Støtte til Talblinde

penge PLS

I modsætning til ordblindhed er der ikke meget viden tilgængelig om talblindhed, og der er derfor også et begrænset omfang af hjælpemidler, som studerende kan søge.

Heldigvis findes der muligheder for at få hjælp, og vi vil her guide dig til hvordan du søger hjælp. Vi har desuden samlet en række gode links om talblindhed

Hvad er talblindhed?
Dyscalculi (talblindhed) fungerer som et synonym eller som en samlet betegnelse for en række forhold.
 Begrebet dyscalculi har ikke en entydigt og klar definition, da forskningen er alsidig. 


Der er dog generel enighed om, at personer med dyscalculi har svært ved at lære og huske fundamentale principper inden for matematik og regneprocedurer. Dette kan komme til udtryk på mange forskellige måder; fx have svært ved at vurdere om man har penge nok, når man er ude at købe ind samt at huske datoer, navne og steder.

Som pædagogstuderende kan dette komme til udtryk ved, at det er svært at overskue og forholde sig til tidsangivelser. Det kan bl.a. være ved at overskue, hvor meget tid man skal brug på at læse tekster til undervisningen, hvor lang tid man skal bruge på at arbejde med læringsmål i praktikken osv.

Søg hjælp
Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er talblind eller ej, har du mulighed for at få lavet en udredning, som vil klargøre, om du er talblind eller ej. Efter denne test er lavet, kan du søge om støttemuligheder. Dette forgår via den Specialpædagogisk studiestøtte (SPS).

For at få lavet testen skal du kontakte din studievejleder på uddannelsesstedet.

Gode links

Børne- og Undervisningsministeriets side om specialpædagogisk studiestøtte (SPS)

%MCEPASTEBIN%

Søg på pls.dk

pls meld dig ind 2015 blue

Meld dig ind i Danmarks bedste studieorganisation

For kun 99 kr om måneden får du: Fagblade + Personlig rådgivning + Fagligt fællesskab + Billige Forsikringer + Kurser + Rabatkort + og meget mere...

MELD DIG IND

feedback
feedback