reglen betyder, at alle medarbejdere inden for et døgn skal have en samlet hviletid på mindst 11 timer. Der skal altså gå mindst 11 timer fra medarbejderen holder fri, og indtil han eller hun igen skal møde på arbejde.

11-timers reglen skal så vidt muligt overholdes, men det er tilladt i særlige tilfælde hvor det ikke er muligt at overholde den, at tilrettelægge arbejdstiden med mindre end 11 timers fri i perioden imellem. Det vil sige at institutionen har mulighed for at få dispensation til nedsættelse af 11-timers reglen til 8 timer. En sådan dispensation skal indgås mellem institutionen og den forhandlingsberettigede fagforening, eller mellem institutionen og Arbejdstilsynet. Dispensationen skal foreligge skriftligt. Spørg din tillidsrepræsentant om hvilken overenskomst der er gældende, og dermed hvilke regler du hører under på din praktikinstitution. Ellers kontakt din lokale fagforening.

Inden for hver periode på 7 døgn skal de ansatte have et ugentligt fridøgn, der skal ligge i umiddelbar tilslutning til en daglig hvileperiode. Det ugentlige fridøgn skal så vidt muligt falde på søndage. Men ved arbejde med pasning af mennesker, som f.eks. en døgninstitution, kan det ugentlige fridøgn udskydes og erstattes af tilsvarende frihed senere, når det er nødvendigt af beskyttelseshensyn eller for at sikre kontinuerlige ydelser eller vedvarende produktion.

Som medlem af PLS kan du altid kontakte os, for at få mere information og personlig rådgivning.

pls meld dig ind 2015 blue

Meld dig ind i Danmarks bedste studieorganisation

For kun 99 kr om måneden får du: Fagblade + Personlig rådgivning + Fagligt fællesskab + Billige Forsikringer + Kurser + Rabatkort + og meget mere...

MELD DIG IND

feedback
feedback