Valg af praktik

Valg af praktik

Via praktikportalen skal du lave en prioriteringsliste over hvor du ønsker at komme i praktik. Du er ikke nødvendigvis sikret en af dine prioriteringer, men systemet er opbygget således, at det prøver at tilgodese flest mulige ønsker.

Du har ret til en praktikplads

Som udgangspunkt er du altid sikret en praktikplads, men dine rettigheder som studerende i forbindelse med tildelingen af praktikpladser er generelt minimale. Du kan f. eks. få tildelt en praktikplads, hvor der lang transportvej – og som ikke passer med offentlige transportmidler eller børnepasning.

Du kan ikke uden videre sige NEJ til en anvist praktikplads, men der er mulighed for at bytte med dine medstuderende indbyrdes på praktikportalen. Derudover kan du altid tage en snak med praktikkoordinatoren på din uddannelsesinstitution, så der eventuelt kan findes en løsning. Hvis det slet ikke kan lade sig gøre at finde en praktikplads der passer til dine behov, kan alternativet i sidste ende være, at du er tvunget til at tage orlov.

Straffe- og børneattest

Det er normal fremgangsmåde, at arbejdsgiveren indhenter den studerendes straffe- og børneattester – og at en godkendelse af disse, er en betingelse for at blive ansat i praktik.