Årsmøde

PLS holder Årsmøde fra den 27. til 29. oktober, og det er her du som medlem af PLS, har muligheden for at få indflydelse på din studieorganisation og din uddannelse!

PLS Årsmøde afholdes fra fredag den 27. oktober til søndag den 29. oktober 2023.

Alle medlemmer af PLS kan deltage med stemmeret på årsmødet. PLS dækker dine transportomkostninger og sørger for mad samt overnatning i løbet af weekenden.

Mødet afholdes på Metalskolen i Jørlunde.

Tilmelding

Sidste frist for tilmelding er den fredag den 13. oktober – af planlægningsmæssige hensyn, må du dog meget genre tilmelde dig inden den 25. september. Tilmeld dig årsmødet ved at sende en mail til pls@pls.dk, skriv "Årsmødetilmelding" i emnefeltet, samt dit fulde navn, telefonnummer og uddannelsessted i mailen.

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte PLS på telefon 3546 5880 eller på mail pls@pls.dk. Du kan også kontakte din lokale PLS-afdeling for at få mere at vide om.

Tag dine medstuderende under armen og tilmeld dig årsmødet.

Årsmødematerialer

Den 6. oktober udsendes en samlet årsmødemappe, med alle relevante dokumenter og forslag. Årsmødemappen sendes på mail til alle tilmeldte.

Dagsorden for årsmødet er:

  1. Valg af dirigenter og referenter 
  2. Godkendelse af forretningsorden 
  3. Beretning fra Hovedbestyrelsen 
  4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 
  5. Fremlæggelse og behandling af hovedbestyrelsens forslag til budget 
  6. Indkomne forslag (herunder udtalelser) 
  7. Arbejdsplan 
  8. Politiske papirer (behandles i ulige år) 
  9. Forslag til PLS’ vedtægter til vedtagelse 
  10. Fastsættelse af kontingent til vedtagelse 
  11. Valg af tre frikøbte forpersoner 
  12. Valg af fire ordinære medlemmer af Forretningsudvalget 
  13. Valg af to kritiske revisorer 
  14. Eventuelt 

Deadlines

Alle forslag og opstillinger skal sendes til pls@pls.dk 

 • Kandidater der ønsker at stille op til PLS’ forretningsudvalg eller som Forperson, skal meddele deres kandidatur til PLS sekretariat senest den 5. oktober på pls@pls.dk.
 • Forslag til vedtægtsændringer, skal sendes til PLS’ sekretariat senest den 28. september på pls@pls.dk 
 • Forslag og ændringsforslag til budget, skal sendes til PLS’ sekretariat senest den 13. oktober på pls@pls.dk
 • Forslag og ændringsforslag til arbejdsplan, politiske papirer og udtalelser kan sendes til pls@pls.dk – der er endnu ikke fastsat en deadline for disse forslag.

Siden her opdateres løbende med info om årsmødet