Nedsat tid i praktikken pga. handicap eller kronisk sygdom

Studerende med kronisk sygdom eller handicap har mulighed for at gennemføre praktikkerne på nedsat tid.

Uddannelelsestederne skal rådgive dig
Uddannelsesstedet har pligt til at orientere alle studerende om muligheden for nedsat tid i praktikken.

Uddannelsesstederne har forskellige procedurer og deadlines omkring ansøgningerne, så det er vigtigt, at du orienterer dig lokalt omkring de gældende forhold på netop dit studiested. Alle studiesteder har deadlines for ansøgningerne et godt stykke tid inden praktikstart, så du skal i gang i god tid.

For at kunne behandle din ansøgning skal der bruge følgende:

  • en begrundet ansøgning om nedsat tid fra den studerende
  • en aktuel lægeerklæring som dokumenterer skånebehovet
  • en uddannelsesfaglig vurdering foretaget af uddannelsesinstitutionen (ved uddannelseslederen)

Når du har lægeerklæring og ansøgning, tager du kontakt til uddannelseslederen. Uddannelseslederen har ansvaret for, at der bliver lavet en uddannelsesfaglig vurdering, samt at den samlede ansøgning bliver vurderet.

Økonomi
Studerende på nedsat tid må ikke længere trækkes i løn. Der står nu i overenskomsten:

[O.18] Bemærkning: Studerende, der gennemfører praktikken på et nedsat timetal, jf. § 28, stk. 2, aflønnes med ovennævnte løn uden lønreduktion. 

Se fx BUPLs nye overenskomst her: https://bupl.dk/wp-content/uploads/2018/09/filer-o.18-60.01-overenskomst-for-paedagoger-ved-daginstitutioner-skolefriti.._.pdf (side 26)

OBS: Det er ikke muligt at få fuld løn på nedsat tid, når du er i praktik i en institution uden overenskomst. Er du i tvivl om din kommende praktik er uden overenskomst, så kontakt PLS

Nye udfordringer for de studerende
Det er en sejr, at studerende på nedsat tid nu ikke må trækkes i løn, men det medfører også nye problemer. Fx at institutionerne afviser at tage de studerende i praktik, når de skal have nedsat tid. Dette mener vi i PLS ikke er i orden, og vi er derfor i gang med, at rejse de første sager.

Mulige grunde til afslag
De mest almindelige grunde PLS ser til afslag på nedsat tid er: For lavt timetal – hvis det skønnes at den studerende kan arbejde under 25 timer, bliver det som oftest vurderet, at den studerende ikke kan nå de faglige mål for praktikken.

Kontakt PLS for at få hjælp
Hvis du overvejer at søge nedsat tid eller oplever problemer med at få en praktikplads pga. nedsat tid, anbefaler vi, at du kontakter os for rådgivning og vejledning. Skriv gerne på .

Fakta om lægeerklæring
Skal konkret beskrive den studerendes lidelse/handicap og det heraf følgende skånebehov med en lægefaglig vurdering af, at skånebehovet alene kan tilgodeses ved en nedsættelse af timetallet og ikke på anden måde, f.eks. med mulighed for hvile på praktikinstitutionen eller ved aflastning ved f.eks. løft.

Fakta om uddannelsesfaglig vurdering
På baggrund af den studerendes ansøgning og ønske om nedsættelse af timetallet, foretager uddannelsesinstitutionen - ved uddannelseslederen - en uddannelsesfaglig vurdering af den konkrete studerendes muligheder for at opnå de fastsatte læringsmål for praktikperioden, uanset at timetallet nedsættes. Den faglige vurdering foretages på baggrund af den studerendes hidtidige opnåede faglige udbytte af uddannelsen. Hvis den uddannelsesfaglige vurdering ikke støtter den studerendes ønske om nedsættelse af timetallet - eller nedsættelsen kun skønnes faglig forsvarlig med en mindre nedsættelse end det, den studerende har søgt om - skal dette fremgå af den vurdering, som institutionen foretager.

 

pls meld dig ind 2015 blue

Meld dig ind i Danmarks bedste studieorganisation

For kun 99 kr om måneden får du: Fagblade + Personlig rådgivning + Fagligt fællesskab + Billige Forsikringer + Kurser + Rabatkort + og meget mere...

MELD DIG IND

feedback
feedback