Noterer

Fjerde praktik

Den fjerde praktik, er ikke en praktik i samme forstand som de tre øvrige. Denne praktik er en del af bachelorprojektet, og det primære formål er indsamling af empiri.

Praktikken er af 16 dages varighed og det gennemsnitlige timetal er 30 timer pr. uge. På baggrund af den anderledes natur af praktikken, må selve øvelseselementet anses som nedprioriteret og undersøgelseselementet som opprioriteret. Det er vigtigt at du som studerende, gør dig overvejelser omkring de etiske konsekvenser af din undersøgelse, herunder spørgsmålet om samtykke, proces og metode. Dette bør den studerende afklare i samarbejde med uddannelsen og praktikstedet. Det er altså ikke deltagelsen i den daglige praksis, som er det primære mål med denne praktik, men undersøgelsen af den.

Videns- og kompetencemålene for fjerde praktik hører derfor sammen med kompetencemålene for bachelorprojektet.

Du finder dem i bekendtgørelsen her

Find dit eget praktiksted
Den studerende må i 4. praktik - til forskel fra de tre andre praktikker - meget gerne selv finde et praktiksted, idet tildelingen ikke går gennem praktikportalen. Hvis ikke den studerende selv finder et sted, kan uddannelsesinstitutionen hjælpe.