Årsmødeudtalelse om pædagoguddannelsen

Udtalelse vedtaget på PLS årsmøde 27. til 29. oktober 2023

PLS ønsker en reform af den nuværende pædagoguddannelse, så uddannelsen bliver mere attraktiv. En uddannelse med flere konfrontationstimer, mere feedback og vejledning af de studerende. Dette såvel på uddannelsesstedet som på praktikken. PLS ønsker i sammenhæng med dette et mere levende studiemiljø.

PLS ønsker en uddannelse med rum til fordybelse. Det kræver en semesterstruktur med fag af længere varighed, gennemgående undervisere der kender de studerende samt færre prøver og mål.

Der er behov for en væsentlig styrkelse af praktikken. PLS mener, at alle pædagogstuderende har krav på en uddannet praktikvejleder og ønsker derfor, at der som en del af reformarbejdet rettes fokus på praktikvejledernes uddannelse som vejledere.

PLS ønsker, at placeringen af den anden og tredje praktikperiode ændres, så opstarten af de lange praktikperioder ikke falder sammen med sommer- og juleferien. Den nuværende placering er uhensigtsmæssig både i forhold til ferie, løn og fagligt udbytte af praktikkerne.

Pædagoguddannelsen skal være en uddannelse, hvor pædagogik er i centrum, og hvor man som studerende får mulighed for at udvikle kompetencer inden for de kreative, praktiske og musiske områder og øver sig i relationelt arbejde.

PLS ønsker en pædagoguddannelse, hvor der er plads til at man kan udvikle sig både fagligt og menneskeligt undervejs – en uddannelse der er attraktiv for en bred gruppe af unge og voksne.