Opsigelse

Opsigelse

Er du blevet opsagt, eller overvejer du at sige op i en lønnet praktik? Vær opmærksom på at din løn dermed stopper, du ikke kan modtage SU og at det ikke er en rettighed at få tildelt en ny praktik. Læs mere her.

Du er blevet sagt op

Hvad kan du gøre

Er du startet i en praktik der ikke lever op til dine forventninger, er det vigtigt, at du reflekterer over årsagen hertil. Det kan være du er startet i en institution, med et arbejdsmiljø du ikke trives i, eller at du er kommet skævt fra start med din vejleder i praktikken. Ofte kan samarbejdsvanskeligheder rettes op, og her er det en god idé, at du kontakter din praktikunderviser. Din praktikunderviser kan hjælpe med at vurdere situationen og handlemulighederne. Er der udsigt til at situationen kan rettes op, kan praktikunderviseren vejlede dig i om og hvad du selv kan gøre. I nogen situationer kan praktikunderviser eller din praktikkoordinator arrangere og deltage i et møde med lederen af praktikinstitutionen.

Det er ligeledes vigtigt at du kontakter PLS med det samme. I PLS kan vi vejlede dig om dine ansættelsesrettigheder, samt være med til at vurdere, om der er behov for et møde hvor tillidsrepræsentanen deltager eller om der er behov for juridisk bistand.

Overvejer du at sige op?

Hvis du overvejer at sige din praktik op, er det vigtigt at du kontakter PLS først, da det både har betydning for din mulighed for at fortsætte uddannelsen, samt din indtægt.

Pædagoguddannelsen er kronologisk opbygget, det betyder, at du kun kan komme videre med din uddannelse, når din praktik er bestået.