Økonomi

Økonomisk støtte

Når du er almen pædagogstuderende er du berettiget til at modtage SU i de perioder hvor du er på studiet (hvis ikke dine SU-klip allerede er opbrugt). Derudover er der diverse tillæg som du i særlige tilfælde kan få udbetalt sammen med din SU, og du har mulighed for at søge SU-lån.

SU

SU står for Statens Uddannelsesstøtte, og det er en økonomisk hjælp du kan få udbetalt, når du er studerende. 

Du søger SU via minSU på su.dk

Uddannelses- og forskningsstyrelsen vurderer ud fra din ansøgning, om du er berettiget til at modtage SU-støtte.
Når du er godkendt til SU, modtager du det én gang om måneden, fra du påbegynder din uddannelse (de måneder du er på studiet. Under dine praktikforløb modtager du praktikløn, og får derfor ikke SU). Beløbets størrelse afhænger af din øvrige indtægt.

Du skal betale skat af din SU, og den trækkes automatisk, inden SU'en udbetales til dig. 

Fribeløbet

Der er grænser for hvor stort et beløb, du må tjene ved siden af din SU på et år. Det beløb hedder årsfribeløb.

En af betingelserne for at være berettiget til SU er, at du ikke tjener for meget ved siden af din SU. Det beløb du må tjene ved siden af din SU hedder 'årsfribeløb', som består af 12 'månedsfribeløb'.
Du kan beregne dit årsfribeløb her

Særlig støtte

Hvis du er forælder eller har en funktionsvariation, er der særlige tillæg til din SU du kan søge. 
Du kan læse mere om de betingelser du skal opfylde, for at være berettiget til henholdsvis handicaptillæg eller forældrestøtte her.

Er du blevet godkendt til et af ovenstående tillæg, skal du være opmærksom på, at tillægene følger din SU. Dvs. de bliver udbetalt i de måneder du er SU-berettiget, og ikke kan tages med i dine praktikperioder.

SU-lån

Du kan optage et SU-lån, når du modtager SU.

Der løber renter på dit SU-lån, fra du optager det, og indtil det er betalt helt tilbage. Du skal tilbagebetale lånet i årene efter, du har afsluttet din uddannelse. Der kommer renter på dit SU-lån hver måned, fra du optager lånet. Mens du er på studiet er denne rente på 4%. Efter endt studie variere renten.

Du søger SU-lån i minSU ad to omgange:

  1. Først søger du om at optage SU-lånet i minSU.
  2. Når du har fået besked om, at du er tildelt lånet, udfylder og godkender du din låneplan i minSU

Du skal godkende en låneplan ved hvert årsskifte.

Når du er færdiguddannet skal dit SU-lån betales tilbage til Udbetaling Danmark, Studiegæld.