Opgaveskrivning på pædagogstudiet

opgaveskrivning 2018

Som pædagogstuderende skal du skrive mange forskellige typer opgaver i løbet af studiet: Portfolioopgaver, praktikopgaver, refleksionsopgaver, modulopgaver, bundne opgaver og selvstændige opgaver. Her på siden finder du råd om opgaveskrivning, links til sider om opgaveskrivning samt gode bøger om emnet.

PLS har hidtil haft en opgavesamling med eksempler på forskellige typer opgaver, men den er nu nedlagt, da der ikke var nok studerende, der bidrog med nye opgaver til den. Derfor kom "ud af trit" med virkeligheden.

 

Gode råd om opgaveskrivning

Mange studerende oplever problemer med opgaveskrivningen, derfor har vi her samlet 5 gode råd til at komme igang eller videre med din skrivning.

1: Undersøg hvad opgaven skal indeholde
Læs din studieordning og evt. modulbeskrivelse for at finde ud af, hvad der gælder af retningslinjer for den opgave du skal til at igang med. Det er dumt at bruge tiden på at skrive noget forkert. Bed evt. din undervise konkretisere, hvad opgaven skal/kan indeholde.

2: Lav en god problemformulering
Vælg et emne og arbejd dig videre fra emnet mod en problemformulering ved at stille spørgsmål til dig selv som: Hvad undrer jeg mig over? Hvorfor er emnet vigtigt/interessant for pædagogfaget? Hvilke(t) spørgsmål giver det mig grund til at stille?

3: Skriv!
Skriv og skriv og skriv - du kan altid rette i dit materiale senere. Lav evt. overskrifter for din opgaves elementer og fyld ud, der hvor du ved, hvad du vil have med. Tjek at delene passer sammen løbende.

4: Få feedback
Uanset om du skriver alene eller i gruppe, er det godt at få feedback, på det du skriver. Lad dine medstuderende kommentere på, hvad der fungerer godt, og hvad der kan blive tydeligere.

5 Problemformulering og konklusion skal hænge sammen
Sørg for at problemformulering og konklusion hænger sammen - de skal i princippet kunne læses i forlængelse af hinanden uden resten af opgaven. Begynd gerne på konklusionen før opgaven er færdig. På den måde finder du ud af, hvad du mangler at undersøge i opgaven.

 

Inspiration - hjemmesider

Her kan du læse mere om opgaveskrivning.

Hjælp til opgaveskrivning
Du kan også søge hjælp til opgaveskrivning på Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU)s hjemmeside. Her finder du fx skemaer, der guider dig igennem forskellige dele af en akademisk opgave.
studerende.au.dk

Akademisk studieværktøj
AU har også lavet en ‘studypedia’ med tips og råd til studielivets. Her kan du læse mere om noteskrivning, feedback og eksamensforberedelse.
studypedia.au.dk

Guide til akademisk opgaveskrivning - VIA Pædagoguddannelsen i Viborg
ucviden.dk

Opgaveskrivning
Denne side tilbyder en række hjælpeværktøjer til din opgave skrivning, fra litteratursøgning til hvordan du afslutter opgaven med en litteraturliste.
biblioteket.pha.dk

 

Få styr på reglerne

Studieordning og modulplan
Nogle opgaver er delafleveringer i et modul, andre er direkte forbundet med en prøve eller eksamen. Læs din studieordning eller modulplan/undervisningsplan grundigt, for at vide, hvad kriterierne er for den opgave og eksamen du skal igang med.

Du kan læse mere om eksaminer her på vores hjemmeside

 

Bøger om opgaveskrivning

I PLS modtager vi ind i mellem bøger om pædagogik, og på det seneste har vi modtaget disse:

Undersøgelser med børn - Observation, interview og analyse i pædagogisk praksis
Anja Marschall og Sine Penthin Grumløse, Hans Reitzels Forlag, 2022

- Bogen egner sig rigtig godt som metodebog når du skal ud i din "fjerde praktik" eller også kaldet "bachelorpraktikken". Her skal du være 'på' på en ny måde, og indgår ikke i normeringen, men indtager rollen som observatør og dataindsamler. Bogen giver mange praksiseksempler fra opgaver, som er brugbare i arbejdet med metodevalg og tilgange til empiriindsamlingsprocessen.

Undersøgelser - Videnskabsteori og metode i pædagogiske studier
Martha Mottelson og Lars Jakob Muschinsky, Hans Reitzels Forlag, 2017

– En lille, forholdsvis let læselig bog, der er nem at slå op i under fx forskningsmæssige positioner og traditioner som fænomenologi og hermeneutik eller under undersøgelsens faser fx metodologi, empiri og analyse.

God stil i professionsopgaver - En grundbog
Kit Stender Petersen og Ditte Dalum Christoffersen, Hans Reitzels Forlag, 2017

– En kort og letlæst bog, der følger opbygningen af en klassisk akademisk opgave. Lægger sig op ad "Den gode opgave" men er mindre detaljeret og rettet specifikt mod professionsopgaver. Mange eksempler.

Bachelorprojekter inden for det pædagogiske område - Indblik i videnskabelige metoder
Stinne Glasdam, Gitte Riis Hansen og Søren Pjengaard (red.), Hans Reitzels Forlag, 2016

– En gennemgang af forskellige videnskabelige metoder til bachelorprojekter på pædagog- og læreruddannelserne

Skriv og skriv - red din opgaveskrivning
Stine Heger og Helle Hvass

– Har du oplevet at være på dybt vand i en skriveproces? Godt. Så er du ligesom de fleste andre studerende før dig. Og det eneste, der hjælper, når det er svært at skrive, det er at skrive (og skrive). Derfor skal du ikke bare læse bogen her, du skal også skrive i den. Det kan nemlig få dig i gang og videre med din opgaveskrivning.

 

Har du ideer? 

Kan du anbefale hjemmesider om opgaveskrivning, opgavesamlinger, debatsteder, facebooksider og lignende, så hører vi gerne fra dig. Skriv

 

 

Søg på pls.dk

pls meld dig ind 2015 blue

Meld dig ind i Danmarks bedste studieorganisation

For kun 99 kr om måneden får du: Fagblade + Personlig rådgivning + Fagligt fællesskab + Billige Forsikringer + Kurser + Rabatkort + og meget mere...

MELD DIG IND

feedback
feedback