Mer- og overarbejde

Arbejdsplanen bruges til at registrere, om du arbejder flere timer de enkelte dage, end du skulle.

Hvis du selv er indstillet på det, kan du tage mer- eller overarbejde på institutionen, hvor du er i praktik. Hvorvidt du får afspadsering eller udbetalt løn for dit mer- eller overarbejde, afhænger af hvad du kan aftale med stedet.

Løn for over- og merarbejde
Hvis du får udbetalt løn for mer- eller overarbejde, skal du have løn som en deltidsansat pædagog på begyndelsesløn (løntrin 26). Du skal have dit mer/overarbejde udbetalt, senest når du stopper din praktik, eller 3 måneder efter normperioden, hvori de optjenes.

Akut tilkald til en ekstravagt skal honoreres med minimum 3 timer uanset længden på vagten og gives som overarbejde.

Som medlem af PLS kan du altid kontakte os, for at få mere information og personlig rådgivning.

pls meld dig ind 2015 blue

Meld dig ind i Danmarks bedste studieorganisation

For kun 99 kr om måneden får du: Fagblade + Personlig rådgivning + Fagligt fællesskab + Billige Forsikringer + Kurser + Rabatkort + og meget mere...

MELD DIG IND

feedback
feedback