Kompetencemål

Når du starter i praktik, skal der i samarbejde mellem dig som studerende, seminariet og praktikstedet udarbejdes kompetencemål som uddybes via videns- og færdighedsmål.

Det er de mål, din praktik skal vurderes ud fra – og ikke andet. Det er derfor vigtigt, at du lægger en plan i starten af praktikken, for, hvordan du vil arbejde med kompetencemålene. Det er dig, der ved, hvad der kunne være godt for dig at arbejde med i den kommende praktik i forhold til din uddannelse.

Tænk konkret og målrettet
Lægger din plan for hvordan du vil opnå kompetencemålene og videns- og færdighedsmål er det vigtigt, at du laver dem handlingsrettede, altså at du gør dig nogle overvejelser om hvordan du vil arbejde med dem fx gennem vejledningstimer, ved at skrive dagbog, planlægge bestemte aktiviteter osv.

Brug dine vejledningstimer til at sætte fokus på dit arbejde med kompetencemålene. I sidste ende er det dem du skal vurderes på til eksamen.

Du finder kompetencemålene her

Som medlem af PLS kan du altid kontakte os, for at få mere information og personlig rådgivning.

pls meld dig ind 2015 blue

Meld dig ind i Danmarks bedste studieorganisation

For kun 99 kr om måneden får du: Fagblade + Personlig rådgivning + Fagligt fællesskab + Billige Forsikringer + Kurser + Rabatkort + og meget mere...

MELD DIG IND

feedback
feedback