Årsmødeudtalelse: Lige muligheder for SU-fleksibilitet for alle studerende

Udtalelse vedtaget på PLS årsmøde 27. til 29. oktober 2023

Studerendes sociale og økonomiske baggrund skal ikke være afgørende for, hvilket studie man vælger. PLS mener det er en stærk dansk værdi, at alle har lige muligheder for uddannelse og dermed også for uddannelsesforløb

Regeringens plan om at sænke SU-tiden fra 6 til 5 år skaber ulige muligheder og stavnsbinder de unge til et bestemt og ekstremt snorlige uddannelsesforløb.

Der kan være mange forskellige udfordringer omkring, hvorfor man som studerende ikke når at gennemføre sin uddannelse på snorlige 5 år. Ligesom studerende i løbet af det første studieår opdager, at man har valgt forkert.

Det mener PLS ikke, at man skal optage gæld for.

Studerende med en ressourcestærk økonomisk baggrund kan måske få assistance, hvorimod dem med en svagere baggrund eller netværk må tage lån. Det synes PLS ikke er retfærdigt.

Derfor mener PLS’ at vi skal bevare SU’en på 6 år.

PLS vil sammen med andre i Elev- og studenterbevægelsen kæmpe for at bevare SU’en på 6 år. Det giver ro, fleksibilitet og ikke mindst lige muligheder for alle.